EN
0
Basket

Your basket is empty

Algemene principes van kostprijsberekening

De berekenig van de correcte kostprijs van een bouwproject is van cruciaal belang. Een onjuiste kostprijsberekenig is immers één van de belangrijkste factoren bij de faling van bouwbedrijven.

 • Training type

  Classical

 • Duration of training

  2 days

 • Available languages
  NL 
 • Training code

  768N

What do you learn?U leert de verschillende componenten van een kostprijsberekening kennen, o.a. de voor- en de nacalculatie. U krijgt meer inzicht in hoe u een kostprijs correct moet berekenen en welke factoren een rol spelen in het bepalen van de kostprijs.


Target group

Deze opleiding is geschikt voor bedienden in de bouw die betrokken zijn bij de kostprijsberekening.

Required prior knowledge

Geen specifieke voorkennis vereist.

Overview of the programme

 • Begrippen: voor- en nacalculatie, samenstellende delen van de verkoopprijs.
 • Bewerking, bestekpost, typepost en de opbouw van een bibliotheek.
 • Opstellen van gedetailleerde en samenvattende meetstaten aan de hand van de norm NBN B06.001.
 • Opstellen van tijdsnormen en bespreking van de uurloonkost (sociale lasten, regielonen,...)
 • Berekening gebruikstarief materieel o.a. aan de hand van de C.M.K..
 • Algemene kosten in de bouwsector: identificatie, budgettering, verdeelsleutel, brutomarge en break-even punt.
 • Opstellen van bewerkingsbudgetten in functie van meetstaatposten en opvolging op de werf en in het bedrijf tijdens de uitvoering.
 • Rekenoefening voor het bepalen van de technische kostprijs van een bestekpost, relatie tussen kostprijs en planning.
 • Invloedsfactoren op prijsverschillen in de nacalculatie.
 • Berekenen van uitsplitsen van een prijsverschil (oefening).
 • Opmaken van vorderingsstaten en productiestaten.
 • Eigenlijke nacalculatie.