EN
0
Basket

Your basket is empty

Korte wegwijzer in de boekhouding

Wil je jouw eerste stappen zetten in boekhouding? Of werk je aan de voorbereiding van de boekhouding? Of kom je regelmatig in contact met de boekhouddienst? Dan vormt deze opleiding een ideale kennismaking met de basis van het boekhouden. Ben je al een ervaren boekhouder, en heb je moeite met het uitleggen van de basisbegrippen van boekhouding? Ook jij kan in deze opleiding terecht. Via deze cursus leer je basisbegrippen boekhouding uit te leggen op een duidelijke manier aan andere collega's zonder financiële achtergrond.

 • Training type

  Virtual Classroom

 • Duration of training

  1 day

 • Available languages
  NL 
 • Training code

  DL159NOC

What do you learn?

 • Je leert waar boekhouden zich situeert in het totaalplaatje van de onderneming.
 • Je leert kort het takenpakket van de boekhouder kennen, zowel de recurrente als de niet-recurrente taken.
 • Je wordt geïnitieerd in het boekhoudgebeuren van A tot Z.
 • Je raakt vertrouwd met de basistechnieken van dubbel boekhouden.
 • Je leert de courante vakterminologie kennen en een eerste algemeen inzicht verwerven in de boekhouding.

Target group

 • Administratief bediende betrokken bij boekhoudkundige taken of hulpboekhouder.
 • Personeel dat nauw samenwerkt met de boekhouddienst van een onderneming.
 • Boekhouders die meermaals uitleg verstrekken over boekhoudkundige begrippen.


Required prior knowledge

Geen voorkennis vereist.

Overview of the programme

Boekhouden en de onderneming

 • Waar bevindt de boekhouding zich in de ondernemingscyclus?
 • Wat is het nut en de waarde van de boekhouding voor alle stakeholders?
 • Wat is het wettelijk kader van de boekhouding? Tot welke rapporteringen is de boekhouder gehouden?

Takenpakket van de boekhouder

 • Welke recurrente en niet recurrente taken behoren tot het jaarlijks takenpakket van de boekhouder? Hoe ziet de jaarplanning van de boekhouder eruit?

Kennismaking met het dubbel boekhouden en aanverwante formaliteiten:

 • De balans en de resultatenrekening, actief/passief, debet/credit en het gebruik van het Minimum Algemeen Rekeningstelsel (MAR)
 • De aan- en verkoopcyclus, personeelscyclus, investeringen etc. en registratie in de bijhorende journalen
 • Korte toelichting van de btw verplichtingen
 • Inventarisverrichtingen/afsluitverrichtingen
 • Resultaatverwerking en -bestemming
 • De jaarrekening, fiches en link met de vennootschapsbelasting