EN
0
Basket

Your basket is empty

background section

Elektrische en hybride elektrische voertuigen: certificering (HEV 2)

 • Training type

  Classical

 • Duration of training

  2 days

 • Available languages
  NL 
 • Training code

  402N

What do you learn?

De opleiding behandelt de werking en de opbouw van de elektrische aandrijving. De potentiële gevaren en de te volgen veiligheidsprocedures bij interventies komen uitgebreid aan bod. Het accent ligt op wat je wel en niet mag doen aan deze voertuigen, maar ook hoe je om moet gaan met gevaarlijke situaties. Het gebruik en de controle van veiligheidsuitrusting en speciaal gereedschap komt uitgebreid aan bod in de praktijk. Het in veiligheid stellen van een elektrisch of hybride voertuig vormt een belangrijke competentie die de opleiding nastreeft.

Het certificaat dat wordt uitgereikt na het volgen van de opleiding en het slagen voor de proef (theorie en praktijk), attesteert dat de houder ervan:

- kennis heeft van de opbouw van een elektrisch of hybride voertuig;
- kennis heeft van de voornaamste risico's die verbonden zijn aan de onderdelen van deze aandrijfsystemen;
- kennis heeft van een veilige werkmethode en deze ook heeft toegepast tijdens de werkzaamheden aan deze aandrijfsystemen;
- persoonlijke beschermingsmiddelen en geschikte meetapparatuur kan selecteren en gebruiken in functie van de uit te voeren werkzaamheden.

Target group

Wie werkt aan elektrische en hybride voertuigen, ook aan het hogespanningssysteem of onderdelen ervan, op voorwaarde dat het voertuig eerst correct spanningsvrij en veilig is gemaakt.

Required prior knowledge

Om de opleiding correct aan te vatten moet de deelnemer kennis hebben
van elektriciteit (de elektrische grootheden, het verband ertussen, het verschil tussen AC en DC
enz.).

Overview of the programme

- Begrijpen van de algemene werkingsprincipes van elektrische en hybride elektrische voertuigen.
- Kennen van het werkdomein van gecertificeerde personen van niveau 1, 2 en 3.
- Kunnen identificeren van elektrische en hybride elektrische voertuigen en kennen van de eraan verbonden risico's.
- Kunnen omgaan met elektrische en hybride elektrische voertuigen (dagelijks gebruik: starten en rijden).
- Correct kunnen inschatten van de risico's en kennen en kunnen toepassen van de juiste procedures bij de omgang met elektrische en hybride elektrische voertuigen.
- Veilig spanningsvrij kunnen maken van elektrische en hybride voertuigen.
- Kunnen inschatten van de risico's van het werken aan beschadigde voertuigen.