EN
0
Basket

Your basket is empty

Modulaire opleiding: veilig werken op hoogte – Module 2: steigerbouw

 • Training type

  Classical

 • Duration of training

  1 day

 • Available languages
  NL 
 • Training code

  815N

What do you learn?

Het Koninklijk Besluit van 31 augustus 2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte legt een aantal belangrijke verplichtingen op bij het gebruik van ladders en stellingen. Op basis van een risico-analyse is men verplicht om steeds gepaste arbeids- en beschermingsmiddelen te gebruiken om de werken uit te voeren. De gebruikte arbeidsmiddelen moeten hierbij voldoen aan diverse voorschriften, zoals opgenomen in het KB.

Deze modulaire opleiding geeft u meer inzicht in de vereiste voorschriften. U leert o.a. welke gepaste maatregelen u kunt nemen om veilig en gezond op steigers te werken, u verwerft inzicht in de welzijnsreglementering en u leert de voorschriften met betrekking tot veiligheid en gezondheid concreet toe te passen.

Target group

Bouwbedienden die op een stelling werken en deze helpen monteren, demonteren of aanpassen.

Required prior knowledge

Deelnemers moeten over een gunstige gezondheidsbeoordeling beschikken (geen evenwichtsstoornissen of hoogtevrees hebben).


Elke deelnemer dient zijn persoonlijke beschermingsmiddelen mee te brengen (helm, veiligheidsschoenen en harnas).

Overview of the programme

 • De montage- en gebruiksregels voor eenvoudige stellingtypes: voorzorgsmaatregelen voor de montage, de plaatsing, de stabiliteit, de sterkte, de weerstand, de toegang, de demontage en de opslag.
 • Lezen en interpreteren van de montage- en gebruiksdocumenten (montageplan, proces-verbaal van de oplevering, onderzoeksrapport).
 • Interpreteren van een eenvoudig stellingplan.
 • Ondergrond, klasse en stabiliteit i.f.v. het uit te voeren werk.
 • Eenvoudige systeemstellingen.
 • Het verankeren van de stelling.
 • De lastenverdeling op de stelling.