EN
0
Basket

Your basket is empty

Modulaire opleiding: veilig werken op hoogte – Module 3: bevoegd persoon steigers

 • Training type

  Classical

 • Duration of training

  1 day

 • Available languages
  NL 
 • Training code

  816N

What do you learn?

Het Koninklijk Besluit van 31 augustus 2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte legt een aantal belangrijke verplichtingen op bij het gebruik van ladders en stellingen. Op basis van een risico-analyse is men verplicht om steeds gepaste arbeids- en beschermingsmiddelen te gebruiken om de werken uit te voeren. De gebruikte arbeidsmiddelen moeten hierbij voldoen aan diverse voorschriften, zoals opgenomen in het KB.

Deze modulaire opleiding geeft u meer inzicht in de vereiste voorschriften. U leert o.a. welke gepaste maatregelen u kunt nemen om veilig en gezond op steigers te werken, u verwerft inzicht in de welzijnsreglementering en u leert de voorschriften met betrekking tot veiligheid en gezondheid concreet toe te passen.

Target group

Bouwbedienden die bevoegd persoon zijn voor het monteren, demonteren of aanpassen van een stelling.

Required prior knowledge

Deze module kan enkel gevolgd worden na het volgen van module 2 (steigerbouw).

Overview of the programme

 • Definitie van werken op hoogte en het risico van vallen.
 • Voorstelling van een stelling (klassen, essentiële delen, …).
 • Definitie van de " bevoegde persoon" in overeenstemming met het A.R. van 31/08/05.
 • De voorzorgsmaatregelen voor het risico waarbij personen of objecten vallen.
 • Voorzorgmaatregelen bij veranderende weersomstandigheden.
 • Definitie van de toegelaten gewichten en de veiligheidsregels met betrekking tot deze gewichten.
 • De berekeningsnota, de montage van de fabrikant en voorstelling van de controlepunten.
 • Regels voor de montage en het gebruik (voorzorgsmaatregelen algemeen, plaatsing, stabiliteit, sterkte, weerstand, …).
 • De handleiding van de fabrikant van de stelling.
 • De berekeningsnota voor de weerstand en de stabiliteit.
 • De basisregels voor een veilige montage en demontage.