EN
0
Basket

Your basket is empty

Omgevingsvergunning

Op 23 februari 2017 treedt het lang aangekondigde systeem van de ‘omgevingsvergunning’ in werking. Met deze nieuwe omgevingsvergunning worden de milieuvergunning en stedenbouwkundige vergunning geïntegreerd in één vergunning. Bovendien zal de vergunning verleend worden voor onbepaalde duur, gekoppeld aan evaluatiemomenten. Ook de procedures, milieuvergunningsaanvraagformulieren, …. wijzigen grondig.  Kortom, de omgevingsvergunning betekent een belangrijke hervorming van het vergunningenlandschap in Vlaanderen.

 • Training type

  Classical

 • Duration of training

  1 day

 • Available languages
  NL 
 • Training code

  1396N

What do you learn?

 
 
 • Wie is voortaan de bevoegde overheid voor mijn project?
 • Hoe zal de vergunningsprocedure er voortaan uit zien? Bestaan er ook vereenvoudigde procedures? Op welke termijn moet ik rekenen bij de aanvraag van een vergunning?
 • Hoe zit het met de aangekondigde evaluaties? Wanneer en door wie worden deze uitgevoerd? Wat kunnen hiervan de gevolgen zijn?
 • Welke formulieren dien ik voortaan te gebruiken bij de aanvraag van een omgevingsvergunning? Welke informatie wordt er hier allemaal gevraagd?
 • Wat met de bestaande milieuvergunning van mijn bedrijf?

Target group

Deze opleiding richt zich tot iedereen die betrokken is bij de uitvoering van het milieubeleid in een bedrijf: milieuverantwoordelijken, duurzaamheidsmanagers, preventie-adviseurs, kwaliteitsmanagers.

Required prior knowledge

Geen specifieke voorkennis nodig

Overview of the programme

Korte schets huidige situatie
 • Vlarem I bijlage I
 • Milieuvergunning klasse 1, 2, 3 en bevoegde overheden
De omgevingsvergunning: algemeen
 • Van milieuvergunning tot omgevingsvergunning
 • Indeling in klassen, deklassering
 • Vlaamse en provinciale lijsten
 • Vergunningverlenende overheid
De omgevingsvergunning: procedures
 • Vergunningsprocedure in eerste aanleg
 • Beroepsprocedure
 • Bijzondere vergunningsprocedures
 • Meldingsprocedure
 • Administratieve lus
De omgevingsvergunning: praktisch
 • Evaluaties en geldigheid
 • Formulieren; welke informatie is nodig
 • Wat met bestaande vergunningen? Noodzaak/mogelijkheid omzetting huidige milieuvergunning?