EN
0
Basket

Your basket is empty

Privaat bouwrecht – Het uitvoeren van een aannemingsovereenkomst

De opleiding is samengesteld uit drie verschillende modules, waarbij het aangewezen is dat alle modules worden gevolgd teneinde een
volledige vorming te garanderen. De opleiding zet het juridisch kader uiteen waarbinnen het bouwbedrijf werkzaam is en gaat dit verder
uitwerken naar de verschillende onderdelen van het bouwproces. Aan de hand van concrete praktijkgevallen van zowel de docent als cursist,
wordt gezorgd voor interactie.
In het tweede deel wordt dieper ingegaan op de verplichtingen die rusten op de aannemer en de bouwheer. Er wordt uiteengezet hoe een
(onder)aannemer zich kan indekken tegen problemen tijdens de uitvoering van de overeenkomst (wijziging opdracht, meer- en minwerken,
onvoorziene omstandigheden, overschrijding van de uitvoeringstermijn, vertragingsboetes, wanbetaling, opzegging door de bouwheer
lopende de overeenkomst) en hoe tot een oplevering van de werken moet worden overgegaan.

Bekijk zeker ook deel één en drie van deze modulaire opleiding:
1313N Privaat bouwrecht - Het sluiten van een (onder)aannemingsovereenkomst en de verplichtingen van de betrokken partijen
1315N Privaat bouwrecht - De aansprakelijkheid van de aannemer

 • Training type

  Classical

 • Duration of training

  1 day

 • Available languages
  NL 
 • Training code

  1314N

What do you learn?


Target group

Aannemers, onderaannemers, leidinggevenden op de werf en bouwbedienden die instaan voor de administratieve en juridische communicatie
met de bouwheer, hoofdaannemer of eigen onderaannemer.

Overview of the programme

verplichtingen van aannemer en bouwheer
indekken tegen problemen
oplevering van de werken