EN
0
Basket

Your basket is empty

Regelgeving voor buitenlandse werven (alle buurlanden)

U wil als bediende meer inzicht verwerven in buitenlandse reglementeringen. Steeds meer ondernemingen nemen opdrachten aan in één van onze buurlanden. De vrijmaking van de Europese markt heeft dat eenvoudiger gemaakt en bovendien biedt de buitenlandse bouwmarkt aantrekkelijke perspectieven.

Geen sessies

Er zijn momenteel geen sessies gepland.

 • Training type

  Classical

 • Duration of training

  0.5 day

 • Available languages
  NL 
 • Training code

  370N

What do you learn?


Target group

Medewerkers algemene diensten, juristen, werfbedienden, werfverantwoordelijken en polyvalent bedienden.

Overview of the programme

Nederland:
 • vestigingswetgeving en verblijfsadministratie
 • aanvragen van een vestigingsvergunning
 • aanvragen van ontheffing: de EG-verklaring, de ontheffing
 • sociale verzekering Belgische werknemers
 • vennootschapsbelasting, loonbelasting, omzetbelasting (BTW)
 • wet Ketenaansprakelijkheid
 • verzekeringen
 • veiligheid- en gezondheidsvoorschriften
 • bestek, vergunningen, algemene voorwaarden, bouwtekeningen
 • milieuwetgeving en –vergunningen
Frankrijk:
 • verblijf in Frankrijk
 • detachering van de Belgische werknemers
 • op het vlak van de sociale zekerheid
 • op het vlak van het arbeidsrecht: toepasselijke bepalingen, administratieve formaliteiten (de voorafgaande melding bij de arbeidsinspectie), documenten die men bij zich moet hebben op de werf
 • BTW
 • situatie tot 31/12/2001: verplichting fiscaal vertegenwoordiger
 • situatie vanaf 01/01/2002: rechtstreekse registratie vanuit buitenland
 • mogelijkheid fiscaal mandataris
 • teruggave van BTW
 • BTW-regeling voor beroepsmaterieel dat tijdelijk wordt uitgevoerd voor de uitvoering van werken
 • BTW-regeling voor materialen die worden uitgevoerd in het kader van de werken
 • vestigingsvoorschriften en registratie
 • vennootschapsbelasting
 • personenbelasting van de gedetacheerde werknemers
 • qualibat
 • aansprakelijkheid / Aansprakelijkheidsverzekering
 • normen
 • normen inzake producten
 • normen inzake werkmethodes
 • betalingswaarborg voor werken in de privé-markt
Duitsland:
 • sociaal
 • detachering van werknemers
 • arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG): melding van de werknemers bij het Landesarbeitsamt’ voor het begin van project, depot van ‘Unterlagen’, in acht nemen van vier Duitse CAO-normen, het Duits vakantiefonds, veranderingen per 1 januari 1999, urenregistratie, overtredingen, controle en boetes werk- en verblijfsvergunningen
 • fiscaal
 • belastingplicht in Duitsland: vennootschapsbelasting, loonbelasting
 • 15 %-voorheffingsregeling
 • BTW: de klant heeft een Duits BTW-nummer, de klant is in Duitsland niet voor de BTW - - geregistreerd
 • beroepskwalificatie-eisen
 • inschrijving in de ‘Handwerkskammer’ (Kamer van Ambachten) of de Industriekammer: EG-verklaring, Handwerksrolle…
 • de lasvergunning
 • andere zaken waarmee rekening dient gehouden te worden
 • aanmelding bij het Ordnungsamt
 • verzekering
 • veiligheidsnormen
 • erkenning
 • registratie
 • overige
Luxemburg :
 • de Vestigingsreglementering:
 • EG-Verklaring
 • de grijze kaart
 • sociale verzekering Belgische werknemers
 • BTW-registratie
 • occasionele werkzaamheden
 • BTW-registratie
 • teruggave van BTW
 • loonbelasting van de gedetacheerde werknemers
 • vennootschapsbelasting