EN
0
Basket

Your basket is empty

Update overheidsopdrachten

 • Training type

  $name

 • Duration of training

  0.5 day

 • Available languages
  NL 
 • Training code

  765N

What do you learn?

Op 1 juli 2013 – treden de nieuwe regels overheidsopdrachten in werking. De nieuwe wet en KB’s zullen de huidige wet en KB’s integraal vervangen. Het hoeft weinig betoog dat deze nieuwe wet en nieuwe KB’s aanzienlijke wijzigingen met zich zullen mee brengen zowel in de inschrijvingsfase (gunningsfase) en de uitvoeringsfase en dat dit voor u als aannemer ongetwijfeld vele vragen met zich zal meebrengen. Dankzij deze opleiding bent u weer helemaal mee.

Target group

bouwbedienden

Required prior knowledge

ervaring met overheidsopdrachten

Overview of the programme

De nieuwe wet van 15.06.2006 (die de wet van 24.12.1993 vervangt) trad tot op heden niet in werking wegens gebrek aan uitvoeringsbesluiten. Intussen zijn de uitvoeringsbesluiten opgesteld en zal de nieuwe regelgeving binnenkort in werking kunnen treden. Het betreft met name:
 • het “KB plaatsing voor de klassieke sectoren” van 15.07.2011 ter vervanging van het KB gunning van 08.01.1996
 • het “KB plaatsing voor de speciale sectoren” van 16.07.2012 ter vervanging van het KB  gunning van 10.01.1996
 • het “KB uitvoering” ter vervanging van het KB en zijn bijlage van 26.09.1996 inzake de algemene uitvoeringsregels (AUR) en de algemene aannemingsvoorwaarden (AAV). Dit besluit werd goedgekeurd door de ministerraad en de koning heeft het reeds ondertekend. De publicatie in het BS wordt verwacht in de loop van februari.
Met deze opleiding helpen we u alvast op weg in de nieuwe structuur van de teksten en de inhoudelijke veranderingen waarmee u zal geconfronteerd worden.  
Zo zijn er oa. wijzigingen in de gunningsfase op het vlak van de varianten, de prijsherziening, aanpassingen van de vermoedelijke hoeveelheden, de gestanddoeningstermijn, abnormale prijzen, enz …
In de uitvoeringsfase zijn er  nieuwigheden inzake de betaling, borgtocht, wijzigingen aan de opdracht, sancties, straffen en boetes, het inroepen van onvoorziene omstandigheden, termijn voor rechtsvorderingen, bevel van aanvang, enz …