EN
0
basket.titleSessions

basket.empty

Werfleider: kostprijsberekening, financiële en werkelijke werfopvolging, planning en werkvoorbereiding

De belangrijkste aandachtspunten voor een optimaal werfbeheer komen aan bod in de modulaire opleiding “Werfleider”.

 • infofiche.definitions.trainingType

  Classical

 • infofiche.definitions.duration

  1 day

 • infofiche.definitions.languages
  NL 
 • infofiche.definitions.referenceOld

  957N

infofiche.objective.title


infofiche.targetAudience.title

Iedereen die te maken heeft met werfbeheer.

infofiche.overview.title

1. De samenstellende onderdelen van kostprijsberekening

Bij het bepalen van de kostprijsberekening van een project is goed inzicht in de structuur van de algemene werkingskosten van de onderneming en een technisch inzicht in de bepaling aan de directe kosten noodzakelijk. Een goed opgestelde meetstaat vormt de basis van de voorcalculatie. De NBN B06-001 “Opmeten van bouwwerken” legt duidelijke meetregels vast, de basisprincipes en de interpretatie ervan worden besproken. Aan de hand van een concreet voorbeeld wordt aangetoond hoe de gedetailleerde meetstaat kan opgesteld worden in functie van de voorcalculatie. De voorcalculatie dient niet uitsluitend voor de prijsopgave maar is ook het fundament van elke degelijke werkvoorbereiding, budgettering, planning en nacalculatie. Aan de hand van een concreet voorbeeld worden de samenstellende elementen van de kostprijs zoals arbeidskosten, materiaal- en materieelkosten, onderaannemingskosten, algemene bouw- en ondernemingskosten,... geanalyseerd. Ook wordt aangetoond hoe men op basis van een systematisch uitgewerkt calculatiedossier de bewerkingsbudgetten voor de planning en de werkopvolging kan bekomen.

2. Financiële en werkelijke werfopvolging

Aan de hand van de vorderingsstaten en in functie van de verschillende soorten herzieningsformules wordt aangeleerd hoe men vorderingsstaten opstelt op basis van periodiek uitgevoerde hoeveelheden.
Daarnaast wordt aandacht besteed aan het opvolgen van de directe kosten op de bouwplaats:
 • Het opvolgen van de werkelijk gepresteerde uren per arbeider, bouwplaats en bewerking.
 • Het registreren van materiaal- en materieelkosten en onderaannemingskosten per bouwplaats en per bewerking.
 • Het opstellen van een nacalculatie zowel tijdens de uitvoering als op het einde van het werk op basis van de budgetten per bewerking van het voorcalculatie-dossier, de uit de vorderingsstaat bekomen uitgevoerde hoeveelheden en de periodieke werkelijke geregistreerde kosten.
Bij werfopvolging wordt een vergelijking gemaakt tussen de voorziene, de toegestane en de werkelijke kosten per periode, gecumuleerd en geëxtrapoleerd in functie van de nog uit te voeren hoeveelheden.

3. Planning en risicoanalyse
 • Algemene planningprincipes
Bouwtijden worden steeds korter. Een goede voorbereiding van de uitvoering vóór de start van de werken is noodzakelijk. Daarom wordt een overzicht gegeven van de door te lopen planningfazen om tot een bruikbare planning te komen. Daarnaast wordt de aangewezen planningmethode verduidelijkt en tenslotte worden enkele planning-programma’s toegelicht (Suretrak, MS Project, P3).
 • Planning en risicoanalyse
Hoe kunnen uitvoeringsrisico's in een planning worden ingecalculeerd en welke zijn de hiertoe beschikbare tools?
 • Praktijkervaring
De moeilijkheid van planning aan het begin van een project omwille van ontbreken van gegevens.
De belangrijkheid van een degelijk netwerk.
De zin van planning & focus op essentie van het project.