background section

Duurzaam aankopen: slim inkopen, kosten verlagen en milieueffecten minimaliseren

Om de ecologische transitie van een bedrijf op gang te brengen of te stimuleren, is het een zinvolle stap om na te denken over wat het bedrijf aankoopt. Aankopen hebben directe financiële gevolgen voor de resultaten van het bedrijf en een grote impact op het milieu en de maatschappij.

Duurzaam, lokaal en verantwoord aankopen betekent zich ertoe verbinden producten te kopen die het milieu minder belasten, maar daar blijft het niet bij. Het betekent ook slim aankopen en nadenken over aankoopgewoonten. Een goede behoefteanalyse uitvoeren, kiezen voor diensten (leasen, huren, delen enz.) in plaats van producten te kopen en de total cost of ownership onder controle hebben, zijn voorbeelden van initiatieven die de kosten voor het bedrijf verminderen.

In deze opleiding leert u hoe u een duurzame aankoopstrategie kunt implementeren voor traditionele aankopen zoals schoonmaak- en hygiëneproducten, kantoorbenodigdheden (koffie, thee enz.), kantoormeubilair, IT-apparatuur (inclusief printen), kantoorapparatuur en vervoer (auto). U krijgt de gelegenheid om vragen te stellen over specifieke aankopen voor uw bedrijf.

Nos formations ne vous coûteront rien.
Découvrez pourquoi et à qui elles s'adressent.
 • Type de formation

  Formation en présentiel

 • Durée de la formation

  1 jour

 • Suivez cette formation en :
  NL, FR 
 • Code de formation

  CL2347NCL

Résultats à l’issue de cette formation

In deze opleiding van één dag ligt de nadruk op de invoering van een duurzame aankoopstrategie. In de ochtend worden verschillende tips/tools besproken om een algemene en individuele strategie te bepalen (labels, life cycle analysis, total cost of ownership enz.) en uw aankopen duurzamer te maken. In de middag worden de in de ochtend geleerde lessen verder uitgewerkt voor verschillende aankoopcategorieën. Het doel is om u in staat te stellen een strategie op te stellen volgens uw prioriteiten, doelstellingen en budget, en u de tools te geven om die strategie uit te voeren.

 

Na deze opleiding zal u in staat zijn om:

 • uw prioriteiten te bepalen;
 • te definiëren wat een duurzame aankoop voor uw bedrijf betekent;
 • de behoeften te analyseren, zodat u weet wat u wenst aan te kopen; 
 • een financiële analyse uit te voeren, zodat u eventuele verborgen kosten van deze aankopen kent;
 • een levenscyclusanalyse uit te voeren, zodat u de volledige impact van de aangekochte producten en diensten op het milieu kent;
 • een marktstudie te verrichten, met name via labels.

Om tot slot te komen tot duurzamere producten en diensten.

Public cible

Iedereen die een rol speelt in het aankoopbeleid en dat nu op een duurzamere manier wil doen.

Méthode d'apprentissage: Formation en présentiel

Cette formation a lieu en classe avec d’autres participant·es sur place. Votre parcours comprend trois étapes complémentaires.

En ligneÉtape 1 : en ligne
Votre formation commence sur Karibu, notre plateforme d’apprentissage en ligne. Vous effectuez cette étape à votre rythme, où et quand vous le souhaitez.

Attention : il est indispensable d’achever cette étape avant de poursuivre votre formation.

En présentielÉtape 2 : en classe
Cette étape consiste en une journée entière sur le lieu de formation en compagnie des autres participant·es. Ensemble, vous apprenez les un·es des autres, sur la base des connaissances acquises lors de l’étape 1. Le groupe se compose généralement de 6 à 12 participant·es.

En ligneÉtape 3 : en ligne
Cet apprentissage se déroule également sur Karibu, à votre rythme, où et quand vous le souhaitez.

Aperçu du programme

Stap 1: online

Na de definitieve bevestiging van uw inschrijving krijgt u twee weken voor aanvang van de opleiding toegang tot Karibu, het e-learningplatform. Hier peilen we eerst naar uw verwachtingen van de cursus (module 1). Daarna leren we in 10 vragen uw prioriteiten en uw aangekochte producten en diensten kennen (module 2). In module 3 stellen we een peiling voor om na te denken over uw aankoopbeleid en duurzaamheid. De laatste module is tot slot gewijd aan een korte quiz om uw kennis te testen. Die quiz wordt herhaald in stap 3 (zie hieronder) om na te gaan welke vooruitgang u hebt geboekt. In totaal doorloopt u 4 onlinemodules die maximaal een uur voorbereiding vragen.

 

Stap 2: klassikaal (8 uur)

Voormiddag

 • Kennismaking met duurzame ontwikkeling
 • Algemene aankoopstrategie
  • Wat is ‘duurzaam’? (analyse van de definitie van de Europese Commissie, de meest voorkomende fout)
  • Wat zijn mijn prioriteiten? (analyse van tegenstrijdigheden, elementen die helpen)
  • Wie kan helpen?
  • Hoe boek en meet ik vooruitgang? (definitie van prioritaire producten en diensten, voorbeeld van het tijdschema)
  • Hoe vermijd ik greenwashing?
  • Terminologiequiz
 • Individuele aankoopstrategie
  • Analyse van de behoeften en marktstudie (nadruk op life cycle cost en levenscyclusanalyse, voorbeelden, tools en oefeningen)
  • Opstellen van technische specificaties (analyse van labels, tools zoals Ecoscore of Brugel)
  • Controle van de criteria
  • Vooruitgang op basis van verworven ervaring

Namiddag

De namiddag zal worden besteed aan een meer gedetailleerde en diepgaande presentatie per aankoopcategorie.

Worden met name behandeld: de verschillende duurzame opties, leveranciers op de markt, gedetailleerde analyse van de toepasselijke labels en vergelijking van de belangrijkste criteria, analyse van de voorbeelden van de total cost of ownership enz.

De volgende categorieën worden behandeld: schoonmaak en hygiëne, kantoorbenodigdheden (koffie, thee enz.), kantoormeubilair, IT-apparatuur (inclusief printen), kantoorapparatuur en vervoer (auto).

Aan het eind van de namiddag is er veel tijd voor vragen en antwoorden om andere aankoopcategorieën te bespreken.

 

Stap 3: online

Al het gebruikte lesmateriaal kan u terugvinden in Karibu. U vindt hier ook een sjabloon voor het invoeren van een aankoopbeleid (minimumcriteria). Tot slot is er nog de quiz (module 4 van stap 1). U moet dezelfde vragen beantwoorden. Het is de bedoeling dat u kunt nagaan welke vooruitgang u hebt geboekt en dat u de juiste antwoorden kunt zien.