Mentoropleiding voor de bouwsector

Aucune session

Aucune session n'est prévue pour le moment.

 • Type de formation

  Formation en présentiel

 • Durée de la formation

  1 jour

 • Langues disponibles
  NL, FR 
 • Code de formation

  790N

Résultats à l’issue de cette formation

Organiseert u al bedrijfsinterne opleidingen? Laat de bestaande kennis in uw bedrijf niet verloren gaan! Als leidinggevende moet u aandacht besteden aan een structurele voorbereiding om bedrijfsinterne opleidingen te doen slagen.

Wat leert u in deze opleiding?
De opleiding helpt u bij de voorbereiding van bedrijfsinterne opleidingen zodat de kennisoverdracht vlot en coherent kan verlopen.

Public cible

Leidinggevenden zoals HR-managers, opleidingsverantwoordelijken, bedrijfsleiders.

Méthode

Les formations en présentiel sont nos « formations standard ». Elles ont lieu dans toute la Belgique et sont organisées en groupe de 6 à 15 participants. Comme vous êtes physiquement présent, ces formations sont très interactives.

Attention : Vu les circonstances actuelles, nous convertissons le plus grand nombre possible de nos formations en présentiel en classes en ligne. Parce que votre santé et votre sécurité sont primordiales. Faites votre choix entre nos classes en ligne !

Connaissances préalables requises

Ter voorbereiding van de opleiding Mentorship is het nodig dat u nadenkt over:
 • concrete en bruikbare functie-omschrijvingen
 • prioriteiten in de te leren taken
 • vertaling in bij te brengen competenties
 • termijnbepalingen
 • duidelijke keuze van opleider/begeleider
 • verantwoordelijkheden van de opleider/begeleider versus verantwoordelijkheden van de lijnverantwoordelijke
 • keuze van opleidingsvorm
 • afstemming met de werfrealiteit en de verwachte rendementen.

Aperçu du programme

Begrippenkader:
 • leervormen zoals on-the-job training versus off-the-job training
 • informeel versus formeel leren
 • incidenteel versus intentioneel leren
 • individueel leren en teamleren
 • begeleiding en coaching
Omgaan met alle betrokken elementen tijdens het leerproces:
 • de organisatie/bedrijf
 • de medewerker
 • de functie- en taakinhoud
 • het werkplekleren zelf
Doel

Startvoorwaarden

Voordelen en effecten van on-the-job training

Valkuilen en weestanden:
 • hoe omgaan met weerstand?
 • hoe weerstand erkennen?
Vaardigheden van de begeleider/opleider

De verschillende leerniveaus

Opmaken van 'leerplan':
 • opleidingsformule
 • de taakstelling (tempo en volgorde van de aan te leren taken)
 • de leermethode
 • de concrete organisatie van werkplekleren
 • de opvolging