background section

Sociale wetgeving dienstenchequesector: aanwerving en einde contract

Goed begonnen is al half gewonnen. Onder dit motto, leer je tijdens deze opleiding alles dat je moet weten om je huishoudhulp vlot en wettelijk correct te laten opstarten en hoe je in schoonheid afscheid kan nemen van je huishoudhulp.
Nos formations ne vous coûteront rien.
Découvrez pourquoi et à qui elles s'adressent.
 • Type de formation

  Formation en présentiel

 • Durée de la formation

  1 jour

 • Suivez cette formation en :
  NL 
 • Code de formation

  CL2260NCL

Résultats à l’issue de cette formation

 • Je maakt kennis met theoretische inzichten, leert hoe je diverse situaties correct aanpakt en vertaalt die naar de werkvloer.
 • Je wisselt ervaringen uit met andere deelnemers waardoor u leert van elkaar.
 • Je kan een inschatting maken van de juridische gevolgen van een ontslag.
 • Je kan vragen van je huishoudhulp omtrent aanwerving en einde contract, correct beantwoorden.

Kortom, na deze opleiding ken je de regels en verplichte formaliteiten rond aanwerving en beëindiging van een arbeidsovereenkomst. Je weet de verworven kennis correct toe te passen en je huishoudhulp deskundig te informeren rond deze thema’s.

Public cible

Startende consulent in de dienstenchequesector met of zonder voorkennis, ervaren consulenten die nood hebben aan een grondige opfrissing van de sociale wetgeving in de dienstenchequesector

Méthode d'apprentissage: Formation en présentiel

Cette formation a lieu en classe avec d’autres participant·es sur place. Votre parcours comprend trois étapes complémentaires.

 • Étape 1 : en ligne

Votre formation commence sur Karibu, notre plateforme d’apprentissage en ligne. Vous effectuez cette étape à votre rythme, où et quand vous le souhaitez.

Attention : il est indispensable d’achever cette étape avant de poursuivre votre formation.

 • Étape 2 : en classe

Cette étape consiste en une journée entière sur le lieu de formation en compagnie des autres participant·es. Ensemble, vous apprenez les un·es des autres, sur la base des connaissances acquises lors de l’étape 1. Le groupe se compose généralement de 6 à 12 participant·es.

 • Étape 3 : en ligne

Cet apprentissage se déroule également sur Karibu, à votre rythme, où et quand vous le souhaitez.

Aperçu du programme

Een online voorbereiding:

Voor je start aan de klassikale opleiding,, ontvang je een link met een korte digitale vragenlijst om je kennisniveau te pijlen. Reken hiervoor op ca 30 minuten

 

De klassikale opleiding (1 volledige dag ), ga je dieper in op volgende aspecten:

 • Het systeem van de dienstencheques, de kostprijs en terugbetaalwaarden
 • De voorwaarden om in het systeem van de dienstencheques te mogen werken
 • De formaliteiten bij aanwerving van een huishoudhulp
 • De verschillende types contracten, alsook de deeltijdse tewerkstelling
 • De rechten en plichten van de werkgever ,de werknemer en de particulier van bij de opstart tot bij uitdiensttreding
 • De arbeidstijd en sectorale verloning en vergoedingen van de huishoudhulp
 • De algemene en sectorale regelgeving rond einde van de tewerkstelling van huidhoudhulpen
 • Alle mogelijke opties om een contract te beëindigen zowel als werkgever als wanneer de werknemer het initiatief neemt of door (medische) Berekening opzegperiodes
 • De rechten en plichten tijdens de opzeg en na contract (tegenopzeg, outplacement, sollicitatieverlof,…)
 • Motieven voor ontslagbescherming
 • Sectorale CAO - SWT
 •  

  Theoretische kennisdeling wisselen we af met praktijkvoorbeelden en oefeningen.

 

Een online na-traject

Tenslotte ontvang je na de klassikale opleiding oefeningen en casestudies die je op eigen tempo kan oplossen aan de hand van je verworven kennis. Alsook laten we je oefenen op online informatie opzoeken. Voor dit na-traject voorzie je best ongeveer 1,5 uur voorbereidingstijd. Je stuurt je oplossingen via het online platform naar de trainer, binnen de 7 dagen volgend op de opleiding. Deze geeft je vervolgens binnen de week schriftelijk feedback