background section

Survival kit people management: resultaatgericht leidinggeven

People management, dat is een evenwicht vinden tussen het bereiken van doelstellingen en behalen van resultaten enerzijds (management) en aandacht voor het relationele aspect binnen het team, individueel of collectief (people) anderzijds. Het houdt ook in dat je je bewust moet zijn van je eigen sterke punten en valkuilen en dat je dat bewustzijn ten dienste stelt van je team. Dat evenwicht vinden is elke dag weer een uitdaging.

Deze opleiding is toegespitst op resultaatgerichtheid. Hoe kan je de visie van je bedrijf vertalen in team- en individuele doelstellingen? En hoe kan je controleren of de individuele en collectieve resultaten worden behaald?

Nos formations ne vous coûteront rien.
Découvrez pourquoi et à qui elles s'adressent.
 • Type de formation

  Formation en présentiel

 • Durée de la formation

  1 jour

 • Suivez cette formation en :
  NL, FR 
 • Code de formation

  CL2278NCL

Résultats à l’issue de cette formation

 • Teamdoelstellingen opstellen in functie van de organisatietargets; linken deze doelstellingen met de missie, visie en waarden van de organisatie.
 • Doelstellingen efficiënt communiceren zodanig dat mdws zich engageren om samen de doelen te realiseren.
 • Voortgangsgesprekken voeren om ten allen tijde controle te behouden op het resultaat van het te bereiken doel.
 • Feedback geven die mdws aanzet tot resultaatsgericht handelen. De feedback motiveert of corrigeert afhankelijk van het behaalde (tussen)resultaat.

 

Deze opleiding kan worden aangevuld met de volgende twee opleidingen:

Public cible

Deze opleiding is bedoeld voor zowel nieuwe teamleiders als ervaren teamleiders die hun people management willen herbekijken en verbeteren.

Méthode d'apprentissage: Formation en présentiel

Cette formation a lieu en classe avec d’autres participant·es sur place. Votre parcours comprend trois étapes complémentaires.

 • Étape 1 : en ligne

Votre formation commence sur Karibu, notre plateforme d’apprentissage en ligne. Vous effectuez cette étape à votre rythme, où et quand vous le souhaitez.

Attention : il est indispensable d’achever cette étape avant de poursuivre votre formation.

 • Étape 2 : en classe

Cette étape consiste en une journée entière sur le lieu de formation en compagnie des autres participant·es. Ensemble, vous apprenez les un·es des autres, sur la base des connaissances acquises lors de l’étape 1. Le groupe se compose généralement de 6 à 12 participant·es.

 • Étape 3 : en ligne

Cet apprentissage se déroule également sur Karibu, à votre rythme, où et quand vous le souhaitez.

Aperçu du programme

Dit programma is tijdens 3 momenten voorgesteld: modules op Karibu voor de live, een klassikale les en modules op Karibu na de klassikaal.

 

 • Organisatie-, team- en individuele doelstellingen 
 • Missie, visie en waarden
 • Drie methodes om teamdoelstellingen te formuleren
 • Twee methodes voor voortgangsgesprekken: feedback geven + opvolggesprek (indien tijd)
 • Oefeningen doorheen de hele dag