background section

BPMN Basis

Als business analist of architect draait alles rond processen en wie ze uitvoert. Wat is hun structuur? Waar bevinden zich de problemen? Simpel gezegd vormen processen de kern van de bedrijfsvoering.

Deze vragen kunnen duidelijk niet worden beantwoord zonder een volledig begrip van wat een proces precies is. Dit omvat meer dan enkel een modelleertaal zoals BPMN. Een compleet, in de organisatie omkaderd, inzicht in waar processen voor gebruikt worden en hoe je die modelleert is essentiële kennis voor deze cursist.

Een vraag onmiddellijk daarop volgend is de “hoe”-vraag. Nu we weten wat een proces is, hoe identificeer ik het? Hoe modelleer ik het? Wat zijn de stappen? Ook aan deze nood wordt in deze opleiding voldaan.

Aucune session

Aucune session n’est prévue pour le moment. Surveillez cette page ; nous y ajouterons la nouvelle date de formation dans les prochaines semaines ou mois.

Nos formations ne vous coûteront rien.
Découvrez pourquoi et à qui elles s'adressent.
 • Type de formation

  Classe en ligne

 • Durée de la formation

  1.5 jour

 • Suivez cette formation en :
  NL 
 • Code de formation

  DL2137NOC

Résultats à l’issue de cette formation

Kennis

 • Kan de eigenschappen van een proces opsommen en beschrijven.
 • Kan processen in de bredere bedrijfscontext herkennen en identificeren.
 • Kan processen in de bredere BPM context herkennen en identificeren.
 • Kan problemen herkennen in procesdefinities.
 • Kan aan anderen uitleggen wat de waarde van een proces is.
 • Kent de symbolen van de BPMN taal.
 • Kan BPMN symbolen van elkaar onderscheiden.

 

Vaardigheden

 • Kan processen tekenen zowel in een as-is als to-be vorm.
 • Kan end-to-end processen met gebruik van BPMN modelleren.
 • Kan met behulp van BPMN modellen verstaanbaar communiceren over proces problemen en opportuniteiten.
 • Kan de BPMN methode toepassen en aanpassen.
 • Kan via de BPMN methode eigen voorstellen tot verbetering in processen ontwerpen.
 • Kan zelf een BPMN stappenplan uitstippelen en evalueren.

 

Attitudes

 • Gelooft in de kracht van correcte processen.
 • Wordt ambassadeur van goed proces denken en wil deze inzichten delen met de rest van de organisatie.
 • Ondersteunt stakeholders om dezelfde inzichten te krijgen.
 • Kritisch wanneer processen worden weergegeven/voorgesteld.

Public cible

Je bent van heel dichtbij betrokken bij het business analyse verhaal, je gaat op zoek naar business problemen zoals slecht presterende processen, laag gemotiveerde werknemers of verouderde applicaties en zoekt daar een oplossing voor. Jobs als business analist, process analist, process owner en business architect zijn hier het meest gebruikelijk.

 

Je:

 • spoort problemen op in de organisatie zoals slecht presterende processen, slechte alignering met strategie en gebrekkige communicatie,
 • kadert deze problemen in de bedrijfsvoering, zowel operationeel als strategisch,
 • communiceert met betrokken stakeholders en verzamelt hun inzichten, dt kunnen werknemers zijn van het betrokken proces, managers, strategisten, andere analisten, wetgevers en meer, 
 • documenteert en formuleert een oplossing voor het probleem vanuit een niet-softwarematig perspectief (maar hoeft zich daar niet noodzakelijk toe te beperken).

Méthode d'apprentissage: Classe en ligne

Vous suivez cette formation en ligne sur votre ordinateur. Votre parcours comprend trois étapes complémentaires.

En ligneÉtape 1
Votre formation commence sur Karibu, notre plateforme d’apprentissage en ligne. Vous effectuez cette première étape à votre rythme, où et quand vous le souhaitez.

Attention : il est indispensable d’achever cette étape avant de poursuivre votre formation.

Classe en ligneÉtape 2 : classe en ligne
Lors de cette étape, vous rencontrez les autres participant·es via Zoom. Votre groupe compte généralement 6 à 12 personnes. Tout le monde peut s’entendre et se voir, dans une optique de discussion, d’interaction et de collaboration. Ensemble, vous apprenez ainsi les un·es des autres, sur la base des connaissances acquises lors de l’étape 1.

En ligneÉtape 3
Cet apprentissage se déroule également sur Karibu, à votre rythme, où et quand vous le souhaitez.

Aperçu du programme

Deze opleiding bestaat uit 3 sessies van een halve dag.

 

Deel 1

 • Wat is een proces?
 • BPMN in 15 minuten

 

Deel 2 

 • Eerste online-klas: subprocessen van dichterbij bekeken.

 • Tweede online-klas:
  • Herhalend gedrag
  • Pools en lanes

 • Derde online-klas

 

Deel 3

 • Afronding