Formulier voor de aanvraag tot terugbetaling van uw inschrijvingskosten

Dit invulformulier maakt gebruik van cookies.
Uw persoonsgegevens
Voornaam
Naam
Geslacht
E-Mail
Telefoonnummer (kantooruren)
Rijksregisternummer*
Hoogst behaalde diploma
*Opmerking:Cevora vzw zal het rijksregisternummer uitsluitend gebruiken voor doeleinden waarvoor machtiging is verleend door het Sectoraal Comité van het Rijksregister (Beraadslaging nr. 52/2009).
Rekeningnummer
IBAN
BIC
Uw persoonlijke adresgegevens
Straat
Nummer
Postcode
Gemeente
Land
 
Uw professionele gegevens
Start tewerkstelling in PC200
Datum van ontslag
In dienst vanaf
Functie
Naam onderneming
RSZ-nummer onderneming
Details over de opleiding
Schooljaar
Titel opleiding
Startdatum
Einddatum
Inschrijvingsgeld
Relevantie met uw beroep
Examen?
Documenten
Aanwezigheidsattest of attest van slagen
Betaalbewijs
Loonfiche
C4 document