Tech Data: design thinking als katalysator voor duurzame verandering

“Duurzame organisatieverandering is de optelsom van de changetrajecten van alle individuele medewerkers. Opleiding speelt daar een cruciale rol in.” Aan het woord is Diana Pluut, Senior Manager Change Management & Communications voor de Benelux-tak van Tech Data. De distributeur van ICT-producten en -oplossingen kan bogen op een stevige leercultuur. Sinds kort zet Tech Data de innovatieve methode design thinking in om samen te werken aan innovatieve oplossingen.

Change in alle vormen en maten

“Onze wereld wordt steeds complexer en veranderingen volgen elkaar steeds sneller op”, vertelt Diana Pluut. “Allerhande kleine en grote transformaties doorkruisen bijgevolg elke job in iedere organisatie, van een nieuwe salesstrategie over aangepaste werkprocessen tot updates van een softwaretoepassing.”

“Die verandering omarmen is de enige weg vooruit, als organisatie en als mens”, vervolgt ze. “Maar makkelijk is dat niet. We bieden onze medewerkers zoveel mogelijk ondersteuning en tools om die change te realiseren. Opleiding speelt daarin een cruciale rol.

 

Leercultuur stevig op poten

Diana: “Nieuwkomers krijgen bij ons vanaf hun eerste stap aan boord een onderdompeling in de leercultuur met het onboardingtraject ‘Discovery’. Dat is een soort ontdekkingsreis langs onze organisatie, collega’s, tools, systemen en businessdoelen onder begeleiding van een persoonlijke buddy.

Elke medewerker heeft toegang tot onze uitgebreide opleidingsbibliotheek op het ‘Empower’-platform. In België staan daarnaast de Cevora-opleidingen centraal. Voor 2021 stond de teller van het aantal opleidingsuren op 2.820, waarvan 832 uren via Cevora. Jaarlijks legt iedere leidinggevende individuele leerdoelstellingen vast met elk van zijn of haar medewerkers. De optelsom van al die individuele groeitrajecten doet uiteindelijk ook de organisatie in zijn geheel veranderen en groeien.”

 

Switch naar een groenere organisatie

Vele kleintjes maken dus één groot. Misschien wel hét schoolvoorbeeld daarvan is de vergroening van Tech Data. Diana: “Onze kantoren, het warehouse in Aalst, ons wagenpark, de businesstrips, ons bedrijfsafval … Allemaal produceren ze CO2.

Voor het precoronajaar 2019 maakten we eens de rekensom: om de uitstoot van onze Benelux-locaties te compenseren, moesten we 260.500 bomen planten. Of een windturbine 2,3 jaar lang laten draaien. Daar wilden we snel iets aan doen, want onze ambitie is om tegen 2030 een klimaatneutraal bedrijf te zijn.”

Dat ambitieuze target vertalen naar een duurzaamheidsstrategie is één ding. Maar de mindset van elke medewerker echt veranderen en de noodzakelijke gedragsveranderingen verankeren, is andere koek.


 

Klimaat Parlement met dubbele opdracht

Diana: “Patrick Steenssens, onze VP Benelux, kwam met het idee van het Klimaat Parlement, waarvoor hij inspiratie opdeed tijdens een seminarie. Hij wou niet wachten op lokale regelgeving of Europese wetten, we zouden zelf onze verantwoordelijkheid nemen om onze CO2-uitstoot naar nul te brengen.”

Onze VP lanceerde een videoboodschap met een oproep aan alle medewerkers. De reacties bleven niet uit: binnen de kortste keren was er een groep van 25 enthousiaste vrijwilligers, bovendien een mooie doorsnede van de organisatie qua afdelingen, functieniveaus, leeftijdscategorieën enzovoort.

Diana: “De parlementsleden kregen een dubbele opdracht mee: concrete acties uitwerken om onze CO2-uitstoot te beperken en het hele Benelux-team mee op de kar krijgen. Ze kregen volledige autonomie, op één voorwaarde: dat ze de platgetreden paden zouden verlaten om echt out-of-the-box te denken.”

 

Design thinking als katalysator voor innovatieproces

Alleen: hoe begin je daaraan? Hoe vertaal je die grote uitdaging – klimaatneutraliteit tegen 2030 – naar concrete ideeën? Hoe zorg je dat de meest waardevolle denkpistes ook echt uitmonden in acties? En last but not least: hoe wakker je het enthousiasme van de rest van de ploeg aan? Diana: “Om onze parlementsleden de nodige houvast te geven, hadden we dringend nood aan een denkkader.”

Dat vond Tech Data in de methodiek van design thinking. Mooi meegenomen: via de opleidingscatalogus van Cevora konden de parlementsleden er een gratis training rond volgen. Daarbovenop lieten we ons begeleiden door een externe coach. Diana: “De Cevora-training was niet alleen leerrijk voor onze startende parlementsleden, het was ook een aangename online leerervaring met een erg betrokken trainer. Onlangs tekende al een tweede groep collega’s in.”


Wat is design thinking?

Diana: “Bij design thinking ontrafel je eerst de probleemstelling om er vervolgens oplossingen en acties voor te bedenken. Dat doe je aan de hand van een vast stappenplan. Vanaf de start bekijk je het probleem vanuit de behoeftes van je klant of doelgroep, die ook de toetssteen is voor de test van je prototype. Met de inzichten daaruit verfijn je het concept verder. Zo kom je na enkele iteraties tot een oplossing die creatief én haalbaar is.”

Ontdek onze opleidingen design thinking:

Veel concrete realisaties op korte tijd

Het Klimaat Parlement zelf is intussen helemaal warmgedraaid. Op anderhalf jaar tijd kwamen al een aantal concrete realisaties uit de bus. In volle lockdown lanceerde het parlement al zijn eerste actie: de Energy Saving Box om te sensibiliseren rond de energieconsumptie van het thuiskantoor.

Diana: “Geïnteresseerden konden de box bestellen. Ongeveer de helft van alle collega’s ging op dat aanbod in. Het pakket bevatte onder meer een energiemeter en vouchers voor energie- en waterbesparende producten. Ook was er een flyer met een aantal quick wins, zoals laders uit het stopcontact halen tussen laadbeurten in.”

Ook het woon-werkverkeer van de 800 Benelux-medewerkers hielden de parlementsleden tegen het licht. Diana: “De switch naar elektrische bedrijfswagens kwam intussen al in een stroomversnelling. Collega’s zonder firmawagen kregen dan weer heel wat groene alternatieven ter beschikking: vouwfietsen voor de ‘final mile’, een leasingprogramma voor e-bikes, verhoogde tussenkomst voor duurzame woon-werkverplaatsingen …

Ook bij onze partners streven we naar vergroening. Kunnen leveringen bijvoorbeeld efficiënter worden gebundeld, pakketten kleiner verpakt of trajecten uitgespaard? Het bedrijfsafval is een andere grote werf van ons Klimaat Parlement. Dit jaar ligt de focus vooral op beter sorteren, vanaf 2023 zetten we actief in op een kleinere afvalberg.”

 

Eén denkkader bevordert ook de teamspirit

“Voor de eerste meetbare resultaten van al die acties op onze ecologische voetafdruk is het afwachten tot eind 2022”, besluit Diana. “Maar het is wel verrassend dat onze parlementsleden op zo’n korte tijd al zoveel hebben verwezenlijkt. De Benelux-tak is met dit initiatief trouwens een voorbeeld binnen de Europese organisatie. In andere regio’s wil Tech Data het Klimaat Parlement nu ook uitrollen.

Met design thinking als katalysator levert het Klimaat Parlement snel op. Los van het uniforme denkkader zagen we bijna meteen een sterke teamspirit groeien tussen collega’s die nog nooit eerder hadden samengewerkt. En hoe beter de samenwerking over teams heen, hoe mooier de uitkomst.”

 

Onze snel evoluerende wereld stelt ook jouw bedrijf continu voor nieuwe uitdagingen. Door daar creatief over na te denken, vind je vernieuwende oplossingen die tegelijk duurzaam zijn. In onze opleidingen duurzaamheid & innovatie leer je veranderingen implementeren die je bedrijf helpen groeien.
Ontdek onze opleidingen duurzaamheid & innovatie
Gerelateerde artikels

Graag nog wijzer worden?