Zo introduceer je een meter- en petersysteem in je bedrijf

Lastig, die eerste dagen van een nieuwe job. Maar het wordt al gemakkelijker als de nieuwkomer ten minste één collega kent. Laat daarom een peter of meter je aanwinst verwelkomen. Niet alleen voldoe je daarmee aan een wettelijke verplichting, het biedt ook veel voordelen voor je nieuwe medewerker, de meter of peter én je organisatie. Dit is hoe je het aanpakt.

Wist je dat je met het meter- en petersysteem aan een wettelijke verplichting voldoet? Als onderdeel van het welzijnsbeleid moet je als werkgever namelijk een ervaren medewerker aanstellen die nieuwkomers begeleidt.

De voordelen van een meter of peter

Voor de nieuwkomers

Het meter- en peterschap is een uitstekende manier om de onboarding van je nieuwe medewerker vlot te laten verlopen. Die voelt zich meteen thuis, leert sneller bij én krijgt zicht op de ongeschreven regels van je organisatie. Bovendien biedt het wat rust in die eerste, stressvolle dagen. De nieuwkomer krijgt niet het gevoel vanaf dag één te moeten presteren en krijgt tijd om zich in te werken.

 

Onboarding nieuwe medewerker

Voor de meters en peters

Maar ook je bestaande medewerkers zijn gebaat bij het concept. Een meter of peter merkt dat zijn ervaring wordt gewaardeerd, scherpt coachingsvaardigheden aan en bouwt snel een band op met de nieuwe collega. On the job coaching zet aan tot nadenken over de processen in de organisatie, wat misschien tot nuttige nieuwe inzichten leidt.

Voor je bedrijf

Ook je organisatie vaart wel bij een meter- en petersysteem: nieuwkomers zijn sneller ingewerkt, ervaren collega’s blijven gemotiveerd en de betrokkenheid op de werkvloer neemt toe. Het systeem is trouwens een ideale manier om de kennisoverdracht in het bedrijf te verzekeren en een cultuur van kennisdelen te creëren.


Bij het meter- en peterschap wint iedereen: nieuwkomers zijn sneller ingewerkt, ervaren collega’s blijven gemotiveerd en de betrokkenheid op de werkvloer neemt toe.


Onboarding is geen sinecure als je medewerkers deels of volledig thuiswerken. Want hoe zorg je ervoor dat nieuwkomers zich welkom én betrokken voelen, ook al moeten ze thuis opstarten? In deze blog vind je drie tips om onboarding ook in ‘het nieuwe normaal’ vlot te laten verlopen.


Hoe introduceer je het meter- en peterschap in je bedrijf?

Overtuigd van de voordelen van het meter- en peterschap? Dit is hoe je het systeem introduceert in je bedrijf.

1. Selecteer de geschikte meter of peter

Denk goed na over wie je vraagt om meter of peter te zijn. De eerste voorwaarde is uiteraard dat je medewerker dat zélf ziet zitten. Daarnaast is het nuttig dat de meter of peter voeling heeft met de functie van de nieuwkomer. Tot slot zijn er ook enkele kwaliteiten die belangrijk zijn om een nieuwe collega te begeleiden:

2. Definieer de taken van de meter of peter

Heb je al een methode om nieuwkomers de job aan te leren? In dat geval kan de rol van meter of peter volledig toegespitst zijn op het verwelkomen van nieuwkomers. Mogelijke taken zijn de andere collega’s introduceren, de weg wijzen, uitleggen waar de nieuwkomer terecht kan met vragen, problemen of praktische zaken … kortom: nieuwkomers zo snel mogelijk vertrouwd maken met de nieuwe werkomgeving.

 

Coaching nieuwe medewerker

 

Wil je dat je meters en peters de nieuwkomers ook de job aanleren? Dat kan perfect. Peer learning is namelijk een beproefde methode om snel en efficiënt te leren. Zorg er dan zeker voor dat je nieuwkomers aan een meter of peter koppelt die ervaring heeft in de functie en de over de nodige didactische vaardigheden beschikt. Voorzie bijvoorbeeld een gestandaardiseerde opleiding om meters en peters de nodige houvast te bieden.

3. Kondig het meter- en peterschap aan

Eenmaal je van start gaat met het meter- en petersysteem, kondig je intern aan wie de meters en peters zijn, wat hun taken inhouden en welke nieuwkomers ze begeleiden. Zorg dat iedereen weet wie meter of peter is.

4. Vraag feedback en evalueer

Zijn de eerst nieuwkomers intussen gesetteld? Las dan een evaluatiemoment in. Vraag feedback bij zowel de nieuwkomers als de meters en peters. Wat ging goed en wat liep stroef? Hebben de meters en peters voldoende tijd voor de begeleiding? Staat het takenpakket op punt? Voelt de nieuwkomer zich geruggensteund? Blijf evalueren en bijschaven tot het systeem helemaal op punt staat.


Wil je dat je meters en peters de nieuwkomers ook de job aanleren? Dat kan perfect. Peer learning is namelijk een beproefde methode om snel en efficiënt te leren.

Extra tips voor het meter- en peterschap

  • Maak een checklist voor je meters en peters met alle essentiële informatie die nieuwkomers moeten krijgen.
  • Definieer goed welke verantwoordelijkheden je bij de meter of peter legt, en welke bij de leidinggevenden.
  • Maak voldoende tijd vrij voor de meters en peters naargelang hun takenpakket. Een nieuwkomer begeleiden is niet te combineren met een volledig takenpakket. Vraag feedback aan de meters en peters over hoeveel tijd ze nodig achten.
  • Evalueer regelmatig het meter- en petersysteem door zowel nieuwkomers als meters en peters om feedback te vragen.
  • Laat meters en peters niet aan hun lot over. Zeker als de werkdruk stijgt, kan het voor extra stress zorgen. Geef hen voldoende begeleiding en ondersteuning.

Coachen kan je leren. Wil je er werk van maken?
Ontdek onze opleidingen rond leidinggeven en hr
Gerelateerde artikels

Graag nog wijzer worden?