Cijfer zoekt context: (slechts) 5% verloop op de Belgische arbeidsmarkt

Terwijl de VS overspoeld worden door vrijwillige ontslagen in wat men ‘the Great Resignation’ noemt, blijkt uit cijfers van Securex dat Belgische werknemers hun werkgever wél trouw blijven. Meer zelfs: in 2020 – het eerste coronajaar – was er een historisch laag vrijwillig verloop van slechts 5%. Arbeidsmarktexpert Frank Vander Sijpe van Securex biedt context bij dit cijfer.

In ‘Cijfer zoekt context’ krijg je duiding bij een markant arbeidsmarktcijfer of onderzoeksresultaat.

 

Eerste daling sinds 2015

“Die 5,05% staat voor het vrijwillig verloop in 2020”, legt Frank Vander Sijpe uit. “Dat cijfer gaat over Belgische werknemers die aan de slag zijn met een arbeidscontract van onbepaalde duur – ongeveer 90% van alle werknemers in ons land. Dat in 2020 slechts 5% van werkgever veranderde, is uitzonderlijk weinig, en is zelfs een daling – voor het eerst sinds 2015.”

Goed nieuws voor werkgevers?

“Van een ‘Great Resignation’ zoals in de VS – waar werknemers massaal opstappen – is hier voorlopig dus helemaal geen sprake. Meer zelfs: in de eerste helft van 2021 daalde het vrijwillig verloop nog verder tot gemiddeld 3,3%.

Daar heeft onder andere ons systeem van automatische loonindexering iets mee te maken. In de VS komen veel mensen niet meer rond met hun job. Daardoor gaan ze noodgedwongen op zoek naar een nieuw job met een hoger loon. Omdat onze lonen mee stijgen met de inflatie, boeten de Belgen minder aan koopkracht in en moeten ze minder snel van werk veranderen.

Een andere verklaring is dat het niet in onze natuur zit om te jobhoppen. Belgen – en zeker Vlamingen – zijn geen nomaden, zoals KU Leuven-rector Luc Sels jaren geleden al stelde. In tijden van krapte op de arbeidsmarkt lijkt dat op het eerste gezicht vooral goed nieuws voor de werkgevers.”

 


De Messi’s van de arbeidsmarkt

“Dat lage verloop staat in schril contrast met het recordaantal vacatures in 2021. De krapte op de arbeidsmarkt zal nog zeker tot 2030 aanhouden. Dat is een puur demografische kwestie: de babyboomgeneratie gaat met pensioen en er zijn simpelweg niet genoeg mensen om die jobs in te vullen.

Lage verloopcijfers zijn daarom vanuit economisch standpunt niet ideaal. De arbeidsmarkt heeft professionele mobiliteit nodig, met mensen die zich bijscholen, heroriënteren of nieuwe uitdagingen zoeken. Omdat veel sectoren snel evolueren, zijn steeds nieuwe vaardigheden en specialisaties nodig. Met flexibele loopbanen kunnen mensen die al jaren in dezelfde job zitten helpen om de noden van de arbeidsmarkt op te lossen.”

“Het verloop dat er wel is, vinden we vooral bij jongeren. Bepaalde profielen onder hen zijn grof wild op de arbeidsmarkt – denk aan profielen voor knelpuntberoepen, de IT-sector en de logistieke sector. Ik noem hen de Messi’s van de arbeidsmarkt: topspelers die de ploegen voor het uitkiezen hebben.”

“Het zijn net die Messi’s die in deze tijden minder waarde hechten aan een vast contract. Pakweg hoogopgeleide IT-profielen werken liever als zelfstandige voor verschillende organisaties. Maar al bij al blijft dit een eerder beperkte groep. Toch putten bedrijven ook steeds meer uit deze bron: ze gaan op zoek naar oplossingen als interimkrachten, tijdelijke contracten of freelancers.”


“Lage verloopcijfers zijn niet ideaal. De arbeidsmarkt heeft professionele mobiliteit nodig, met mensen die zich bijscholen, heroriënteren of nieuwe uitdagingen zoeken.”

Frank Vander Sijpe
Arbeidsmarktexpert Securex

Individuele arbeidsovereenkomsten

“Lage verloopcijfers betekenen uiteraard niet dat werkgevers op hun lauweren moeten rusten. In de ‘war for talent’ is het vooral belangrijk voor bedrijven om het aanwezige talent aan boord te houden en op een positieve manier te binden aan de organisatie. Als hr-specialist adviseer ik altijd om op drie domeinen in te zetten: gezondheid, competentie en engagement. Een medewerker die op één van die drie aspecten afhaakt, verliest ook meteen zijn waarde voor de organisatie.

Een aantal organisaties zijn geneigd om in te zetten op wat ik ‘individuele arbeidsovereenkomsten’ noem om aan de wensen van hun talent tegemoet te komen. Die bedrijven stellen zich flexibel op over waar en wanneer er gewerkt wordt, de samenstelling van het loonpakket, de werkinhoud of zelfs het werkstatuut. Recent onderzoek van Frederik Anseel toont aan dat dit werkt, op voorwaarde dat er een aantal ‘performante hr-praktijken’ zoals feedback, erkenning, groeimogelijkheden en inspraak aanwezig zijn.

Medewerkers worden dus onafhankelijker en in sommige gevallen verandert de relatie met de werkgever. Met die nieuwe werkelijkheid houden werkgevers maar best rekening op de arbeidsmarkt van vandaag. Denk na over welke medewerkers je kernprofielen zijn die je vast in dienst wil, en vul die aan met flexibele werkkrachten.

Zorg er, ten slotte, ook voor dat je medewerkers zich kunnen heroriënteren en bijscholen. Dat komt niet alleen je medewerkers en je bedrijf ten goede op korte en/of middellange termijn, maar ook de hele economie op langere termijn.”


Laat je medewerkers groeien met de juiste opleidingen
Ontdek ons opleidingsaanbod voor werknemers.

 

Gerelateerde artikels

Graag nog wijzer worden?