De uitdagingen en kansen van hybride werkplekleren: "Verschillende mensen hebben verschillende noden"

Je medewerkers leren voortdurend bij op het werk. Maar hoe hou je dat werkplekleren in stand nu hybride werken de standaard is geworden in veel bedrijven, mogelijk ook het jouwe? “De hybride werkomgeving biedt net kansen om van elkaar te leren”, zegt Isabel Raemdonck, professor Adult Education & Learning aan de UCL.


Werkplekleren is elke vorm van leren die plaatsvindt in een authentieke werksituatie. Dat doen je medewerkers op verschillende manieren: van collega’s, door iets op te zoeken op bijvoorbeeld Google of YouTube, door ervaringen op de werkvloer, via een meter- en petersysteem … Een specifieke vorm is sociaal werkplekleren.


Wat moeten we precies verstaan onder sociaal werkplekleren?

Isabel Raemdonck: “Leren van elkaar – of sociaal werkplekleren – doen je medewerkers vaak onbewust, door observatie en uitwisseling van kennis en ervaring. Ze analyseren hun eigen werk en dat van hun collega’s en passen op basis daarvan hun manier van werken aan. Je kan het zien als een vorm van socialisatie op de werkvloer die de persoonlijke en professionele ontwikkeling bevordert.”

“Uit onderzoek blijkt inderdaad dat sociaal werkplekleren de meest voorkomende leervorm is. Het is dan ook iets wat je als werkgever te allen tijde zou moeten aanmoedigen en stimuleren. Zo help je je medewerkers groeien, maar ook je bedrijf vaart er wel bij.”


“Door de praktische, vaak onbewuste en ongeplande manier waarop je sociaal leert, valt de drempel om bij te leren grotendeels weg”

Isabel Raemdonck
Professor Adult Education & Learning UCL

 

Kan je enkele voordelen van sociaal werkplekleren toelichten?

“Medewerkers die niet zo ‘schools’ zijn ingesteld, houden vaak niet van formele opleidingen. Door de praktische, vaak onbewuste manier waarop je sociaal leert, valt de drempel om bij te leren grotendeels weg. Medewerkers voelen minder weerstand en zijn zelfs extra gemotiveerd.

De kennis die medewerkers via sociaal werkplekleren opdoen is bovendien heel hands-on. Ze kunnen die vaak meteen in de praktijk omzetten. Het is ook een manier van leren die je makkelijk integreert in je dagelijkse manier van werken. Na een tijdje gebeurt het zo goed als automatisch.”

Komt sociaal leren in gevaar nu medewerkers vaak van thuis werken?

“Niet noodzakelijk. Kennisuitwisseling en feedback geven zijn perfect digitaal mogelijk. Dat merkte je toen we bij het begin van de coronacrisis allemaal nog moesten wennen aan de nieuwe digitale omgeving: mensen met technologische aanleg maakten hun collega’s vaak snel wegwijs in de nieuwe communicatievormen. Digitaal kan je elkaar dus perfect helpen.”Welke rol spelen leidinggevenden in dit verhaal?

“De directe leidinggevende is vaak de best geplaatste persoon om leernoden van een medewerker op te vangen. Dat is minder evident in een hybride werkomgeving. Je medewerkers goed kennen is cruciaal om te weten hoe je hen kan blijven geven wat ze nodig hebben.

Sommigen werken heel autonoom en hebben minder begeleiding nodig. Maar met medewerkers die meer nood hebben aan uitwisseling en ondersteuning bespreek je het best regelmatig hun doelen en noden. Zo kom je te weten of ze hulp nodig hebben. Ga dus niet op dezelfde manier om met al je medewerkers, want verschillende persoonlijkheden hebben verschillende noden.

Uiteindelijk blijft een medewerker verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces. Maar een omgeving scheppen waarin medewerkers (informeel) kunnen leren is dan weer een van de belangrijkste taken van een leidinggevende.”


“Een buddysysteem en omgekeerd mentorschap zijn twee vormen van informeel leren die je ook perfect in een hybride werkomgeving kan organiseren”

Isabel Raemdonck
Professor Adult Education & Learning UCL

 

Heb je nog concrete tips om de voordelen van informeel leren ook in een hybride werkomgeving te benutten?

“Wat heel goed werkt is het buddysysteem. Zorg dat je medewerkers een vaste buddy hebben in hun team bij wie ze terechtkunnen voor een wekelijks gesprek en vragen tussendoor. Het is vaak makkelijker om je zorgen en vragen te delen met een ‘gelijke’ dan met een leidinggevende.

Hybride werk schept ook de perfecte context voor omgekeerd mentorschap, waarbij je een collega met meer ervaring koppelt aan iemand met een juniorprofiel. De ervaren medewerker kan bijvoorbeeld bedrijfskennis en strategische tips delen, de vaak jongere collega kan frisse inzichten bieden en tips rond digitaal werken.

Ik raad ook aan om geregeld digitale sessies te houden om in groep vragen, problemen en ervaringen te delen en antwoorden en oplossingen uit te wisselen. Maar ook meer informeel contact – zoals online koffiepauzes – kan je perfect digitaal organiseren. Er zijn met andere woorden genoeg manieren om digitaal contact te houden en van elkaar te leren. Inventief zijn is de boodschap!”

 

Wist je dat je een groot deel van onze opleidingen ook online kan volgen?
Bekijk de mogelijkheden van ons opleidingsaanbod.
Gerelateerde artikels

Graag nog wijzer worden?