Opleidingen: een duurzame ondersteuning voor bedrijven

De wereld is volop in verandering. Ook op het vlak van opleidingen. Een duurzame ondersteuning van werkzoekenden, werknemers en bedrijven wordt steeds belangrijker. Hoe kunnen we duurzame vaardigheden onder de aandacht brengen? Hoe kunnen we werknemers opleiden om duurzaam inzetbaar te zijn?

De opleidingsparadox

In 2021 was het maar vier maanden lang mogelijk om fysieke opleidingen te organiseren. We zagen digitale opleidingen steeds meer de overhand nemen en hebben dan ook niet geaarzeld om ons aanbod te herwerken. De uitdagingen zijn niet gering, maar dankzij ons opleidingsecosysteem hebben we alle middelen in handen om een pasklaar antwoord te bieden.

Door de versoepeling van de coronamaatregelen hoopten we op een massale terugkeer naar fysieke opleidingen. Toch zijn de inschrijvingen nog lang niet terug op het niveau van voor de crisis, ondanks een gevarieerder opleidingsaanbod dan ooit en een maximale toegankelijkheid. Voor die paradox zijn er verschillende verklaringen, zegt Olivier Lambert, algemeen directeur van Cevora.

Arbeidsmarkt onder druk

Olivier: “Op dit moment is er een tekort aan arbeidskrachten. In 2021 zagen we het aantal deelnemers aan de opleidingen voor werkzoekenden gestaag dalen. Dergelijke opleidingen duren vaak lang en het gebeurt dat cursisten hun leertraject onderbreken omdat ze ergens worden aangenomen en onmiddellijk mogen starten."

Die druk op de werkgelegenheid is ook voelbaar in de outplacementcijfers, die volledig ingaan tegen de prognoses. Olivier: “Er werd voorspeld dat een golf van werkzoekenden in het begin van het jaar de arbeidsmarkt zou overspoelen. Dat zou dan leiden tot een aanzienlijke toename van het aantal outplacements ... Maar uiteindelijk gebeurde precies het tegenovergestelde.”

 

Andere gewoonten

Olivier: “De omstandigheden van de coronacrisis bleven ook in 2021 zwaar wegen op de opleidingen voor werknemers. Voor velen onder hen was het lastig of zelfs helemaal onmogelijk om naar de opleidingslocatie te komen.”

“Veel cursisten hebben gekozen voor een digitale opleiding. Maar nieuwe gewoonten brengen ook nieuwe uitdagingen mee. Hoe blijf je bijvoorbeeld een hele dag gemotiveerd en aandachtig achter je scherm als telewerker?”

Een vernieuwd aanbod

Olivier: "Om die antwoorden te kunnen geven, hebben we onze catalogus grondig herwerkt. We hebben uiteraard de thema’s doorgelicht die aan bod komen, maar ook gestreefd naar een leerervaring waarbij de nadruk ligt op de impact en de overdracht van skills op de werkvloer.”

“Iedereen die zich aanmeldt voor een opleiding van Cevora, of die nu digitaal is of fysiek, heeft toegang tot ons e-learningplatform Karibu. Tijdens het opleidingstraject ontvangt de deelnemer op verschillende tijdstippen een uitnodiging om in te loggen op het platform – voor, tijdens en na de opleiding. Deze drie fasen van 'augmented learning' worden de standaardaanpak in al onze 450 opleidingen voor werknemers.”Betere toegang tot premies

Olivier: “Met de raad van bestuur hebben we in 2021 beslist om de voorwaarden voor het toekennen van opleidingspremies te vereenvoudigen. Elk PC 200-bedrijf dat een opleidingsplan heeft geregistreerd of dat investeert in digitale training, krijgt nu gemakkelijker toegang tot de premies.”

“Dat heeft zijn effect niet gemist: er werden meer dossiers ingediend en op het einde van de rit zijn er ook meer premies toegekend. Zo werd in 2021 een recordbedrag van 11 miljoen euro aan opleidingspremies uitbetaald.”


Klik hier voor meer informatie over dit recordjaar voor onze opleidingspremies.

 

Onze inspanningen van 2021 bieden een positief perspectief voor 2022. De combinatie van ons herwerkte opleidingsaanbod en onze ervaring in het opleidingsdomein vormt de ideale hefboom voor een heropleving van de opleidingsinitiatieven in 2022.

 

Een opleidingsplan registreren voor jouw bedrijf?
Dat is zo gebeurd! Volg de eenvoudige stappen van onze onlinegids.
Gerelateerde artikels

Graag nog wijzer worden?