Hoe zit het met je digitale vaardigheden? Doe de zelftest!

In onze snel digitaliserende wereld kregen veel jobs de voorbije jaren een andere invulling. De coronacrisis deed daar nog een serieuze schep bovenop. Ben je benieuwd of jouw vaardigheden nog up-to-date zijn? Dat kom je snel te weten met het DigiSkills Passport, een handige tool van technologiefederatie Agoria.


Be The Change van Agoria: grootschalige studie over de arbeidsmarkt van morgen

In 2018 voerde technologiefederatie Agoria de grootschalige studie Be The Change uit over de gevolgen van de digitalisering voor de arbeidsmarkt. Welke jobs zullen op termijn verdwijnen en komen er ook bij? En wat betekent dat voor onze competenties?

Agoria verenigt bedrijven uit de technologische industrie, maar de onderzoekers lichtten voor Be The Change alle sectoren door. Logisch, want de digitalisering raast natuurlijk door elk bedrijf en iedere branche.

Bovendien bracht de coronapandemie de digitalisering in heel wat sectoren in een stroomversnelling. Denk maar aan de snelheid waarmee we online leerden vergaderen, samenwerken en beslissingen nemen. Daarom kwam er recent een update van het onderzoek.


Digitalisering creëert veel nieuwe jobs

De automatiseringsgolf heeft intussen zowat alle sectoren bereikt en zal zich de komende jaren verder doorzetten. Een aantal routinejobs, handenarbeid en administratieve taken gaan verdwijnen. Daardoor zullen sommige sectoren effectief minder personeel nodig hebben.

Maar andere branches kunnen juist meer mensen gebruiken. Mens en technologie werken immers steeds vaker hand in hand. Volgens het onderzoek dat Agoria uitvoerde, komen er voor elke job die verdwijnt maar liefst 3,7 nieuwe in de plaats.

 

“Technologie en digitalisering zijn onze bondgenoot, niet onze grote vijand”

 

Flink wat jobs zijn dus inhoudelijk aan het veranderen, met het oog op meer efficiëntie, een sterkere toegevoegde waarde of een hogere productiviteit. Anders gezegd: we mogen technologie en digitalisering niet als onze grote vijand zien, maar als een bondgenoot. Veel bedrijven hebben meer dan ooit nood aan extra handen. Er is dus plaats voor iedereen op de arbeidsmarkt, al is het belangrijk om je bij en om te scholen.

Digitale vaardigheden aanleren of opkrikken

In een wereld die digitaliseert, hebben we meer dan ooit digitale skills nodig, maar ook tal van zogeheten zachte vaardigheden (of ‘soft skills’) zoals zelfontwikkeling, veerkracht, empathie, talenkennis of peoplemanagement.

Digitale skills kunnen persoonlijk van aard zijn – we doen ze op en scherpen ze aan in ons privéleven – of professioneel – we hebben ze nodig op de werkvloer en ontwikkelen ze vooral daar.

Online informatie verzamelen en kritisch interpreteren is een typisch voorbeeld van een persoonlijke digitale skill. Bij professionele digitale vaardigheden gaat het concreet over digitaal samenwerken, beslissingen nemen op basis van data of – voor bepaalde jobs – coderen.

 

“Naast digitale skills staan veerkracht, empathie, talenkennis en peoplemanagement hoog op de verlanglijst van bedrijven”

Werk aan de winkel, ook voor digital natives

Als het over digitale vaardigheden gaat, dan denk je als digital native misschien dat je op beide oren kan slapen. En qua persoonlijke digitale vaardigheden klopt dat doorgaans ook wel. Maar professionele digitale skills zijn een ander verhaal.

Het is niet omdat je met digitale tools bent opgegroeid, dat je ook in staat bent om beslissingen te nemen op basis van data of digitaal samen te werken. En uiteraard kan je ook je soft skills nog naar een hoger niveau tillen.

Op basis van de ‘Be The Change’-studie ontdekten we in totaal 27 competenties die de komende jaren aan belang zullen winnen:

 

Gratis audit van je digitale en soft skills

Wil je uitvissen waar je vandaag staat op competentievlak, dan is het gratis DigiSkills Passport van Agoria een handige tool. Je vult de online checklist in en vergelijkt je competenties met de verwachtingen voor je huidige functie of een job die je op het oog hebt. Je vergelijkt je skills zo met zowel de verwachtingen vandaag als die van 2030. Meer dan 2000 werknemers en werkzoekenden vulden het DigiSkills Passport intussen al in.

Op ongeveer een kwartier kom je te weten op welke skills je goed scoort en welke je het best bijspijkert op korte en langere termijn. Na afloop krijg je een helder overzicht van je digitale profiel en je groeipotentieel. Tip: deel je DigiSkills Rapport zeker met je werkgever en kies samen de juiste opleidingen.

Weten welke vaardigheden je nog kan bijschaven?

Vul het DigiSkills Passport in op de website van Agoria.

Gerelateerde artikels

Graag nog wijzer worden?