Herken de talenten van je medewerkers in 3 stappen

Waar je goed in bent, daar haal je meestal plezier uit. Het lijkt vanzelfsprekend, maar lang niet alle werknemers worden op hun sterktes uitgespeeld. Nochtans is het een win-win voor zowel de werknemer, het team als de hele organisatie. Gelukkig zijn er manieren om het potentieel van je medewerkers te herkennen én ontplooien.

 

Wie is Annick Huybrechts?

Annick Huybrechts is JobFit-coach bij Cevora en general manager van Travvant, de specialist in outplacement en loopbaanbegeleiding. Met meer dan 25 jaar ervaring in hr-diensten ondersteunt Annick bedrijven en individuen doorheen ingrijpende transformaties en loopbaanontwikkeling.


 

 


Het pad naar duurzame tewerkstelling

Bedrijven worden vandaag geconfronteerd met een grote schaarste op arbeidsmarkt. Bepaalde competenties en profielen zijn steeds moeilijker te vinden en de inhoud van veel jobs evolueert constant. Louter iemand met specifieke technische skills in huis halen is dus niet per se de beste oplossing, want binnen vijf jaar kan de functie er helemaal anders uitzien.

Veel belangrijker dan de competenties is het leervermogen van de medewerker en de bereidheid om zich verder te ontwikkelen. Want als iemand zich niet goed voelt in de organisatie of in de functie, is het moeilijker om die bij te sturen dan om iemand op te leiden die zich wél goed voelt in de organisatie en het team.

Het belang van talentmanagement

Er was een tijd dat organisaties vertrokken van de noden van het bedrijf om elke functie zo goed mogelijk in te vullen. Vandaag denken vele bedrijven daar – terecht – anders over: ze vertrekken vanuit de mensen en streven ernaar hun individuele talenten te ondersteunen en ontwikkelen. En dat is een win-winsituatie voor zowel de medewerkers als de organisatie.

De voordelen van talenten herkennen voor je organisatie:

 • Alle medewerkers binnen de organisatie blijven duurzaam tewerkgesteld
 • De juiste persoon in de juiste functie zetten
 • Talenten uitbouwen en focussen op interne doorgroeimogelijkheden
 • De inzetbaarheid en loopbaankansen van werknemers verbeteren en uitbreiden
 • Werknemers aanmoedigen hun loopbaan in eigen handen te nemen
 • Werknemers zijn multi-inzetbaar

De voordelen van talenten herkennen voor je medewerkers:

 • Ze nemen hun eigen loopbaan in handen
 • Meer veerkracht, wendbaarheid en inzetbaarheid
 • Ze kunnen een actieplan op maat opstellen

 

Hoe ontdek je het ware potentieel van je medewerkers?

Stap 1: breng input en output van elke medewerker in kaart

Wil je de talenten van je medewerkers in kaart brengen? Begin dan met een analyse van ‘input’ en ‘output’ van elke medewerker. Input zijn de werking, het gedrag, de attitude en de inzet van elke medewerker. Output is het resultaat dat de medewerker boekt.

Wie niet helemaal op zijn sterktes functioneert, zal een mismatch vertonen tussen input en output. Zo kan de input van een collega prima zijn – hij of zij zet zich helemaal in en is gemotiveerd – terwijl dat niet de gewenste resultaten oplevert.

Omgekeerd geldt dat evenzeer: ook al is de output goed, als het werkgedrag van een medewerker te wensen overlaat, is dat vaak een teken dat hij of zij zich niet helemaal goed voelt in die functie.

Stap 2: voer formele en informele gesprekken met je medewerkers

Het is dus essentieel om als bedrijfsleider, hr-verantwoordelijke of leidinggevende de vinger aan de pols te houden en zowel input als output te monitoren. Dat doe je door formele en informele gesprekken met de medewerkers en hun teamleden te voeren. Stel daarin deze vragen:

 • Voelt de medewerker zich goed in zijn functie? 
 • Werkt hij goed samen met de andere teamleden? 
 • Bereikt het team de verhoopte resultaten? 
 • Heeft de werknemer het gevoel dat hij een bijdrage levert aan die resultaten? 
 • Welke behoeften heeft de medewerker om zijn job nog beter uit te voeren? 
 • Is hij zich bewust van zijn talenten en wat hij nodig heeft om die verder te ontwikkelen? 

Via deze gesprekken krijg je een volledig zicht op wie zich al dan niet goed voelt in zijn functie en welke veranderingen nodig zijn om de kwaliteiten van je medewerkers nog meer te ontwikkelen.

Stap 3: breng de talenten en behoeftes in kaart met het ‘huis van werkvermogen’

Voor je medewerkers zelf is het niet altijd duidelijk waar ze nu echt goed in zijn of wat hen voldoening geeft. Ook daar bestaan gelukkig tools voor, zoals het JobFit-traject dat Cevora samen met Travvant organiseert. JobFit is een traject om de talenten en werkpunten van medewerkers in kaart te brengen.De rode draad doorheen het JobFit-traject is het ‘huis van werkvermogen’: een model dat weergeeft in welke mate een medewerker fysiek en mentaal in staat is om zijn of haar job uit te voeren. Het huis van werkvermogen bestaat uit vier verdiepingen. Elke verdieping stelt een behoefteniveau voor, beginnend bij het meest essentiële.


Het gelijkvloers: welzijn
Hoe is het gesteld met het welzijn van de medewerker (mentaal, fysiek, sociaal, financieel …)?

Eerste verdieping: competenties
Welke competenties, persoonlijke sterktes en talenten heeft de medewerker? Wat geeft hen energie, en wat zuigt energie?

Tweede verdieping: value match
Is er een ‘value match’ tussen medewerker en organisatie? Welke normen, waarden en visie hanteert de organisatie en de leidinggevende? En komt dat overeen met de waarden van de werknemer?

Derde verdieping: functie
Beantwoordt de functie van de medewerker aan zijn of haar talenten en ontwikkelingspad? Is er een emotionele match met de functie? Is de medewerker onder- of overbelast? Neigt de medewerker naar een burn-out of een bore-out?Het huis van werkvermogen biedt medewerkers en werkgevers een kapstok om over hun werkvermogen te praten. Met andere woorden: is de job werkbaar voor de medewerker? Werkbaar werk houdt overmatige stress weg, biedt leerkansen, motiveert en stimuleert een goede work-lifebalance.

Het huis van werkvermogen brengt al deze elementen in kaart tijdens gesprekken met de medewerker. Dit model helpt om knelpunten bespreekbaar te maken als een medewerker niet goed functioneert, niet gelukkig is, te veel stress ervaart of zich net verveelt.

Het loont om regelmatig deze balans op te maken, want elke verdieping van het huis kan evolueren.

 

Een fictief voorbeeld

Medewerker Sofie ervaart opeens dat ze elke avond ongelukkig of gestresseerd thuiskomt na haar werkdag, terwijl dat een jaar voordien niet zo was. Door elke verdieping

 • Gelijkvloers: misschien is haar financiële situatie of relatiestatus veranderd en zorgt dat voor stress?
 • Eerste verdieping: is het takenpakket van Sofie geëvolueerd en moet ze nu meer projectmanagement doen, waar ze niet zo goed in is?
 • Tweede verdieping: kreeg Sofie een nieuwe leidinggevende wiens communicatiestijl haar angst inboezemt om fouten te maken?
 • Derde verdieping: zit Sofie intussen zo lang in dezelfde functie dat ze geen uitdaging meer ervaart en zich verveelt?


Creëer een cultuur met open communicatie

Talenten herkennen en ontwikkelen is ook een kwestie van open communicatie. En daar knelt vaak het schoentje. Communiceren waar je wel en niet goed in bent, ligt voor veel mensen moeilijk. Een aantal taboes en foute percepties staan die open communicatie in de weg.


Foute percepties bij medewerkers:
“Als ik aangeef waar ik niét goed in ben, zal ik als incompetent overkomen.”
“Als ik aangeef wat ik liever zou doen, zal mijn werkgever denken dat ik niet gelukkig ben.”
“Als ik zeg dat niet gelukkig ben, zal ik een negatieve sfeer creëren of zelfs ontslagen worden.”

Foute percepties bij de werkgever of leidinggevende:

“Als mijn medewerkers ontdekken dat hun functie niet aansluit op hun talent, zullen ze vertrekken.”
“Als ik aan medewerkers een actieplan voorstel om nieuwe competenties te verwerven, zullen ze denken dat ze niet goed zijn hun huidige job.”


Het tegenovergestelde is natuurlijk waar. Door in te zetten op de individuele ontwikkeling van je medewerkers, creëer je net meer betrokkenheid en geef je hen meer erkenning voor hun talent. Op lange termijn zullen medewerkers zich dus veel meer identificeren met hun organisatie en hun job.

Open communicatie werkt dus langs beide kanten. Maak talent en ontwikkeling openlijk bespreekbaar, stel een actieplan op voor persoonlijke ontwikkeling, en stimuleer horizontale en verticale doorgroeimogelijkheden in het bedrijf.

Zo schep je meer mogelijkheden en duidelijkheid voor zowel de organisatie, je teams als je medewerkers. En dat is de weg naar duurzame tewerkstelling.


Wil je je medewerkers helpen om hun talent in kaart te brengen?
Ontdek Jobfit: dé tool om talent te herkennen
Gerelateerde artikels

Graag nog wijzer worden?