Hoe ga je als leidinggevende aan de slag met duurzaamheid?

Duurzaamheid is zoveel meer dan een verplicht nummertje. Voor je bedrijf is het de weg bij uitstek richting groei op lange termijn. Docent Lettemieke Mulder legt uit waarom en hoe elke leidinggevende het best aan de slag gaat met duurzaam ondernemen.

Wat is duurzaam ondernemen?

Lettemieke: “Bij duurzaam ondernemen zijn leidinggevenden niet alleen bezig met de ‘traditionele’ bedrijfsdoelen zoals winst en productiviteit. Ze houden ook rekening met de impact van hun beslissingen op de planeet, de samenleving en toekomstige generaties.

 

Docent Lettemieke Mulder: “Met een duurzame leiderschapsstijl draag je bij aan een positieve werkcultuur.”

Welke voordelen levert duurzaam ondernemen je bedrijf dan op?

“Ondernemers denken vaak alleen maar aan de directe kosten die duurzaamheidsacties met zich meebrengen. Maar de voordelen overstijgen ongetwijfeld die investering. Met duurzaam ondernemen reduceer je kosten voor bijvoorbeeld afvalverwerking en energieverbruik, leer je risico’s beter te beheersen en boost je je imago als werkgever en onderneming. Want medewerkers, klanten en investeerders verbinden zich graag aan een duurzaam bedrijf.”

“Met een duurzame leiderschapsstijl draag je ook bij aan een positieve werkcultuur. Dat leidt op zijn beurt tot meer betrokkenheid en tevredenheid bij je medewerkers, wat dan ook hun productiviteit ten goede komt. Kortom, investeren in duurzaamheid loont! Meer nog, je kan er als bedrijfsleider niet meer om heen: duurzaamheidsrapportage wordt vanaf 2025 zelfs verplicht voor grote bedrijven, vrijblijvend voor anderen.”

Is duurzaam ondernemen dan enkel belangrijk voor grote bedrijven?

Lettemieke: “Zeker niet! Ook kmo’s doen er hun voordeel mee. Stel dat je als klein bedrijf vrijgesteld bent van de rapportageplicht, maar dat je als leverancier wil werken voor een multinational. Dan moet je alsnog informatie verschaffen over je eigen duurzaamheidsinspanningen.”

“Kmo's die dus niet verplicht zijn om zelf te rapporteren, kunnen die voorbereiding alvast op vrijwillige basis doen. Kortom, duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt the next big thing: een boot die je niet mag missen.”

 

“Ondernemers zien vaak alleen maar de kosten van duurzaamheid, maar de voordelen overstijgen de investering.”
Lettemieke Mulder, docent duurzaam leiderschap

Wat kan je als leidinggevende concreet doen op het vlak van duurzaamheid?

Lettemieke: “Het klinkt misschien vreemd, maar duurzaam ondernemen is geen kwestie van uitvoerige strategieën uitdokteren. Je hoeft als leidinggevende dus niet te wachten op een beleid van bovenaf. Meer nog, kleine acties van onderuit dienen misschien wel als inspiratie voor het strategisch proces op managementniveau.”

“Zaken als afval sorteren, batterijen inzamelen of bewuster printen, zijn ondertussen goed ingeburgerd. Maar je kan ook een stap verder gaan: welzijnsacties, persoonlijke ontwikkeling en een transparant beleid vallen bijvoorbeeld ook onder de noemer. Want duurzaamheid is veel meer dan een buzzword. Het moet integraal deel uitmaken van je corebusiness."

 

“Duurzaamheid is veel meer dan een buzzword. Het moet integraal deel uitmaken van je corebusiness."

 

5 manieren om als leidinggevende duurzaamheid te introduceren in je team

Duurzaamheid integreren in je team vereist toewijding van alle medewerkers. Deze 5 acties vormen volgens Lettemieke een goed startpunt:

  1. Overtuig iedereen van het belang: duurzaamheid is vandaag geen randvoorwaarde meer, maar maakt integraal deel uit van je corebusiness. De verplichte duurzaamheidsrapportage is slechts één manier om medewerkers te overtuigen van dat belang, maar het kan ook gewoon een maatschappelijke meerwaarde zijn.
  2. Neem tijd voor reflectie: schiet niet meteen in actie, maar breng eerst in kaart wat duurzaamheid voor jou en je organisatie betekent. Doe dat op systematische wijze in je hele waardeketen, via toeleverancier over productie tot je klanten.
  3. Meet je impact: ga na welke maatschappelijke en ecologische voetafdruk je bedrijf en je activiteiten hebben op de samenleving.
  4. Kies je prioriteiten: selecteer op basis van je analyse de thema’s die de grootste impact hebben en start daar. Kijk wat je vandaag al doet om die impact te beperken en wat nog beter kan.
  5. Stel heldere doelen: identificeer voor elk thema meetbare KPI’s om je vooruitgang te volgen. Neem die KPI’s mee in alle besluitvormingsprocessen van de organisatie. Want alleen als iedereen op dezelfde lijn zit, kan je een verschil maken als bedrijf.

 

Wat zijn mogelijke obstakels om duurzaamheid te implementeren?

Lettemieke: “Dat zijn er heel wat: interne weerstand tegen verandering, financiële beperkingen, een gebrek aan skills … Als leidinggevende probeer je die obstakels te herkennen en zoek je oplossingen om ze te overwinnen.”

“In de opleiding duurzaam leiderschap leren we cursisten bijvoorbeeld om weerstand om te buigen naar mogelijkheden. Door hun duurzaamheidsideeën aan medecursisten te pitchen, ondervinden ze welke argumenten overtuigen en welke niet. Een heel waardevolle oefening.”

 

Gerelateerde artikels

Graag nog wijzer worden?