Chief happiness officer (of CHO): beroep van de toekomst of ook al van het heden?

Cevora onderzocht in hoeverre enkele beroepen van de toekomst vandaag al beoefend worden in PC 200-organisaties. De resultaten van onze studie over de digital transformation manager lees je hier. In dit tweede artikel zoomen we in op de chief happiness officer of CHO. Waarom is een CHO belangrijk? En wat doet een CHO precies?

 

Waarom is een chief happiness officer belangrijk?

Steeds meer organisaties beseffen dat gelukkige medewerkers betrokkener en productiever zijn. Uit onze studie blijkt dat weinig bedrijven een chief happiness officer (of CHO) hebben, maar dat de meeste toch de nodige aandacht besteden aan werkgeluk.

 

Meestal zijn preventieadviseurs of hr-medewerkers daar dan voor verantwoordelijk. Maar ook vertrouwenspersonen en leidinggevenden houden zich vaak met bepaalde aspecten van werkgeluk bezig.

happiness

“De aanwezigheid van een CHO toont vooral aan dat een organisatie bewust inzet op werkgeluk”, zegt Toon Schouteden, die als productmanager bij Cevora opleidingen over welzijn en werkgeluk ontwikkelt.

 

“Maar de functietitel houdt ook gevaar in, want de indruk kan ontstaan dat de CHO er alleen voor staat. En dat is absoluut niet het geval. Alle medewerkers moeten zich achter het werkgelukbeleid scharen. Dat is een werk van lange adem.”

 

Uit het onderzoek blijkt dat de chief happiness officer hiërarchisch gezien meestal deel uitmaakt van het middenmanagement. CHO’s behoren niet tot de directie of het bestuur, maar bekleden vaak een operationele functie binnen de personeels- of communicatiedienst. Hun werk is vooral uitvoerend en gericht op concrete resultaten op korte of middellange termijn.

 

Meer weten over de functie van chief happiness officer? Download hier het rapport van onze studie.

 

Wat doet een chief happiness officer?

 

De takenpakketten van chief happiness officers – of andere medewerkers die instaan voor werkgeluk – zijn heel uiteenlopend. Toch kunnen we hun taken onderverdelen in twee grote clusters.

 

1. Welzijn en tevredenheid monitoren

 

Een luisterend oor bieden is de belangrijkste taak van werkgelukmanagers. Personeelsbevragingen afnemen en proactieve gesprekken voeren zijn twee vaak genoemde manieren om welzijn en tevredenheid bij collega’s op te volgen.

 

“Enquêtes zijn momentopnames die weinig zeggen over hoe het er echt aan toegaat in een organisatie”, nuanceert Toon. “Een CHO moet constant aanwezig zijn op de werkvloer om op de hoogte zijn van het reilen en zeilen in de organisatie. Hij moet voortdurend zijn ogen en oren openhouden en aanspreekbaar zijn.”

 

Een CHO moet constant aanwezig zijn op de werkvloer om op de hoogte zijn van het reilen en zeilen in de organisatie

 

2. Werkgeluk organiseren

 

Evenementen en andere initiatieven organiseren vormen de andere takencluster van CHO’s. Vaak gaat het dan om teambuildings, maar ook initiatieven om de werkplek aangenamer te maken en acties voor het goede doel.

 

Maar volgens Toon zijn die taken van ondergeschikt belang, zeker als het om ‘lucky shots’ gaat: “Daarvoor vormen werkgelukmanagers idealiter een werkgroep met andere collega’s, die dan de organisatie van de evenementen op zich nemen. Het werk van een CHO overstijgt die praktische taken.”

 

Conclusie: nood aan gerichte opleidingen

 

Weinig Belgische organisaties hebben een dedicated chief happiness officer in huis. Toch zijn er in de meeste bedrijven wel medewerkers die zich bezighouden met werkgeluk. Hun functies en taken zijn erg divers.

conclusie

Toon: “Stressmanagement, ergonomie en vitaliteit zijn drie cruciale domeinen die de basis vormen voor werktevredenheid. Een organisatie moet eerst aan die fundamenten werken om verdere stappen te kunnen zetten richting werkgeluk.”

 

“Opleidingen zijn volgens mij voor elke medewerker een fundamenteel element in de ontwikkeling van werkgeluk. Zo kan een interne coach, een hr-medewerker of om het even wie uitgroeien tot CHO.”

 

Meer weten over de functie van chief happiness officer?

 

Download hier het volledige rapport

 

Over de studie

 

De afdeling Insight & Forecast van Cevora onderzoekt de trends in PC 200-organisaties. Zo stemmen we ons aanbod optimaal af op hun wensen en noden. In een nieuwe studie namen we een aantal ‘beroepen van de toekomst’ onder de loep. Voor dit onderzoek hielden we diepte-interviews met 10 chief happiness officers, 5 in kleine en 5 in grote bedrijven. Hun informatie vulden we aan met een rondvraag bij 30 andere middelgrote organisaties.

Gerelateerde artikels

Graag nog wijzer worden?