Cijfer zoekt context: 600.000 juist opgeleide mensen nodig tegen 2030

600000


Maaike Dejonckheere
, L&D-consultant bij Cevora, ging in gesprek met Jeroen Franssen, de bezieler van de ‘Be the change’-studie van technologiefederatie Agoria, om dit cijfer in de juiste context te plaatsen.

 

1. In 2019 leverden bedrijven 10,3% meer opleidingsinspanningen dan in 2016

 

Jeroen Franssen: “Dit percentage is gebaseerd op cijfers uit de sociale balans die bedrijven jaarlijks neerleggen. Het gaat over in totaal meer dan 2 miljard aan investeringen in 2019. Let wel: het stijgende aantal inspanningen betekent niet noodzakelijk dat ook het aantal mensen dat een opleiding volgde met 10,3% omhoog ging. Vaak volgen dezelfde mensen meerdere opleidingen.”


maaike dejonckheere


Maaike Dejonckheere
: “We zien een gelijkaardige stijging in de Cevora-cijfers. Vooral digitale opleidingen – webinars, virtuele klassen … – zitten sinds 2019 serieus in de lift. Die trend heeft zich in het coronajaar 2020 sterk doorgezet.

 

Het coronavirus had ook een duidelijke invloed op de thema’s waarover medewerkers in 2020 een opleiding volgden. Leidinggeven van op afstand, welzijn en professionele ontwikkeling zijn slechts enkele topics die sterk aan interesse wonnen. Onze webinar over efficiënt thuiswerken was in 2020 de populairste opleiding. Dat vat de evolutie perfect samen: een online leervorm over werken van op afstand.”

 

Medio 2020 peilden we met onze ecosysteembevraging naar de evoluerende leernoden in woelige tijden. Je leest er alles over in onze vorige aflevering van ‘Cijfer zoekt context’.

 

2. Van de actieve bevolking haalt 39,2% geen basisniveau in digitale skills

 

Jeroen Franssen: “Bijna 40% van de 16- tot 74-jarigen geeft aan niet vertrouwd te zijn met bijvoorbeeld Microsoft Word of een mobiele bankapplicatie. We mogen er dus niet van uitgaan dat digitale opleidingen dé leervorm van de toekomst zijn. Wat voor de ene persoon de ideale manier is om bij te leren, is voor de andere een serieuze drempel. De geschikte leermethode is cruciaal voor het slagen van een opleidingstraject.”

 

Maaike Dejonckheere: “Klopt helemaal. Dat is ook de reden waarom Cevora de voordelen van zowel online als klassikaal leren in de opleidingstrajecten zal blijven integreren. Zo kunnen deelnemers hun opleiding volledig digitaal volgen, maar ook een klassikaal luik in hun traject opnemen.

 

Het belangrijkste bij een opleiding is de uiteindelijke impact op de werkvloer. Hoe je het optimale resultaat bereikt, verschilt van persoon tot persoon. Het is de taak van opleidingsinstanties als Cevora om zoveel mogelijk opties aan te reiken en werknemers en werkgevers te ondersteunen bij het effectief toepassen van het geleerde op de werkplek.”

 

jeroen franssen


Jeroen Franssen
: “Overheden, bedrijven, werkgevers, werknemers … Iedereen heeft baat bij een sterke leercultuur. Opleidingen worden nog te vaak beschouwd als iets reactiefs, als een manier om mensen snel ontbrekende skills bij te brengen zodat ze hun huidige taken kunnen blijven uitvoeren. Maar opleidingen zijn ook – en vooral – een proactieve tool om relevant te blijven op de arbeidsmarkt. We moeten ons meer focussen op toekomstige inzetbaarheid.

 

Een groeimentaliteit is primordiaal om de uitdagingen van vandaag en morgen aan te gaan. Die mindset stimuleren en ontwikkelen is een gedeelde verantwoordelijkheid van werknemer en werkgever. Zo zijn systemen van variabele verloning, met bonussen enkel gekoppeld aan resultaat op korte termijn, nefast voor de ontwikkeling van een organisatie.”

 

Maaike Dejonckheere: “Wat bedrijven écht nodig hebben, is een leercultuur met ontwikkelingsgerichte KPI’s. Pas dan stimuleer je groei. Organiseer je een opleidingstraject klantgerichtheid voor je salesteam, bepaal dan het cijfer waarmee je het aantal klachten nadien wil zien dalen, bijvoorbeeld.”

 

3. Tegen 2030 moeten we 600.000 juist opgeleide mensen aan het werk krijgen

 

Jeroen Franssen: “Vandaag ligt onze tewerkstellingsgraad op 70%. De overheid wil naar 80% in 2030 om armoede te bestrijden en pensioenen en sociale zekerheid betaalbaar te houden. Een mooie ambitie, maar berekeningen op basis van de demografische ontwikkeling leren ons dat we daarvoor 600.000 jobs moeten creëren. Volgens recente prognoses zullen we op de helft blijven steken. Die jobs creëren wordt dus al niet eenvoudig. Mensen opleiden om ze uit te voeren, wordt mogelijk nog uitdagender.

 

Het tekort aan hoogopgeleiden is een probleem dat we via het onderwijssysteem niet meer opgelost krijgen tegen 2030. Daar ligt dus al een belangrijke rol weggelegd voor permanente vorming. En dat kan dan weer een opwaartse dynamiek op de arbeidsmarkt teweegbrengen: groeien mensen door, dan komen er jobs vrij voor beperkt opgeleide mensen die nu moeilijk werk vinden.”


jeroen franssen


Maaike Dejonckheere
: “De tewerkstellingsgraad omhoog krijgen is een werk van lange adem. De overheid speelt daarin een grote rol, maar ook organisaties hebben veel mogelijkheden om snel een impact te maken. Bijscholen en omscholen, medewerkers laten proeven van andere rollen, een gevarieerd leeraanbod … Elk leerinitiatief, hoe klein ook, is een stap in de goede richting.”

 

Benieuwd naar de volledige ‘Be the change’-studie?
Download hier de whitepaper
Gerelateerde artikels

Graag nog wijzer worden?