Cijfer zoekt context: 24% bedienden wil van werkgever veranderen om meer bij te leren

De helft van de bedienden neemt opleidingskansen mee in rekening bij de keuze van een werkgever. Voor een kwart zijn die leerkansen – of beter: het gebrek eraan – zelfs een drijfveer om van job te veranderen. Werkgevers die hun leercultuur uitspelen in hun wervingscampagnes, hebben een streepje voor. Voor andere bedrijven zijn deze cijfers een wake-upcall.

 

In ‘Cijfer zoekt context’ laten we ons licht schijnen over een markant arbeidsmarktcijfer of onderzoeksresultaat.

 

24/100

 

Vijf opleidingsdagen op jaarbasis schrijft de wet Werkbaar Wendbaar Werk – de ‘wet-Peeters’ – voor. Die zijn broodnodig om bij te blijven tijdens de lange loopbanen die we lopen, in een werkcontext die pijlsnel evolueert en dus constant andere eisen stelt.

Al zijn de iVOX-cijfers op dat vlak ontnuchterend: het voorbije jaar volgde ruim de helft (55%) van de ondervraagden geen enkele opleiding. Een op de vier (25%) geeft aan zelfs de voorbije drie jaar geen enkele opleiding te hebben gevolgd. Zeker in kleinere bedrijven is er nog veel werk aan de winkel om de doelstelling van de wet-Peeters te halen.

 

1/4

 

Helft van bedienden gevoelig voor leerkansen

Bij de bedienden zelf begint het nochtans te dagen dat levenslang leren een absolute noodzaak is. De helft (51%) geeft aan dat de mogelijkheid om opleidingen te volgen een belangrijk criterium is bij de keuze van een werkgever.

Een kwart (24%) gaat zelfs nog een stap verder en wil van werkgever veranderen voor ruimere opleidingskansen. De iVOX-bevraging spreekt hier trouwens boekdelen: amper twee op de vijf bedienden oefenen vandaag een job uit die (nog) in lijn ligt met het diploma dat ze op zak hebben.

Skillsets worden dus grotendeels gevormd door de jobs die mensen doen en de leermogelijkheden – zowel formele opleidingen als on-the-job-training – die ze op de werkvloer gepresenteerd krijgen.

 

2/5

 

Meer aandacht voor return op lange termijn

Over de drijfveren om bij te leren brengt de enquête eveneens helderheid. Bedienden willen vooral beter worden in hun huidige job, of ze willen iets bijleren wat hen echt interesseert. De impact op korte termijn domineert dus het opleidingsdenken. En dat terwijl een blik op de toekomst minstens even belangrijk is: hoe zou mijn job er over tien jaar uitzien? Maar ook: wat wil ik zelf bereikt hebben op die termijn?

Die vragen beantwoorden kan eigenlijk alleen wanneer werkgever en werknemer samen aan tafel gaan zitten. Pas als zij organisatienoden en leerbehoeftes in lijn krijgen, is er sprake van een volwaardige leercultuur en gedeelde verantwoordelijkheid over skills en competenties.

 

stephane verbrugge

 

Corona als omwenteling voor opleidingssector

De coronacrisis kwam – weinig verrassend – de populariteit van opleidingen niet ten goede. Ook bij Cevora bleef het aantal inschrijvingen onder het niveau van de jaren ervoor. En toch was het een sleuteljaar voor onze organisatie en de opleidingssector in zijn geheel.

Niet alleen gingen opleidingen massaal digitaal, ook flink wat ‘andere’ topics vonden hun weg naar ons opleidingsaanbod én de cursist. Denk maar aan coaching vanaf afstand, samenwerken in virtuele teams of stress- en timemanagement. Die trainingen werden bijzonder goed gesmaakt en we spraken er bovendien een nieuw publiek mee aan. En al zijn ze stukken minder taakgericht dan pakweg een taalopleiding of cursus Excel, de return ervan zal op langere termijn zeker blijken.

 

stephane verbrugge

 

Veel meer dan formele opleidingen alleen

Daarbovenop dwong de coronaperiode elke medewerker, leidinggevende en werkgever om met vallen en opstaan een aantal softskills bij te spijkeren. Anders gezegd: de formele opleidingen zijn er in sommige bedrijven wat bij ingeschoten, maar iedereen is zichzelf meermaals tegengekomen qua wendbaarheid, aanpassingsvermogen, welzijn, zelfontplooiing enzovoort.

Laat dat nu net dé softskills zijn die de arbeidsorganisatie van morgen zullen maken of kraken. De coronaperiode was een soort labo, laat ons nu het momentum aangrijpen om leervermogen structureel in te bedden in elke bedrijfscultuur. Een kwart van de bedienden loopt er vandaag al warm voor, maar dat aandeel zal ongetwijfeld verder groeien.

Wil je blijven groeien als persoon en beter worden in je job?

 

Ontdek ons opleidingsaanbod
Gerelateerde artikels

Graag nog wijzer worden?