Peer learning: hefboom voor de leerervaring in je organisatie

Leren staat in veel organisaties synoniem voor formele opleidingsprogramma’s. Daarbij verschijnen externe experts op het toneel en het resultaat van het leertraject wordt afgetoetst aan vooraf gedefinieerde KPI’s. Maar wist je dat zo’n klassiek leerproces tussen docent en cursist een serieuze hefboom krijgt wanneer je het combineert met peer learning binnen je teams?

Peer learning betekent dat teamleden – vaak spontaan en informeel – leren van elkaar. Onder peers of gelijkgestemden ontwikkelt een leerervaring zich namelijk anders dan binnen een hiërarchische docent-cursistrelatie. Omdat elk teamlid zijn eigen ervaringen en kennis inbrengt, is er bovendien meer ruimte voor verdieping en praktische toepassing van de opgedane kennis. Groepstrainingen passen dit principe al toe via spontane interactie tussen groepen cursisten. De trainer ontpopt zich dan tot procesbegeleider.

Voordelen: betere doorvertaling en duurzame werkrelaties

De collega die zijn opgedane kennis uit een opleiding deelt met zijn teamgenoten, ontdekt via hun reacties soms andere visies op het topic, of er komen onverwachte vragen. Op die manier worden de kennis en skills uit de opleiding beter vertaald naar dagelijkse werkprocessen of de specifieke uitdagingen van de werkvloer.

Niet alleen voelen werknemers zich meer betrokken en verbonden wanneer ze hun kennis kunnen delen met hun collega’s, ook hun motivatie stijgt. Peer learning zorgt immers voor menselijke interactie, ownership en duurzame werkrelaties.

Ook mooi meegenomen: het is laagdrempelig en kan heel kostenefficiënt geïmplementeerd worden.

peer to peer

Succesfactoren: heldere doelstellingen en een veilige leeromgeving

Formuleer heldere leerdoelstellingen en schakel trainers in om formele learnings in goede banen te leiden. Maar maak er geen te strak keurslijf van. Sta ook open voor formats en thema’s die je werknemers zelf aanreiken op basis van hun interesses, motivatie en wat ze relevant vinden voor hun job.

Ga hiervoor actief op zoek naar de verborgen skills in je organisatie: iedereen is binnen zijn team een expert in een specifiek kennisdomein. Creëer vervolgens een veilige omgeving waarin mensen vragen durven stellen, ideeën aftoetsen en bezorgdheden op tafel leggen. Een horizontale dynamiek bevordert vrijer overleg en constructieve feedback.


Tip

Investeer in een gebruiksvriendelijk Learning Management System (LMS). Daarvoor vertrek je het best vanuit de bestaande spontane initiatieven en bevraag je de teams over wat ze nodig hebben om de leercultuur verder uit te rollen in de organisatie.


Concreet: schep een kader om peer learning te faciliteren

Vaak ontstaat peer learning spontaan en zelfs onbewust: collega’s gaan bij elkaar te rade met vragen en problemen, nieuwe werknemers komen onder de vleugels van een peter of meter, missers en best practices worden besproken …

Door vanuit hr een concreet kader te scheppen voor peer learning moedig je al die initiatieven verder aan en laat je ze nog beter aansluiten bij je formele opleidingskalender en je algemene organisatiedoelstellingen.

peer to peer

Tot slot: als leidinggevende lever je een belangrijke bijdrage aan die leercultuur. Door interesse en betrokkenheid te tonen, te communiceren over het learningproces, successen te vieren, fouten als leerervaringen te beschouwen, bezorgdheden uit de weg te ruimen enzovoort.

En al is de verleiding tot sturen en controleren soms groot, alleen met ondersteunen, faciliteren en stimuleren bereik je het ultieme leerdoel: dat kennisuitwisseling de normaalste zaak van de wereld wordt.


Je verdiepen in coachend leiderschap?
Neem een kijkje in ons opleidingsaanbod rond leidinggeven en HR.
Gerelateerde artikels

Graag nog wijzer worden?