Zo zorg je dat opleidingen hun nut bewijzen

Stuur je je medewerkers naar een opleiding? Dan wil je daar de nuttige en bedoelde effecten van zien. Het ideale scenario? Je medewerkers zijn na de opleiding in staat om de theorie te vertalen naar de praktijk en toe te passen op hun werkplek.

Welnu, volgens experts is dat maar voor 10 tot 50 procent van de lesinhoud het geval.

Hoe trek je dat cijfer naar boven? Twee pistes helpen je om de theorie beter te vertalen naar de praktijk:

  • Maak van praktijktoepassing een integraal aandachtspunt: voor, tijdens én na de opleiding. Wacht zeker niet tot het einde van de cursus om de vertaalslag te maken, maar bouw geleidelijk aan op.
  • Vraag daarvoor de inzet van alle betrokkenen bij de opleiding: verantwoordelijke, cursisten, lesgevers, bedrijf, collega’s, … Iedereen moet mee in het bad.

Opleidingen: van theorie naar praktijk – cursist en lesgever

Vraag aan de cursist om de doelstellingen van de opleiding te verwoorden en die in het achterhoofd te houden. Dat is de beste manier om zijn motivatie een duwtje te geven. Beantwoordt de opleiding niet aan zijn verwachtingen? Dan kan hij dat meteen aankaarten bij zijn lesgever. En ook wanneer hij zijn nieuwe kennis wil toepassen in zijn werk, kan hij die doelen gebruiken als leidraad.

Van zijn kant moet de lesgever rekening houden met de realiteit op het terrein bij de uitwerking van zijn opleiding. Praat vooraf met hem over uw strategie, manier van werken en opleidingsverwachtingen.

Opleidingen: van theorie naar praktijk – verantwoordelijke en collega’s

Zorg ervoor dat de directe verantwoordelijke overlegmomenten inlast met de cursist. En dat tijdens het hele opleidingsproces. Door van bij het begin regelmatig te overleggen met uw medewerker, behoudt hij het overzicht over:

  • de doelen vóór de opleiding
  • het verloop van de opleiding
  • de praktijktoepassing na de opleiding

Ook de collega’s van de cursist spelen een belangrijke rol. Moedig hen aan om met hem van gedachten te wisselen en om hem te ondersteunen bij zijn opleiding. Denk ook aan tools en processen om het delen van ervaringen te vergemakkelijken: digitale platformen, gemeenschappelijke projecten, enzovoort.

Opleidingen: van theorie naar praktijk – bedrijf

Op het niveau van je organisatie installeer je het best een open en doeltreffend opleidingsbeleid. Waak er eerst en vooral over dat werknemers de doelstellingen van je organisatie, en hun rol daarin, goed kennen. Verduidelijk bovendien jouw intern opleidingsbeleid. Volg het opleidingsproces van iedere medewerker. En doe er alles aan opdat iedere cursist het maximum uit zijn opleiding haalt.

Ken je nog andere best practices voor de praktijktoepassing van opleidingen? Laat het ons dan zeker weten.

Gerelateerde artikels

Graag nog wijzer worden?