background section

De arbeidsdeal: wat je moet weten

Volgens de nieuwe arbeidsdeal worden ondernemingen met 20 of meer werknemers verplicht om een opleidingsplan op te stellen.

Wat houdt dit in? Hoe verhoudt dit plan zich tot het sectoraal opleidingsplan via het Sociaal Fonds?

Hieronder vind je het antwoord op je vragen.

Beeld: rawpixel.com via Freepik

Op 19 november 2022 traden de maatregelen van de nieuwe arbeidsdeal van de federale regering in werking. Deze omvat maatregelen over flexibiliteit, het recht op deconnectie voor werknemers, platformwerk en het opleidingsbeleid van ondernemingen.

Een belangrijke verandering is dat ondernemingen met 20 of meer werknemers verplicht worden om een opleidingsplan op te stellen.

Wat moet er in dit verplichte opleidingsplan staan?

Het plan moet een overzicht bevatten van:

 • de aangeboden opleidingen,
 • de doelgroep (werknemers) voor wie ze bestemd zijn.

Het mag formele en informele opleidingen bevatten.

Wat is het verschil tussen formele en informele opleidingen?
 • Formele opleidingen zijn cursussen of stages die ontwikkeld zijn door docenten.

  Hieronder vallen bijvoorbeeld de opleidingen van Cevora.

 • Bij informele opleidingen hebben de cursisten veel vrijheid om de tijd, plaats en inhoud ervan te bepalen.De inhoud voldoet aan de individuele behoefte van de cursist. Er is een rechtstreekse link met het werk.

  Enkele voorbeelden: on-the-job-training, online cursussen (zonder docent), deelname aan conferenties of beurzen voor leerdoeleinden.

Ook met deze criteria van de federale regering moet je rekening houden:
 • Besteed bijzondere aandacht aan risicogroepen, zoals werknemers van 50 jaar en ouder, werknemers met een handicap of werknemers met een migratieachtergrond.
 • Bepaalde opleidingen voor knelpuntberoepen binnen je onderneming.
 • Het opleidingsplan moet rekening houden met een gelijke behandeling van mannen en vrouwen.
 • Licht toe op welke manier het plan bijdraagt aan het individuele recht op opleiding van de werknemers.
background section

Hoe stel ik dit verplichte opleidingsplan op?

Je moet het opleidingsplan jaarlijks voor 31 maart opstellen. Daarbij moet je als werkgever het sociale overleg respecteren:

 • De ondernemingsraad moet ten laatste op 15 maart een advies geven over het opleidingsplan.
 • Is er geen ondernemingsraad, maar wel een vakbondsafvaardiging? Dan moet deze ten laatste op 15 maart een advies geven over het opleidingsplan.
 • Is er geen van beide? Dan moet je het opleidingsplan ten laatste op 15 maart voorleggen aan de werknemers.
Hoe dien ik mijn plan in?

De details rond de manier van registreren zijn nog niet gekend. Van zodra we hier meer informatie over ontvangen,werken we deze pagina bij.

Welke vorm heeft het plan?

Je kan het opleidingsplan op papier of elektronisch aanmaken. Het wordt bewaard binnen de onderneming. Werknemers en vertegenwoordigers moeten er eenvoudig toegang toe kunnen krijgen.

Wanneer treedt het plan in werking?

Een maand nadat het opleidingsplan is opgesteld, treedt het in werking. Dan moet je het per e-mail sturen naar een aangeduide ambtenaar.

Noot: het is op dit moment nog niet duidelijk wie deze ambtenaar zal zijn en op welke manier deze verzending moet gebeuren. Deze zaken moeten nog vastgelegd worden in een Koninklijk Besluit.

Meer info en de laatste updates vind je op de webpagina van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

background section

Wat met het sectoraal opleidingsplan voor PC200?

Het sectoraal opleidingsplan voor bedrijven die tot het paritair comité 200 behoren en dat je bij het Sociaal Fonds indient, blijft bestaan. Dit komt naast het verplichte federale opleidingsplan binnen het kader van de arbeidsdeal.

Dit plan indienen is niet verplicht. Het geeft je wel het recht op extra voordelen:

 • Opleidingspremies voor betalende of interne opleidingen,
 • Opleidingen die Cevora exclusief voor jouw bedrijf organiseert (incompany),
 • Het recht om ook als werkgever Cevora-opleidingen te volgen.
background section

Samengevat

Heeft jouw bedrijf al een sectoraal opleidingsplan ingediend bij het Sociaal Fonds?

Klik op 'Ja' of 'Nee' voor alle uitleg.

Ja

Heeft je onderneming 20 of meer werknemers?

Je bent verplicht om, naast het sectoraal plan, een extra opleidingsplan in te dienen in het kader van de arbeidsdeal.

Heeft je onderneming minder dan 20 werknemers?

Alles is in orde, je hoeft niets te doen.

Nee

Heeft je onderneming 20 of meer werknemers?

Je bent verplicht om een opleidingsplan in te dienen in het kader van de arbeidsdeal.

Heeft je onderneming minder dan 20 werknemers en/of minstens één bediende in dienst?

Niet verplicht: dien een sectoraal opleidingsplan in bij het Sociaal Fonds om recht te hebben op alle voordelen bij Cevora.

Alle info over het sectoraal opleidingsplan