background section

Overgangsmaatregel economische werkloosheid voor bedienden: zo helpen wij jou

Sinds 1 september kunnen veel bedrijven geen beroep meer doen op het overmachtsstelsel voor tijdelijke werkloosheid wegens COVID-19.

Voor die ondernemingen heeft de overheid een overgangsmaatregel in het leven geroepen. Een belangrijke voorwaarde is dat je je medewerker maandelijks twee vormingsdagen aanbiedt. We leggen je hieronder uit hoe dit in zijn werk gaat.

Hoe gebruik je het overgangsstelsel?

Wie komt in aanmerking voor de overgangsmaatregel?

De vereenvoudigde procedure van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht geldt sinds 1 september alleen nog voor ‘hard getroffen ondernemingen’. Onder die definitie vallen:

  • Bedrijven die 20% tijdelijke werkloosheid kunnen aantonen op het totaal aantal aangegeven dagen bij de RSZ in de periode april – juni 2020.
  • Bedrijven uit uitzonderlijk hard getroffen sectoren die voorkomen op de lijst bepaald door de Minister van Werk. Binnen het paritair comité 200 komen alleen reisbureaus en activiteiten die verband houden met de organisatie van evenementen daarvoor in aanmerking.

Valt je onderneming niet onder één van beide categorieën?

Dan kan je terugvallen op het klassieke stelsel van economische werkloosheid of een beroep doen op het overgangsstelsel voor economische werkloosheid, dat geldig is tot 31 december. Roep je die laatste maatregel in voor bedienden, dan moet je aan deze voorwaarden voldoen:

  • Je kan aantonen dat je omzet of productie het voorbije kwartaal met minstens 10% gedaald is in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2019.
  • Je biedt de bedienden in economische werkloosheid twee vormingsdagen per maand aan.
background section

Je bedienden opleidingen op maat aanbieden?