background section

Nederlands: ontdek jouw niveau met onze online taaltest

Benieuwd hoe je professionele talenkennis eraan toe is?  Doe een checkup online. Onmiddellijk na het beëindigen van de test ken je je niveau.

Wil je Nederlands leren? Ontdek onze opleidingen in talen. 

Onze opleidingen zijn kosteloos.
Ontdek waarom en voor wie.
 • Opleidingstype

  Test jezelf

 • Opleidingsduur

  0.5 dag

 • Volg deze opleiding in het:
  NL 
 • Opleidingscode

  DL2084NEL

Wat leer je in deze opleiding?

Welk niveau heb ik?

Basisniveau?… Gemiddeld?… Gevorderd? Na een vijftigtal interactieve vragen krijg je een betrouwbare indicatie van je algemene taalniveau volgens het Europees Referentiekader (ERK) : van A0(beginner) tot C2(expert)


Taalniveau A1 – doorbraak

Je hebt basiskennis van de taal, bekende dagelijkse uitdrukkingen en eenvoudige zinnen.
 

Taalniveau A2 – tussenstap

Je bent bekend met veelgebruikte uitdrukkingen en kan gesprekken voeren over alledaagse zaken.
 

Taalniveau B1 – drempel

Je kan je eigen mening geven en kan ervaringen, gebeurtenissen, dromen en verwachtingen beschrijven.
 

Taalniveau B2 – uitzicht

Je kan de hoofdlijnen van complexe teksten begrijpen, gedetailleerde tekst produceren en spontaan aan een gesprek deelnemen.
 

Taalniveau C1 – effectieve vaardigheid

Je kan je vloeiend uitdrukken en kan de taal flexibel en efficiënt gebruiken voor sociale, academische en professionele doeleinden.
 

Taalniveau C2 – beheersing

Je kan zonder moeite alles begrijpen wat je hoort of leest en kan je spontaan, vloeiend, precies en genuanceerd uitdrukken, ook in meer complexe situaties.
 

Wat wordt er precies getest?

Je algemene beheersing van de vreemde taal, ook de professionele taal. We meten je leesvaardigheid, schrijfvaardigheid en luistervaardigheid aan de hand van tekst- en geluidsfragmenten. Opmerking: je spreekvaardigheid komt niet aan bod in deze test. Dat testen we pas als je effectief ingeschreven bent voor een taaltraining.

 

Hoe lang duurt de test?

De test neemt ongeveer 40 minuten in beslag. Je hoeft je niet voor te bereiden. Volle concentratie tijdens de test, meer vragen we niet.

 

Wanneer ken ik mijn niveau?

Direct na het beëindigen van de test ken je je niveau.

 

Welke talen?

Cevora’s online taaltest is beschikbaar in het Nederlands, Frans, Engels en Duits.

Doelgroep

Bedienden die hun niveau willen testen.

Pas op! Deze test vervangt niet de mondelinge test die aan elke inschrijving in talen voorafgaat.

Leermethode: Test jezelf

Via enkele vragen ontdek je wat je al weet over een onderwerp.

Vereiste voorkennis

 

 

Programma

 • De test bestaat uit vier delen:
  • Grammatica (20 vragen)
  • Woordenschat (15 vragen)
  • Luistervaardigheden (10 vragen)
  • Leesvaardigheden (10 vragen)
 • Zowel meerkeuzevragen (één juist antwoord) als open vragen (u moet het juiste antwoord typen). U kan een antwoord niet meer wijzigen na validatie.
 • Oplopende moeilijkheidsgraad. De vragen passen zich aan je niveau aan.
 • Er is geen tijdslimiet. De test duurt gemiddeld ongeveer 40 minuten.
 • Als je de test onderbreekt kan je hem nadien weer hernemen. Je tussenscore wordt 15 dagen bijgehouden.