background section

SQL

SQL is de taal die gebruikt wordt door iedereen die met relationele databanken moet werken (Oracle, MS SQL Server, MySQL, MariaDB, PostgreSQL, etc.). Na afloop van deze opleiding kan je zelfstandig de meest voorkomende soorten opvragingen doen in een relationele databank.
Onze opleidingen zijn kosteloos.
Ontdek waarom en voor wie.
 • Opleidingstype

  Online-klas

 • Opleidingsduur

  1.5 dag

 • Volg deze opleiding in het:
  NL 
 • Opleidingscode

  DL2141NOC

Wat leer je in deze opleiding?

 • Je leert hoe je gegevens kunt opvragen uit één tabel: SELECT [DISTINCT] … FROM, CAST, COALESCE, CASE WHEN, WHERE, ORDER BY
 • Je leeft hoe je gegevens kunt groeperen: SUM(), COUNT(), AVG(), MIN(), MAX(), GROUP BY en HAVING
 • Je leert hoe je gegevens kunt opvragen uit verschillende tabellen: UNION, EXCEPT, INNER en OUTER JOIN
 • Je leert hoe je geneste opvragingen kunt doen(het resultaat van de ene opvraging gebruiken in een andere): SELECT in SELECT, SELECT in FROM en SELECT in WHERE
 • (Optioneel) Je leert hoe je gegevens kunt wijzigen: INSERT, UPDATE, DELETE

Doelgroep

Je moet SQL gebruiken om gegevens op te vragen en te wijzigen in een relationele databank. Enige voorkennis van relationele databanken is aangewezen, maar niet strikt noodzakelijk.

Leermethode: Online-klas

Deze online-opleiding volg je op je computer. Je traject bestaat uit drie stappen, die elkaar aanvullen.

Stap 1 Online
Je opleiding start op Karibu, ons online-leerplatform. Dit leermoment doorloop je op je eigen tempo, waar en wanneer je wilt.

Let op: deze stap afwerken is een vereiste om verder te gaan.

Stap 2: online-klas Online-klas
Tijdens deze stap ontmoet je je medecursisten – gewoonlijk zes tot twaalf personen – via Zoom. Iedereen kan elkaar zien en horen. Dat maakt gesprekken, interactie en samenwerking mogelijk. Zo leer je van en met elkaar, op basis van de inzichten uit stap 1.

Stap 3 Online
Dit leermoment vindt opnieuw plaats op Karibu. Ook deze stap doorloop je op je eigen tempo, waar en wanneer je wilt.

Programma

Deze opleiding bestaat uit 3 sessies van een halve dag.

 

Voortraject - Waarvoor gebruiken we SQL in een relationele databank

 • Sessie1: Gegeven opvragen uit 1 tabel + oefeningen
  • Asynchroon: extra oefeningen op gegevens opvragen uit 1 tabel

 • Sessie 2: Gegevens groeperen + gegevens opvragen uit meerdere tabellen
  • Asynchroon: extra oefeningen op groeperen en gegevens opvragen uit meerdere tabellen

 • Sessie 3: Geneste opvragingen

 

Natraject

Extra oefeningen op geneste opvragingen, gegevens opvragen, toevoegen en verwijderen.