background section

BPMN Basis

Als business analist of architect draait alles rond processen en wie ze uitvoert. Wat is hun structuur? Waar bevinden zich de problemen? Simpel gezegd vormen processen de kern van de bedrijfsvoering.

Deze vragen kunnen duidelijk niet worden beantwoord zonder een volledig begrip van wat een proces precies is. Dit omvat meer dan enkel een modelleertaal zoals BPMN. Een compleet, in de organisatie omkaderd, inzicht in waar processen voor gebruikt worden en hoe je die modelleert is essentiële kennis voor deze cursist.

Een vraag onmiddellijk daarop volgend is de “hoe”-vraag. Nu we weten wat een proces is, hoe identificeer ik het? Hoe modelleer ik het? Wat zijn de stappen? Ook aan deze nood wordt in deze opleiding voldaan.

Onze opleidingen zijn kosteloos.
Ontdek waarom en voor wie.
 • Opleidingstype

  Online-klas

 • Opleidingsduur

  1.5 dag

 • Volg deze opleiding in het:
  NL 
 • Opleidingscode

  DL2137NOC

Wat leer je in deze opleiding?

Kennis

 • Kan de eigenschappen van een proces opsommen en beschrijven.
 • Kan processen in de bredere bedrijfscontext herkennen en identificeren.
 • Kan processen in de bredere BPM context herkennen en identificeren.
 • Kan problemen herkennen in procesdefinities.
 • Kan aan anderen uitleggen wat de waarde van een proces is.
 • Kent de symbolen van de BPMN taal.
 • Kan BPMN symbolen van elkaar onderscheiden.

 

Vaardigheden

 • Kan processen tekenen zowel in een as-is als to-be vorm.
 • Kan end-to-end processen met gebruik van BPMN modelleren.
 • Kan met behulp van BPMN modellen verstaanbaar communiceren over proces problemen en opportuniteiten.
 • Kan de BPMN methode toepassen en aanpassen.
 • Kan via de BPMN methode eigen voorstellen tot verbetering in processen ontwerpen.
 • Kan zelf een BPMN stappenplan uitstippelen en evalueren.

 

Attitudes

 • Gelooft in de kracht van correcte processen.
 • Wordt ambassadeur van goed proces denken en wil deze inzichten delen met de rest van de organisatie.
 • Ondersteunt stakeholders om dezelfde inzichten te krijgen.
 • Kritisch wanneer processen worden weergegeven/voorgesteld.

Doelgroep

Je bent van heel dichtbij betrokken bij het business analyse verhaal, je gaat op zoek naar business problemen zoals slecht presterende processen, laag gemotiveerde werknemers of verouderde applicaties en zoekt daar een oplossing voor. Jobs als business analist, process analist, process owner en business architect zijn hier het meest gebruikelijk.

 

Je:

 • spoort problemen op in de organisatie zoals slecht presterende processen, slechte alignering met strategie en gebrekkige communicatie,
 • kadert deze problemen in de bedrijfsvoering, zowel operationeel als strategisch,
 • communiceert met betrokken stakeholders en verzamelt hun inzichten, dt kunnen werknemers zijn van het betrokken proces, managers, strategisten, andere analisten, wetgevers en meer, 
 • documenteert en formuleert een oplossing voor het probleem vanuit een niet-softwarematig perspectief (maar hoeft zich daar niet noodzakelijk toe te beperken).

Leermethode: Online-klas

Deze online-opleiding volg je op je computer. Je traject bestaat uit drie stappen, die elkaar aanvullen.

Stap 1 Online
Je opleiding start op Karibu, ons online-leerplatform. Dit leermoment doorloop je op je eigen tempo, waar en wanneer je wilt.

Let op: deze stap afwerken is een vereiste om verder te gaan.

Stap 2: online-klas Online-klas
Tijdens deze stap ontmoet je je medecursisten – gewoonlijk zes tot twaalf personen – via Zoom. Iedereen kan elkaar zien en horen. Dat maakt gesprekken, interactie en samenwerking mogelijk. Zo leer je van en met elkaar, op basis van de inzichten uit stap 1.

Stap 3 Online
Dit leermoment vindt opnieuw plaats op Karibu. Ook deze stap doorloop je op je eigen tempo, waar en wanneer je wilt.

Programma

Deze opleiding bestaat uit 3 sessies van een halve dag.

 

Deel 1

 • Wat is een proces?
 • BPMN in 15 minuten

 

Deel 2 

 • Eerste online-klas: subprocessen van dichterbij bekeken.

 • Tweede online-klas:
  • Herhalend gedrag
  • Pools en lanes

 • Derde online-klas

 

Deel 3

 • Afronding