Vacature: Learning & Development Specialist

 • Ben je gepassioneerd door de wereld van leren en opleiden? Ben je nieuwsgierig naar de uitdagingen en kansen die een dynamische werkwereld biedt?
 • Zie je verandering als een kans om jezelf opnieuw uit te vinden en te groeien?
 • Geef je graag betekenis aan je werk?
 • Wil je, jezelf inzetten voor een bedrijf met een sterke sociale missie?

Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Bij Cevora zijn we allemaal gepassioneerd en leergierig!


Offre d'emploi : Learning & Development Specialist

 • Le monde de l’apprentissage et la formation vous passionnent ? Les dĂ©fis et opportunitĂ©s posĂ©s par un monde du travail dynamique vous attirent ?
 • Vous voyez le changement comme une opportunitĂ© de se rĂ©inventer et de se dĂ©velopper ?
 • Vous tenez Ă  donner du sens Ă  votre travail et servir une mission sociĂ©tale forte ?

Vous ĂŞtes au bon endroit. Nous sommes tous, chez Cefora, passionnĂ©s et avides d’apprendre !

Dit wordt jouw uitdaging

In onze “Productie afdeling” maak je deel uit van een team van L&D specialisten die verantwoordelijk zijn voor het creĂ«ren en onderhouden van een reeks opleidingsproducten en -diensten voor onze klanten (bedrijven en werknemers - inclusief ex/toekomstige werknemers - van het paritair comitĂ© 200). Op die manier garandeer je het succes en de relevantie van ons aanbod en speel je dus een belangrijke rol in onze missie om bedrijven en werknemers voor te bereiden op de competenties die ze nodig hebben voor de uitdagingen van morgen.


Je belangrijkste verantwoordelijkheden als L&D Specialist zijn:

 • Het beheren van een portfolio van online en face-to-face opleidingen voor verschillende bedrijfssectoren (bouw, toerisme, etc.) of voor verschillende thema’s en competenties (marketing, persoonlijke ontwikkeling, etc.);
 • Een opleidingsaanbod ontwikkelen dat voldoet aan de behoeften van onze klanten in overeenstemming met de door Cevora gedefinieerde kwaliteitscriteria;
 • Op de hoogte blijven van nieuwe trends in de leeromgeving (thema's, formats, pedagogie, enz.);
 • Samenwerken met dienstverleners om bepaalde producten te ontwikkelen en/of opleidingen te geven;
 • Nauw samenwerken met andere afdelingen (Marketing, Delivery, Business Administration, etc.) om het communicatieplan en de organisatie van opleidingssessies te definiĂ«ren;
 • Meten en monitoren van het succes van de georganiseerde opleidingen (percentage deelnemers aan sessies, feedback van deelnemers, opleidingsbezoeken, etc.); werken op basis van duidelijke doelstellingen, de kwaliteit van onze producten en diensten op een gestructureerde en regelmatige manier evalueren met behulp van kwalitatieve en kwantitatieve gegevens;
 • Het opstellen, bewaken en controleren van het budget voor je opleidingsportfolio;
 • De functionaliteiten van ons “Learning Management System” (LMS) beheersenHerken jij jezelf in dit profiel?

 • Je hebt minimum een bachelordiploma (of gelijkwaardig door ervaring).
 • Je hebt tussen 1 en 3 jaar ervaring in Learning & Development in een opleidingsorganisatie of HR-afdeling. Ervaring met digitaal leren is een pluspunt.
 • Je bent vertrouwd met opleidingstechniek en aanverwante concepten (doelstellingen, scripting, andragogie, enz.) en met moderne tools voor contentcreatie/beheer (opnamestudio, AI, 360Learning (LMS), genially, enz.).
 • Je communiceert vlot in het Nederlands en het Frans.
 • Je kan effectief communiceren met je contacten en bent in staat om een netwerk te ontwikkelen en te onderhouden.
 • Je bent autonoom, creatief, nieuwsgierig en georganiseerd. Je toont initiatief en bent tegelijk oplossings- en resultaatgericht.
 • Je ziet elke doelstelling als een uitdaging en een kans om te leren.
 • Je bent een teamspeler.


Zo houden wij je gelukkig op het werk

 • Je ontvangt een loon evenredig aan je ervaring, aangevuld met een mooi pakket aan extralegale voordelen (maaltijdcheques, ecocheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, gsm-abonnement, â€¦)
 • Je werkuren zijn flexibel. Je hebt de vrijheid om vroeger of later te beginnen of stoppen en eens langer te pauzeren.
 • Na een opleidingsfase kan je tot drie dagen per week thuis werken.
 • Met een opleidingscentrum als werkgever kan het niet anders dan dat leercultuur belangrijk is. Je krijgt de kans om jezelf verder te ontwikkelen via tal van opleidingen uit ons aanbod.
 • Je komt terecht in een tof team van 100+ curieuzeneuzen die hun werk graag doen, continu bijleren en groeien, en zeggen waar het op staat. En dat in het Frans en Nederlands: bij ons op kantoor hoor je alles door elkaar.
 • Je ontmoet je collega’s in een informelere sfeer tijdens onze Meet’Ups, after work en personeelsfeest.
 • Met een #BeFit-programma geven we je tools in handen om aan je mentale en fysieke welzijn te werken.
 • Ons kantoor ligt in Brussel. Het is een gebouw met veel licht, moderne ruimtes die creatief zijn ingedeeld, verschillende soorten bureaus en stoelen. Ruimschoots genoeg plaats om je werk te doen!
 • Je gaat aan de slag met kwalitatieve software en IT-materiaal, die we jou ter beschikking stellen.


Over ons


Onze werkwereld is constant in beweging. Opleidingen zijn cruciaal om wendbaar te blijven in die snel veranderende omgeving. Want wie leert, die groeit. Als mens en als professional. Als werkgever, medewerker of werkzoekende.


Samen zijn we benieuwd naar wat morgen brengt. En bereiden we ons voor.


Ons motto? Samen leren en groeien.


Wil je meer weten over Cevora?


Wil je je horizon verruimen?

Stuur je cv en motivatiebrief naar [email protected].

Licht in je motivatiebrief je ervaring en skills toe en vertel hoe je ons kan helpen. Onze belofte? Je krijgt altijd een antwoord.

Vragen over deze vacature? Ook die mogen naar [email protected].


Iedereen welkom

Cevora is een diverse plek. Wij letten niet op leeftijd, gender, origine, seksuele geaardheid, geloof of handicap. We kiezen gewoon de beste persoon voor de job.

Voici votre défi

Au sein du dĂ©partement Production, vous rejoignez une Ă©quipe de L&D specialist chargĂ©s de crĂ©er et de maintenir une offre de produits et services de formation pour nos clients (entreprises et employĂ©s – y compris ex/futur - de la CP200). En cela, vous ĂŞtes le garant du succès et de la pertinence de notre offre et tenez donc un rĂ´le important dans notre mission de prĂ©parer les entreprises et les travailleurs aux compĂ©tences nĂ©cessaires et aux dĂ©fis de demain.


Vos principales responsabilitĂ©s en tant que L&D Specialist sont, entre autres, de :

 • GĂ©rer un portfolio de formations en ligne et en prĂ©sentiel pour diffĂ©rents secteurs d’activitĂ© (secteur de la construction, du tourisme, etc.) ou pour diffĂ©rents thèmes, compĂ©tences (marketing, dĂ©veloppement personnel, etc.) ;
 • DĂ©velopper une offre de formations qui rĂ©pond aux besoins de nos clients selon les critères de qualitĂ© dĂ©finis par Cefora ;
 • Rester informĂ©(e) des nouvelles tendances dans le milieu de l’apprentissage (thèmes, format, pĂ©dagogie, etc.) ;
 • Collaborer avec des prestataires pour le dĂ©veloppement de certains produits et/ou pour l’animation des formations ;
 • Travailler Ă©troitement avec d’autres dĂ©partements (Marketing, Delivery, Business administration, etc.) en vue de dĂ©finir le plan de communication et la bonne organisation des sessions de formation ;
 • Mesurer et suivre le succès des formations organisĂ©es (pourcentage de remplissage des sessions, feedbacks des participants, visites de cours, etc.) ; travailler sur base d'objectifs clairs, Ă©valuer de manière structurĂ©e et rĂ©gulière la qualitĂ© de nos produits et services par le biais de donnĂ©es qualitatives et quantitatives ;
 • Elaborer, suivre et contrĂ´ler le budget de votre portefeuille de formations ;
 • MaĂ®triser l’ensemble des fonctionnalitĂ©s de notre Learning Management System (LMS).


Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

 • Vous disposez d'un diplĂ´me de niveau Bachelor (ou Ă©quivalent par expĂ©rience).
 • Vous pouvez justifier d’une expĂ©rience de 1 Ă  3 ans dans le domaine « Learning & Development Â» au sein d’un organisme de formations ou d’un service RH. Une expĂ©rience en digital learning est un atout.
 • Vous ĂŞtes familier avec l’ingĂ©nierie de formation et les notions associĂ©es (objectifs, scĂ©narisation, andragogie, etc.) et avec les outils modernes de (aide Ă  la) crĂ©ation/gestion de contenu (studio d’enregistrement, AI, LMS, genially, etc.).
 • Vous vous exprimez aisĂ©ment en français et en nĂ©erlandais.
 • Vous pouvez communiquer efficacement avec vos interlocuteurs et ĂŞtes capable de dĂ©velopper et entretenir un rĂ©seau.
 • Vous ĂŞtes autonome, crĂ©atif, curieux et organisĂ©. Vous faites preuve d'initiative tout en Ă©tant orientĂ© solutions et rĂ©sultats.
 • Vous considĂ©rez que chaque objectif fixĂ© constitue un dĂ©fi Ă  relever et une opportunitĂ© d’apprendre.
 • Vous avez l’esprit d’équipe.


Voici comment nous assurons votre bonheur au travail

 • Vous recevez un salaire conforme Ă  votre expĂ©rience, assorti d’un ensemble intĂ©ressant d’avantages extra-lĂ©gaux (notamment des chèques-repas, des Ă©cochèques, une assurance-groupe, un abonnement de GSM et une assurance hospitalisation).
 • Vos horaires sont flexibles. Vous avez la libertĂ© de commencer ou d’arrĂŞter plus tĂ´t ou plus tard, ou de prendre une pause plus longue.
 • Vous pouvez profiter d’un rĂ©gime jusqu'Ă  3 jours de tĂ©lĂ©travail.
 • Votre employeur est un centre de formation pour qui la culture d’apprentissage est important. C’est pourquoi, vous  avez l’opportunitĂ© de vous dĂ©velopper notamment via les nombreuses formations reprises dans notre offre.
 • Vous rejoignez une super Ă©quipe d’une centaine de personnes toujours curieuses d’approfondir leurs connaissances, passionnĂ©es par leur mĂ©tier, qui apprennent et progressent constamment et communiquent en toute transparence en français et en nĂ©erlandais : dans nos bureaux, on parle toutes ces langues sans distinction.
 • Vous rencontrez vos collègues dans une atmosphère plus informelle lors de nos Meet'Up, after work et fĂŞte du personnel.
 • Grâce Ă  un programme #BeFit, nous vous donnons des outils pour travailler sur votre bien-ĂŞtre mental et physique.
 • Nos bureaux sont situĂ©s Ă  Bruxelles. Dans ce bâtiment lumineux, des espaces modernes sont disposĂ©s avec crĂ©ativitĂ©. Chaque salle dispose de diffĂ©rents types de mobilier et de sièges pour vous donner suffisamment d’espace de travail.
 • Vous avez l'occasion de travailler avec des outils informatiques de qualitĂ© et recevez un Ă©quipement complet et adaptĂ©.Ă€ propos de nous

Notre monde du travail est en constante Ă©volution. La formation est donc capitale pour rester agile dans cet environnement en Ă©volution rapide. Parce qu'apprendre, c'est grandir. En tant que personne et en tant que professionnel. En tant qu'employeur, collaborateur ou chercheur d'emploi.

Vous ĂŞtes curieux de savoir ce que demain apportera. Nous aussi. Et nous nous y prĂ©parons. Ensemble.

Notre slogan ? Apprendre et grandir ensemble.

Curieux d'en savoir plus ?


Envie d’élargir votre horizon ?

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation Ă  l’adresse [email protected].

Dans votre lettre de motivation, expliquez-nous votre parcours, vos compétences et comment vous pouvez nous aider. C’est promis, vous recevrez toujours une réponse.

Vous avez des questions sur cette offre d’emploi ? Envoyez-les Ă  [email protected].


Tout le monde est bienvenu

Cefora est un espace de diversitĂ©. Nous ne faisons aucune distinction d’âge, de genre, d’origine, d’orientation sexuelle, de religion ou de handicap. Nous sĂ©lectionnons simplement la personne la plus adaptĂ©e Ă  la fonction.