Javascript is currently disabled. This site requires Javascript to function correctly. Please enable Javascript in your browser!

Nuntio Articles

3-maandengarantie

De bediende verwittigt Cevora zodra hij een nieuwe betrekking gevonden heeft.  Op dat moment stopt de begeleiding.  Wanneer hij deze betrekking verliest binnen 3 maanden na de indiensttreding, kan hij het outplacement hervatten mits een schriftelijk verzoek aan Cevora en dit binnen een termijn van 1 maand na het verlies van de nieuwe job. De begeleiding neemt in ieder geval een einde bij het verstrijken van de oorspronkelijke periode bepaald door het gevolgde programma.

Asset 1