background section

Opleidingspremies voor werkgevers

Organiseer je een opleiding voor je werknemers? Of gaan ze naar een extern opleidingscentrum?

Dan heb je misschien recht op een premie tot 84 euro per persoon per dag!

De werknemers die de opleiding volgen, moeten vallen onder het paritair comité 200. Je krijgt geen premies voor Cevora-opleidingen. Die zijn sowieso kosteloos.

 

Vraag je premie aan

Welke opleidingen komen in aanmerking?

Elke opleiding die minder dan zes maanden geleden is afgelopen, én:

 • waarvoor je een factuur kreeg

of

 • waarbij de lesgever in je bedrijf werkt

Vindt de opleiding plaats via een leerplatform? Dan moet je een rapport van de ingelogde tijd per werknemer voorleggen.

Welke opleidingsdagen komen niet in aanmerking?

Alle opleidingsdagen die:

 • gaan over bedrijfsspecifieke werkmethoden, producten of geschiedenis,
 • gratis zijn,
 • examendagen zijn. Met andere woorden: bevat een opleiding (een) dag(en) waarop je een examen aflegt? Dan krijg je voor die dag(en) geen premie.
 • gelinkt zijn aan teambuildings, events, recepties, enzovoort.

Op welke premies heb je recht?

Per werknemer van 45 jaar of ouder

€ 14 per uur (maximaal € 84 per dag)
€ 7 per uur (maximaal € 42 per dag)

Per werknemer jonger dan 45 jaar

€ 7 per uur (maximaal € 42 per dag)
Geen premie
background section
background section

Hoe gaat het in zijn werk?

 1. Eerste aanvraag: jouw gegevens

  Vraag je voor het eerst een premie aan bij ons? Vul dan dit korte formulier in. Zo kennen we jouw gegevens en betalen we je premies correct uit.
 2. Premie-aanvraag

  Is de opleiding afgerond? Vraag je premie aan.
 3. Krijg je premie

  Eens we alle gegevens verwerkt en gecontroleerd hebben, storten we de premie op je rekening. Opgelet: we hebben momenteel veel aanvragen te verwerken. Hou er rekening mee dat dit maximaal zes maanden kan duren.
background section
Tot € 200 per bediende en per platform

Premie voor online-leerplatformen

Geef jij je werknemers toegang tot een online-leerplatform? Dankzij onze premies worden de licenties die je dan betaalt heel wat goedkoper. We betalen je de kostprijs terug tot maximaal € 200 per PC200-bediende en per leerplatform.

Wat zien wij als een online leerplatform?

Een digitale leeromgeving die eigen opleidingen aanbiedt, zoals:

 • Goodhabitz
 • Pluralsight
 • LinkedIn Learning
 • BestBuro
 • Oase
 • Ready2Improve
 • Datacamp
 • The Master Channel
 • BLCC

Hoe vraag je deze premie aan?

Mail ons de aankoopfactuur én vermeld:

 • De naam van het platform
 • De begin- en einddatum van de licentieperiode
 • De prijs per licentie
 • Een overzicht van de PC200-bedienden die opleidingen volgen op het leerplatform.Ben je verantwoordelijk voor meerdere bedrijven? Voeg dan de namen van de bedrijven toe in je overzicht.

Welke voorwaarden gelden er?

 • Je bedrijf moet een opleidingsplan hebben voor het jaar waarin de licentieperiode start.
 • Je doet je aanvraag ten laatste 6 maanden na de einddatum van de licentieperiode.
 • Weet dat we de premie aftrekken van het maximale jaarbudget waarop je als bedrijf recht hebt, in het jaar waarin de licentieperiode start (ook als je licentie over meerdere jaren loopt). Zie hieronder: ‘Wat is het maximale bedrag aan premies waarop je bedrijf elk jaar recht heeft?’.
 • De digitale leeromgeving moet eigen opleidingen aanbieden.
background section

Wat is het maximale bedrag aan premies waarop je bedrijf elk jaar recht heeft?

Dat is 125 procent van je automatische bijdrage aan het Sociaal Fonds óf 2500 euro, afhankelijk van wat het hoogste bedrag is.

Zowel de uurpremie(s) als de licentiepremies respecteren dit (maximum-)jaarbedrag.

Heb je nog een vraag?