Workshops snel vlotter spreken in het Frans, Nederlands of Engels

Een vergadering, een presentatie, een informeel gesprek: het lukt je wel in een vreemde taal, maar het zou vlotter mogen?    

Ga in 9 uur tijd praktisch aan de slag, waardoor je er vol zelfvertrouwen tegenaan kunt. Deze workshops zijn geschikt voor een gemiddeld niveau (tussen B1- en B2-). 

Geen idee wat je niveau is? Geen zorgen, dit wordt getest tijdens het telefoongesprek.   

Welke taal wil je vlotter spreken? 
We sturen je door naar onze partner.

Les workshops pour apprendre rapidement le néerlandais, l’anglais ou le français

Vous voulez améliorer sensiblement votre néerlandais, votre anglais ou votre français ?

Une réunion, une présentation, une conversation informelle : vous pouvez vous débrouiller dans une langue étrangère, mais vous aimeriez vous exprimer de façon un peu plus fluide ? Nos ateliers en ligne en néerlandais, anglais et français sont exactement ce qu’il vous faut.


Durant 9 heures, une méthode très pratique vous permet de gagner en confiance. Ces ateliers sont adaptés aux niveaux intermédiaires (entre B1- et B2-). Aucune idée de votre niveau ? Ne vous inquiétez pas, cela sera testé lors de l’entretien téléphonique.


Quelle langue aimeriez-vous apprendre rapidement ? 

Nous vous redirigeons vers l'écoles de langue partenaire.


Kies uit 3 workshops

Voor gemiddelde niveaus B1 en B2

Choisissez parmi 3 ateliers

Pour les niveaux intermédiaires B1 et B2

  BRENG JE BOODSCHAP OVER

Vergader efficiënt

Vind de juiste woorden, zinnen en uitdrukkingen om natuurlijk te klinken. Je leert: 

 • Gestructureerd te vergaderen,
 • Typische formules,
 • De betrokkenheid van de deelnemers te verhogen,
 • Diplomatiek om te gaan met delicate situaties,
 • Genuanceerd je mening te uiten.

  SPREEK DUIDELIJK EN VLOT 

Geef krachtige presentaties

Niet de slides maken de presentatie, wel de spreker! Je leert: 

 • Gepaste woordenschat te gebruiken
 • De aandacht van je publiek vast te houden
 • Te reageren op onverwachte vragen of reacties

  Aan het koffieapparaat

Informele gesprekken 
en netwerken

Je leert:

 • Jezelf en je bedrijf vloeiend te presenteren,  
 • Vlotte gesprekken te voeren en stiltes te vermijden,
 • Veelvoorkomende fouten te vermijden,
 • Beleefd te praten.

Exprimez-vous plus facilement

Réunions efficaces

Trouvez les bons mots et les bonnes expressions pour paraître plus naturel. Vous apprenez à :

 • Structurer vos réunions ;
 • Manier les formules typiques ;
 • Impliquer les participants ;
 • Réagir avec diplomatie dans des situations délicates ;
 • Donner votre avis de manière nuancée.

Présenter en étant plus confiant·e

Donnez des présentations fluides

Ce ne sont pas les slides qui font la présentation, mais l'orateur ! Vous apprenez à : 

 • Utiliser un vocabulaire approprié ; 
 •  Retenir l'attention de votre public ;
 •  Répondre à des question ou des réactions inattendues.

Les bons contacts font les bons collègues

Conversations informelles et networking

Apprenez à :

 • Pitcher votre entreprise et vous-même de façon fluide ;
 • Maintenir une conversation fluide en évitant les silences gênants ;
 • Éviter les erreurs courantes ;
 • Vous exprimer poliment.

Hoe werkt het?

Quelles sont les étapes ?

STAP 1

Inschrijven bij taalpartner & 
telefonisch adviesgesprek

 • Kies je taal en vul het formulier in op de website van de taalpartner.
 • Binnen een week belt de taalpartner om je behoeften te bespreken.
 • Daarna volgt een korte taaltest en informatie over de beschikbare data (en locaties) van de groepssessies. 


STAP 2

Online ontdekken en oefenen


Inschrijving gelukt? 
Je krijgt toegang tot het onlineplatform.

Daar kan je voor, tijdens en na de lessen aan de slag met oefeningen: goed voor minimaal 5 uur.


STAP 3

2 Online workshops


Na het oefenen: 

 • volg je een workshop van 3 uur
 • dan ga je weer aan de slag op het online-platform
 • volg je een tweede workshop van 3 uur

Tussen deze workshops zit minstens 1 week tijd.


STAP 4

Blijven leren


Ook na de sessies kun je nog terecht op het onlineplatform, waar je blijft oefenen en bijleren.


Gaat het tijdens de sessies wat moeizamer? Geen nood: je houdt direct contact met je docent in de maand na je laatste individuele coaching!

STAP 5

Telefonisch eindgesprek (15 minuten)


Vier weken na de laatste individuele coaching belt je docent je op je voortgang te bespreken met aanbevelingen om je leerproces verder te zetten. Deze tips komen in een rapport dat je per e-mail wordt toegestuurd.Heb je nog een vraag?

Werk je als bediende en val je onder het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden (‘APCB’ of PC 200)? Dan heb je recht op al onze opleidingen voor werknemers. Dus ook op onze taalopleidingen.

Die kost jou helemaal niks. Onze opleidingen worden gefinancierd door bedrijven met werknemers uit het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden (‘APCB’ of PC 200). Zo kunnen wij jou kosteloze opleidingen aanbieden.

Het Europese Referentiekader (ERK) geeft een betrouwbare en gestandaardiseerde indicatie van je taalniveau. Van A0 (beginner) tot C2 (expert). A1  is het basisniveau. Je kunt eenvoudige woorden en zinnen begrijpen en gebruiken. Wanneer de gesprekspartner zich langzaam en duidelijk uitdrukt, kun je een gesprek hebben over vertrouwde onderwerpen. Schrijven lukt voor eenvoudige doeleinden: een postkaart of een formulier.

De workshops vinden elk kwartaal plaats. De exacte data delen we mee tijdens het adviesgesprek. 
Ze worden georganiseerd in kleine groepen (4 t.e.m. 6 deelnemers). 

Welke taal wil je versterken?

Maak je keuze en schrijf je in.

Heb je geen B1-niveau? Of verkies je een uitgebreider taalbad?

In onze opleiding ‘Spreek veel vlotter’ ga je gedurende 25 uur aan de slag in groep (klassikaal of online) én individueel online.

Ook hier kan je kiezen voor Frans, Engels of Nederlands. Je bent welkom vanaf het basisniveau (A1+).

Ik wil veel vlotter spreken (25u)

Vous n'avez pas le niveau B1 ? Vous préférez une immersion ?

Dans notre formation « Parlez couramment », vous travaillez pendant 25 heures en groupe (en classe ou en ligne) et individuellement en ligne.

Vous pouvez ici aussi choisir le néerlandais, l'anglais ou le français. Cette formation est accessible à partir du niveau de base (A1+).

Je veux parler couramment (25u)