Outplacement en de bijzondere regeling:
jouw plichten als werkgever

Heb jij net een werknemer ontslagen? Dan ben je als werkgever in bepaalde gevallen verplicht om outplacement aan te bieden. Wij helpen je daarbij.

Heb je enkel de modelbrief nodig?

Download de modelbrieven

Heb jij net een werknemer ontslagen van minstens 45 jaar oud met een opzeggingstermijn van minder dan 30 weken? En valt je ontslagen werknemer onder paritair comité 200? Dan ben je misschien verplicht om outplacementbegeleiding aan te bieden.

Outplacementbegeleiding door Cevora

Wist je dat de outplacementbegeleiding via Cevora kan verlopen? En vaak zonder dat je ons daarvoor een cent hoeft te betalen?

Het enige wat jij hoeft te doen, is je werknemer een outplacementaanbod doen met onze modelbrief (zie ‘Hoe doe ik een outplacementaanbod aan mijn werknemer?’).

Hieronder staat alles wat je moet weten.

Ben ik als werkgever verplicht om outplacement aan te bieden?

Ja, als je werknemer:

 • onder paritair comitĂ© 200 valt
 • ontslagen is met een opzeggingstermijn van minder dan 30 weken
 • op het moment dat hij of zij kennisnam van het ontslag, 45 jaar of ouder was
 • op het moment van het ontslag minstens 1 jaar ononderbroken in dienst was
 • niet om een dringende reden is ontslagen

Alle voorwaarden moeten vervuld zijn.

Bestaan er uitzonderingen op mijn outplacementplicht als werkgever?

Ja, als je werknemer:

 • minder dan halftijds werkt*
 • niet beschikbaar is voor de arbeidsmarkt (dat is een wettelijke term, die wil zeggen: je hebt een beroepsverleden van 42 jaar, of je bent 62 jaar op het einde van de niet-verlengde opzeggingstermijn, of op het einde van de termijn die de verbrekingsvergoeding dekt).
 • pensioengerechtigd is

* In dat geval kan je werknemer jou nog altijd zelf vragen om outplacementbegeleiding. Hij of zij dient zo’n aanvraag schriftelijk in, ten laatste twee maanden na de kennisgeving van zijn of haar ontslag. Als werkgever ben jij verplicht om daarop in te gaan.

Wat moet ik doen als mijn werknemer recht heeft op outplacement?

Dan moet je je werknemer een schriftelijk en aangetekend outplacementaanbod doen. En dat binnen de vijftien dagen na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Je werknemer heeft vervolgens één maand de tijd om je aanbod te aanvaarden.

Doe je geen outplacementaanbod aan je ontslagen werknemer? Dan heeft hij of zij Ă©Ă©n maand (bij een te presteren opzeggingstermijn) of negen maanden (bij een verbrekingsvergoeding) de tijd om je in gebreke te stellen.

Hoe doe ik een outplacementaanbod aan mijn werknemer?

Gebruik een van de volgende modelbrieven:

Aan elk document hangt een inschrijvingsformulier. Aanvaardt je werknemer jouw aanbod? Dan stuurt hij of zij het ingevulde formulier door naar ons, samen met enkele andere documenten. Vervolgens nodigen wij hem of haar uit voor de start van het outplacement.

Waaruit bestaat de begeleiding van het programma ‘outplacement 60 uur in 12 maanden’?

Drie fases van elk twintig uur.


Het programma omvat:

 • psychologische ondersteuning na je ontslag
 • de opstelling van een persoonlijk competentie-overzicht
 • de uitwerking van een persoonlijke campagne om werk te vinden:
  • Hoe gebruik je internet, sociale media, pers en je persoonlijk netwerk?
  • Hoe schrijf je jezelf in op vacaturewebsites?
  • Hoe stel je een goed cv en een overtuigende motivatiebrief op?
 • begeleiding ter voorbereiding van onderhandelingen over een nieuwe arbeidsovereenkomst
 • het voorbereiden op sollicitatiegesprekken en tests
 • advies over opleidingsmogelijkheden bij Cevora en andere instanties
 • begeleiding tijdens de integratie in je nieuwe werkomgeving
 • logistieke en administratieve steun

De begeleiding gebeurt vooral in groep. Af en toe heeft je werknemer een een-op-eengesprek met een outplacementcoach.

Hoeveel kost de outplacementbegeleiding?

Niets. De begeleiding van je ontslagen werknemer is kosteloos.

Wat als mijn ontslagen werknemer een job vindt?

Dan stopt de outplacementbegeleiding. Verliest je werknemer zijn of haar nieuwe job binnen een periode van drie maanden? Dan kan het programma worden voortgezet, als hij of zij dat binnen de maand schriftelijk aanvraagt. Is de oorspronkelijke periode voor de outplacementbegeleiding verstreken? Dan kan het programma niet meer worden voortgezet.

Contacteer ons gerust als je vragen hebt over de situatie van je werknemer.

Reken op professionele begeleiding

Goed om te weten: de coach die je werknemer begeleidt, werkt voor een gespecialiseerd outplacementbureau, dat voldoet aan alle reglementaire eisen. Bovendien bekijkt je werknemer met een opleidingsadviseur welke opleidingen hij of zij nodig heeft om sterker te staan op de arbeidsmarkt.

Wil je verder lezen?

Ken je graag alle details?

Verdiep je in de outplacementregelingen

Heb je nog een vraag?

Bel naar 02 889 49 01 of stuur ons een mailtje: [email protected]