background section
background section

Voorwaarden voor deelname

Mag ik deelnemen aan Cevora-opleidingen?

Mag ik deelnemen aan een Cevora-opleiding voor werkzoekenden?

Ja, op twee voorwaarden:

 • Je zoekt een voltijdse job.
 • Je bent bereid om een nieuw beroep aan te leren.

Of wij jou kiezen voor deze opleiding, hangt af van je motivatie en doorzettingsvermogen, kwaliteiten en skills.

Mag ik deelnemen aan een Cevora-opleiding voor werknemers?

Werk je als bediende en val je onder het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden (‘APCB’ of PC 200)? Dan heb je recht op onze opleidingen voor werknemers.

Val je onder een ander paritair comité? Dan mag je soms toch nog deelnemen aan onze opleidingen. Om te weten of dat voor jou het geval is, neem je het best contact met ons op.

Ben je bedrijfsleider? En vallen je medewerkers onder het PC 200? Dan mag je onze opleidingen volgen, op voorwaarde dat je bedrijf een opleidingsplan indiende bij het Sociaal Fonds van het APCB.

Ben je ex-bediende van het paritair comité 200?

 • Volg je outplacement?
  Dan mag je gedurende 1 jaar vanaf de start van je outplacementalle opleidingen uit het werknemersaanbod volgen. Om je in te schrijven voor een opleiding, neem je contact op met je opleidingsadviseur die je wordt toegewezen bij de start van je outplacement.
 • Volg je geen outplacement?
  Dan mag je gedurende 1 jaar vanaf je laatste gepresteerde dag alle opleidingen uit het werknemersaanbod volgen.

Volgde je een Cevora-opleiding voor werkzoekenden? Dan heb je na afloop 6 maanden de tijd om werknemersopleidingen te volgen. De inschrijving verloopt via je trajectbegeleider.

Mijn werkgever behoort niet tot het paritair comité 200. Kan ik me inschrijven voor een opleiding?

Val je onder een ander paritair comité dan PC200? Dan mag je onder bepaalde voorwaarden deelnemen aan onze opleidingen.

Onderstaande sectoren en bijbehorende Paritaire Comités hebben toegang tot het Cevora aanbod mits goedkeuring van de sectorpartner.


Paritair comité Sector Partner
PC209, 219 Metaal-en technologische industrie MTech+
PC109, 215 Mode en confectie IVOC-IREC
PC112, 142.01, 149.02, 149.04 Autosector Educam
PC118, 220 Voedingssector Alimento
PC125, 126 Houtsector Woodwize
PC130 Grafische sector Grafoc
PC149.01 Electrotechniek Volta
PC226 Internationale handel, vervoer en logistiek Logos
PC304 Podiumkunsten Sociaal fonds van de podiumkunsten
PC336 Vrije beroepen Liberform
PC136, 222 Papier en karton PaperPackSkills
PC121 Schoonmaaksector ABSU
PC214, PC120.01, PC120 Textielsector Cobot
PC132, PC144, PC145, PC145.04 Groene sectoren Edu+

Staat jouw PC niet in deze tabel? Dan heb je helaas geen toegang tot onze opleidingen. Neem contact op met je sectorpartner voor meer info rond toegang tot opleidingen.

Hoe ga je te werk?

 • Neem eerst contact op met de sectorpartner voor meer info rond deelnamevoorwaarden en welke opleidingen er binnen jouw paritair comité werden goedgekeurd. Geef duidelijk aan of het gaat om een gewone deelname of een Incompany deelname.
 • Maak je myCevora-account aan. Ondervind je problemen bij het invullen van het RSZ-nummer? Neem contact met ons op.
 • Schrijf je vervolgens in voor de gewenste opleiding op cevora.be.

Heb je hier bijkomende vragen over? Contacteer ons.

Hoe weet ik tot welk paritair comité (PC) ik behoor?

Zo vind je je paritair comité terug:

 • Kijk op je loonbrief. Meestal staat het daarop.
 • Vraag het aan je personeelsdienst, hr-afdeling of sociaal secretariaat.
 • Of gebruik deze zoekmachine. Let wel op: daarmee kom je enkel te weten of je bedrijf werknemers heeft die vallen onder PC 200. Zo weet je nog niet 100% zeker of dat voor jou specifiek het geval is.

Kan ik meerdere werknemers inschrijven voor dezelfde opleiding?

Ja, dat kan. Heel soms staan we dat niet toe, als we de groep klein willen houden. Maar dat laten we je dan weten.

Hoeveel opleidingen mag ik volgen bij Cevora? Staat daar een bovengrens op?

Zoveel je maar wilt! Er is geen maximumaantal. Maak daar gerust gebruik van. Zorg er wel voor dat je werkgever op de hoogte is.

Moet ik verlof nemen om een opleiding te volgen?

Nee. Cevora-opleidingen vinden plaats tijdens de werkuren.

Hoeveel kost een opleiding?

Niets, nul, nada, noppes.

Tenminste, alles is vooraf al betaald. Cevora wordt gefinancierd door bedrijven met werknemers uit het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden (‘APCB’ of PC 200). Daarom kunnen wij aan onze deelnemers kosteloze opleidingen aanbieden.

Benieuwd hoe dat werkt? Lees meer over de financiering van onze opleidingen.

Kan ik betalen met opleidingscheques?

Nee, simpelweg omdat je niet hoeft te betalen voor Cevora-opleidingen.

Mag ik als uitzendkracht, stagiair of tijdens een IBO deelnemen aan een Cevora-opleiding voor werknemers?

Mag ik deelnemen als uitzendkracht?

Ja. Werk je als uitzendkracht voor een bedrijf in het paritair comité 200? Dan heb je kosteloos recht op onze opleidingen voor werknemers.

Mag ik deelnemen als stagiair?

Neen. Werk je als stagiair? Dan heb je jammer genoeg geen recht op onze opleidingen voor werknemers.

Mag ik deelnemen met een IBO-contract?

Ja. Volg je een individuele beroepsopleiding (IBO)? Dan heb je recht op onze opleidingen voor werknemers.

Mag ik via het Vlaams opleidingsverlof (VOV) een opleiding volgen bij Cevora?

Nee. Dat is een andere regeling. Onze opleidingen vallen onder de regeling van de cao over opleiding.

Voor meer info, bekijk de andere vragen op deze pagina.

Mijn werkgever biedt me geen opleidingsdagen aan in 2022 of 2023. Hoe kan ik mijn recht op opleiding toch verkrijgen?

Dien een schriftelijk voorstel in bij je werkgever om opleidingen uit het aanbod van Cevora te volgen.

 • Gaat je werkgever akkoord? Dan kan het leren beginnen.
 • Gaat je werkgever niet akkoord? Dat kan om deze twee redenen:
  • Hij/zij gaat niet akkoord met de inhoud of timing van de opleiding.
  • Je hebt al een voldoende aanbod aan opleidingsdagen gekregen.

Gaat je werkgever niet akkoord, maar heb je toch recht op individuele opleidingsdagen? In dat geval kan je je op eigen initiatief inschrijven voor een Cevora-opleiding.

Gaat het over opleidingen waarop je recht had/hebt in ...

Informeer je werkgever hierover. Deze dag moet beschouwd worden als een gewone werkdag.

Meer details? Lees de vormings-cao (artikel 4).

Wat als mijn werknemers geen initiatief nemen om hun opleidingsdagen op te eisen?

Het initiatief ligt bij de werkgever. Jij bent verplicht om je bedienden te informeren over hun recht op opleiding, en om die opleidingen aan hen aan te bieden.

Ik wil graag een opleiding volgen op eigen initiatief. Wat moet ik doen?

Voor Cevora-opleidingen tijdens de werkuren heb je toestemming nodig van je werkgever. We brengen hem automatisch op de hoogte bij je inschrijving.

Wat zijn collectieve opleidingsdagen?

Dat zijn opleidingsdagen die je als werkgever verplicht aanbiedt aan je totale groep bedienden.

Je kiest zelf hoe je deze dagen verdeelt. Zo kun je 3 collectieve opleidingsdagen bieden aan bediende A en 2 aan bediende B.

Die keuzevrijheid is het grootste verschil met individuele opleidingsdagen.

Wat zijn individuele opleidingsdagen?

Dat zijn de opleidingsdagen waarop je als bediende recht hebt. Je werkgever mag je dat recht niet ontzeggen.

Daartegenover staan de collectieve opleidingsdagen die je werkgever vrij verdeelt over alle bedienden.

Een voorbeeld: een werkgever moet in totaal 50 opleidingsdagen aanbieden. Van die dagen zijn er 40 individueel en 10 collectief. De werkgever mag alleen de 10 collectieve dagen vrij verdelen.

background section

Opleidingen voor werknemers

In welke talen bieden jullie opleidingen aan?

Voor werknemers geven we opleidingen in het:

 • Nederlands
 • Frans
 • Engels

Voor werkzoekenden geven we opleidingen in het:

 • Nederlands
 • Frans

Hoe vermijd ik kosten wanneer ik een inschrijving annuleer?

Wil je een inschrijving voor een opleiding annuleren? Laat dit tijdig weten, anders riskeert je bedrijf annulatiekosten.

Hoe?

 • Tot de dag vóór de groepssessie: via myCevora. Je krijgt een bevestiging per e-mail.
 • De ochtend van de groepssessie: bel naar 02 889 42 00. We zijn bereikbaar vanaf 8u 's ochtends.

Hoeveel bedragen de annulatiekosten?

 • € 175 per persoon voor een klassikale opleiding,
 • € 150 per persoon voor een online-opleiding.

Gaat het om een meerdaagse opleiding? Dan rekenen we deze kost aan per lesdag dat iemand afwezig is zonder te verwittigen.

Waarom rekenen we deze annulatiekosten aan?

Omdat:

 • elke inschrijving geld kost (cursus, catering, enz.), ook al hoef jij niet te betalen om deel te nemen,
 • de docent zich voorbereidt op een bepaald aantal mensen,
 • er mogelijk iemand op de wachtlijst staat, die de kans niet krijgt om deel te nemen.

Op hoeveel opleidingsdagen heeft een bediende recht in de periode 2022-2023?

 • Heb je meer dan 20 werknemers in dienst? Als werkgever moet je hen in die twee jaar gemiddeld 6 opleidingsdagen bieden per voltijds equivalent (FTE Staat voor fulltime equivalent. Twee halftijdse medewerkers zijn samen één voltijds equivalent).
 • Heb je 10 tot 19 werknemers in dienst? Dan moet je gemiddeld 4,5 opleidingsdagen bieden per voltijds equivalent (FTE Staat voor fulltime equivalent. Twee halftijdse medewerkers zijn samen één voltijds equivalent).
 • Heb je minder dan 10 werknemers in dienst? Dan moet je gemiddeld 4 opleidingsdagen bieden per voltijds equivalent (FTE Staat voor fulltime equivalent. Twee halftijdse medewerkers zijn samen één voltijds equivalent).

Als bediende betekent dat niet dat je sowieso recht hebt op dat aantal opleidingsdagen. Dat hangt ervan af hoeveel van die dagen collectieve en individuele opleidingsdagen zijn.

 • Deeltijds: werk je deeltijds? Dan heb je maar recht op opleidingsdagen evenredig met je werkprestaties.
 • Kort contract: heb je een contract met een duurtijd van minder dan een jaar? Dan heb je geen recht op opleiding.

Meer details? Lees de tekst van de vormings-cao (pdf) of contacteer je federatie of vakbond.

Ik heb een opleiding gevolgd. Kan ik een certificaat verkrijgen?

Nadat je het volledige opleidingstraject Dus ook de eerste en derde stap, voor en na je gezamenlijk leermoment. hebt doorlopen in Karibu, ons online leerplatform, krijg je automatisch een certificaat.

Heb je een opleiding gevolgd voor 1 september 2022 en wens je hiervoor een certificaat? Stuur een mailtje naar [email protected]. Gewoonlijk krijg je binnen de week een antwoord.

Let wel: dit certificaat is een bewijs van aanwezigheid. Het is verder geen officieel document.

Hoe kan ik nota's nemen tijdens mijn klassikale opleiding? Is er materiaal beschikbaar?

Om duurzaam te werk te gaan en te vermijden dat we — nodeloos — notitieblokjes en balpennen uitdelen, nodigen we je uit om zelf notitiemateriaal te voorzien.

Kan ik het opleidingsmateriaal al op voorhand krijgen? Of achteraf, als ik de opleiding heb gemist?

Als deelnemer vind je opleidingsmateriaal zoals syllabi en slides in Karibu, je online-leerplatform. Dat wordt meestal beschikbaar gesteld na afloop van het gezamenlijke leermoment, als je daarbij aanwezig was.

Ik volg een klassikale opleiding. Is er catering voorzien?

Ja! Voor klassikale opleidingen is er altijd catering voorzien.

background section

Taalopleidingen voor werknemers

Heb ik een myCevora-account nodig om me in te schrijven voor een taalopleiding?

Neen, je kan je inschrijven via het invulformulier op de verschillende taalopleidingen.

Wil je opleidingen volgen binnen andere thema's? Dan heb je wel een myCevora-account nodig.

In welke taal wordt de taalopleiding gegeven?

Het overgrote deel van de opleiding wordt gegeven in de taal waarin je je wilt verbeteren. Dit is de beste wijze om stappen te zetten in het verbeteren van je taalniveau.

Kan ik een collega inschrijven voor een taalopleiding?

Stuur de link van het formulier door naar jouw collega. Indien meerdere collega's interesse hebben dan is een incompany-opleiding (vanaf 4 personen) het overwegen waard.

Wie kan ik contacteren als ik me niet kan inschrijven voor een taalopleiding, of als ik meer info wens?

Hiervoor kan je terecht bij onze klantendienst.

Welke taalpartner zal mij contacteren?

 • Ceran behandelt alle aanvragen in het Nederlands in het open aanbod.
 • BLCC behandelt alle aanvragen in het Frans en Engels in open aanbod.
 • Lerian behandelt alle incompany-aanvragen.

Wat is het minimum en maximum aantal deelnemers per sessie van een taalopleiding?

Elke groep bestaat uit minimaal 4 en maximaal 6 deelnemers.

Mijn taalniveau is te laag/te hoog. Kan ik toch een taalopleiding volgen?

Ja, je kan onze premies gebruiken.

Welke taaloefeningen worden aangeboden op het e-learning-platform?

Voor de opleiding 'spreek veel vlotter'
Je krijgt minimaal 6 maanden toegang tot het e-learningplatform van onze taalpartner. Daar vind je heel wat oefeningen om woordenschat, grammatica, sleutelzinnen, uitspraak, luisteren, lezen en schrijven voor professionele doeleinden te oefenen.

Voor de opleiding 'spreek snel vlotter'
Je krijgt 3 uur aan oefeningen op het e-learningplatform van onze taalpartner, die je in je eigen tempo kunt volgen. Ze zijn gericht op de specifieke vaardigheden waaraan je wilt werken.

Moet ik betalen als ik mijn inschrijving voor een taalopleiding annuleer?

Nee, in geen geval, maar weet dat het mogelijk is om de data van je training te verplaatsen door dit uiterlijk 2 werkdagen voor de eerste sessie (online of face-to-face) door te geven aan onze taalpartner.

Binnen een kortere termijn wordt je deelname gefactureerd aan Cevora. Ben je ingeschreven voor "spreek veel vlotter" opleiding? Dan is het niet mogelijk om deze opleiding in hetzelfde kalenderjaar opnieuw in te plannen.

Als je een persoonlijke coaching minder dan 2 werkdagen van tevoren annuleert, gaat deze verloren.

Kan ik als bediende een incompany-taalopleiding aanvragen?

Neen, deze aanvraag wordt best ingediend via jouw hr- of opleidingsverantwoordelijke. Na het invullen van de incompany aanvraag geeft deze persoon door wie de Incompany opleiding zal bijwonen.

Krijg ik een certificaat aan het einde van mijn taalopleiding?

Nee, er is geen certificaat, maar elke deelnemer ontvangt een door de trainer ingevuld eindverslag met vermelding van het aanvangsniveau en het bereikte niveau op het einde van de opleiding.
background section

Incompany-opleidingen

Wat is een incompany-opleiding?

Een incompany-opleiding is een Cevora-opleiding die we speciaal voor jouw bedrijf organiseren, voor minstens zes deelnemers (vier deelnemers voor taalopleidingen). Gaat het om een klassikale opleiding? Dan vindt deze plaats bij jou op kantoor.

Wil je als werkgever zo’n incompany-opleiding organiseren? Dat kan, als je voldoet aan enkele voorwaarden. Bekijk de vraag ‘Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om een incompany-opleiding te organiseren?’ voor meer info.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om een incompany-opleiding te organiseren?

Als werkgever kun je een incompany-opleiding organiseren, op voorwaarde dat:

 • de werknemers die deelnemen, onder het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden vallen (‘APCB’ of PC 200).
  Heb je medewerkers die onder een ander paritair comité vallen? In sommige gevallen mogen zij ook deelnemen aan je incompany-opleiding. Vraag ons of dat voor hen het geval is.
 • je een opleidingsplan hebt geregistreerd op sfonds200.be.
 • je minstens zes deelnemers hebt (vier deelnemers voor taalopleidingen)
 • je het oké vindt dat we de opleiding op dezelfde manier geven als op een externe locatie (programma, methode en doelgroep, zoals ze op de website staan)
 • je zelf zorgt voor catering en voor een lokaal met beamer, flipchart en internet, als het om een klassikale opleiding gaat

Hoe organiseer ik een incompany-opleiding?

Wil je als werkgever een incompany-opleiding organiseren? Dat doe je via de knop ‘Aanvragen’ op de webpagina (infofiche) van de opleiding.

Belangrijk:

 • Doe je aanvraag minstens drie weken voor de dag waarop je de opleiding wilt laten plaatsvinden.
 • We geven de opleiding op dezelfde manier als op een externe locatie (programma, methode en doelgroep, zoals ze op deze website staan).
 • Gaat het om een klassikale opleiding? Zorg dan voor catering en voor een lokaal met beamer, flipchart en internet.

Krijg je graag meer uitleg? Bekijk het incompany-stappenplan

Tot wanneer kan ik deelnemers toevoegen aan een incompany-opleiding?

Twee weken voor de start van de incompany-opleiding moeten minstens zes deelnemers (vier deelnemers voor taalopleidingen) ingeschreven zijn in myCevora.

Op dat moment bevestigen (of annuleren) wij namelijk de opleiding. Zijn er op dat moment minder dan zes deelnemers (vier deelnemers voor taalopleidingen) ingeschreven? Dan annuleren wij de opleiding.

Je kan tot vier dagen voor de start van je incompany-opleiding nog deelnemers toevoegen of wijzigen via myCevora. Dat doe je door op de gekozen sessie te klikken. Om de inschrijving te voltooien, heb je het rijksregisternummer en het e-mailadres van elke deelnemer nodig.

Opgelet: gebruik het persoonlijk professioneel e-mailadres van je medewerker, die hij of zij gebruikt voor myCevora.

Kan ik een incompany-opleiding buiten de werkuren organiseren?

Neen, dat is niet mogelijk.

Waarom? We staan jou graag bij in het geval dat er zich een probleem zou voordoen. En buiten de werkuren kunnen we die ondersteuning niet garanderen.

Kan ik een incompany-opleiding annuleren?

Ja, dat kan altijd. En het is kosteloos tot twee weken voor de geplande opleidingsdatum.

Annuleer je later? Dan rekenen we annulatiekosten aan:

 • 750 euro voor een volledige opleidingsdag
 • 375 euro voor een halve opleidingsdag
 • 250 euro per dag als u een mobiele laptopklas reserveerde 
Blijkt na de opleiding dat er minder dan 6 deelnemers aanwezig waren tijdens een geplande incompany-opleiding?

Dan rekenen we een annulatiekost aan van € 300 per opleiding, ongeacht de duurtijd van de opleiding of de reden van afwezigheid.

Gaat het om een taalopleiding?

Loopt de opleiding over meerdere dagen? Dan bekijken we per dag of het minimum van 4 deelnemers behaald werd.

background section

Opleidingen voor werkzoekenden

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om deel te nemen aan een Cevora-opleiding voor werkzoekenden?

 • Je moet ingeschreven zijn als werkzoekende bij Actiris, Forem of VDAB.
 • Je moet voltijds beschikbaar zijn om de hele opleiding te volgen.

Voor sommige opleidingen is voorkennis vereist (bijvoorbeeld talenkennis of informatica). In dat geval staat dit vermeld op de webpagina van de opleiding.

Kan ik als SWT'er (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, het vroegere brugpensioen) deelnemen aan de opleidingen?

Ja, zolang je ingeschreven bent als werkzoekende bij de VDAB, Actiris, of Forem.

Kan ik een Cevora-opleiding voor werkzoekenden volgen als ik arbeidsongeschikt ben?

Ja, zolang je ingeschreven bent als werkzoekende bij de VDAB, Actiris, of Forem.

Kan ik een attest krijgen voor het aantal uren opleiding voor werkzoekenden dat ik heb gevolgd?

Dat hangt af van de opleiding en de partner met wie we die organiseren.

In Vlaanderen worden de meeste opleidingen georganiseerd in samenwerking met VDAB, en die levert geen attest af.

In Brussel en Wallonië geven onze partners aan het einde van de opleiding een beroepsopleidingsattest.

Twijfel je? Aarzel niet om een infosessie bij te wonen die we organiseren in het kader van een opleiding. Stel daar je vraag.

Opgelet: op het attest wordt niet het aantal uren vermeld, enkel de begin- en einddatum van de opleiding.

Wanneer vinden de opleidingen voor werkzoekenden plaats?

Overdag. Gewoonlijk van 9 tot 17u, vijf dagen per week.
Onze opleidingen voor werkzoekenden kunnen op elk moment van het jaar beginnen, dus niet noodzakelijk begin september of begin januari. Ze volgen de academische of schoolkalender niet.

Worden de opleidingen van Cevora voor werkzoekenden beschouwd als voltijdse opleidingen?

Ja, dat is zo.

Hoe lang duren de opleidingen van Cevora voor werkzoekenden?

Miniaal twee maanden, maximaal een jaar.

Dit varieert naargelang de partner, het type opleiding en de nodige voorwaarden.
Je vindt de duurtijd op de webpagina van elke opleiding.

Hoe lang duurt de bedrijfsstage in het kader van een opleiding voor werkzoekenden?

Gemiddeld vier tot acht weken. Je vindt de duurtijd van de stage op de webpagina van elke opleiding.

Worden de opleidingen klassikaal of online gegeven?

De opleidingen zijn hybride. De meeste cursussen volg je klassikaal, sommige modules online.

Er zijn ook uitzonderingen op de regel: sommige opleidingen volg je volledig klassikaal of volledig online.

Behoud ik mijn (werkloosheids- of andere) uitkering tijdens mijn Cevora-opleiding voor werkzoekenden?

Ja, op voorwaarde dat je ingeschreven bent als werkzoekende bij de VDAB, Actiris of Forem. En dit gedurende de hele periode van je opleiding en je stage.

Heb ik als werkzoekende die een Cevora-opleiding volgt recht op financiële steun?

 • Ben je ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB, Actiris of Forem? Dan behoud je je recht op uitkering.
 • In Vlaanderen en Wallonië betalen de VDAB en Forem de kosten voor de verplaatsing via het openbaar vervoer en voor de kinderopvang terug.
 • In Brussel betalen de partners van onze opleidingen de vervoerskosten terug.
 • In Brussel en Wallonië krijg je een opleidingspremie van 2 euro bruto per gevolgd opleidingsuur.

Hoe weet ik of mijn inschrijving voor een opleiding geldig is?

Na de infosessie krijg je een test en/of een motivatiegesprek. We brengen je via e-mail op de hoogte of je geselecteerd bent voor de opleiding of niet.

Hoe weet ik of mijn inschrijving voor een infosessie in orde is?

Inschrijvingen voor infosessie worden beheerd door onze partners. Wanneer je je inschrijft, ontvang je een bevestigingsmail van een medewerker van een van onze partners.

Welke stappen moet ik volgen voordat mijn inschrijving wordt goedgekeurd?

 1. Schrijf je in voor een infosessie.
 2. Woon de infosessie bij.
 3. Neem deel aan het motivatiegesprek en eventuele test(s).
 4. Onderteken het opleidingscontract en breng enkele administratieve documenten in orde.
background section

myCevora

Wat kan ik doen met myCevora?

myCevora is je persoonlijke omgeving op cevora.be.

Als werkgever kun je:
 • je werknemers inschrijven voor onze opleidingen,
 • zien wie van je medewerkers is ingeschreven voor welke opleiding, Opgelet: je ziet niet of die persoon daadwerkelijk heeft deelgenomen.
 • medewerkers inschrijven voor incompany-opleidingen,
 • premie-aanvragen en evaluaties van incompany-opleidingen beheren.
Ben je werknemer, recent ontslagen en/of volg je een outplacement-begeleiding via Cevora?
 • Je hebt een myCevora-account nodig om te kunnen deelnemen aan onze opleidingen.
 • Je vindt er een overzicht van je gevolgde en aankomende opleidingen.
 • Je kunt een inschrijving annuleren, indien nodig.
 • Ingeschreven voor een opleiding? Dan vind je in myCevora de link naar je traject op Karibu, je online-leerplatform, ten laatste een week voor de start van de opleiding.
 • Je kunt je persoonlijke gegevens beheren en wijzigen.
Volg je een Cevora-opleiding voor werkzoekenden?

Ik wil mij inschrijven voor een opleiding. Ben ik verplicht om een myCevora-account aan te maken?

Dat hangt ervan af:

 • Als hr-, team- of opleidingsverantwoordelijke wel. Je hebt je myCevora-account nodig om de inschrijvingen van je werknemers te beheren.
 • Als werknemer ook. Je hebt je myCevora-account nodig om je in te schrijven én om de opleiding te volgen. Bovendien vind je zo alle opleidingsinformatie op één plek terug.
 • Als werkzoekende heb je geen myCevora-account nodig om in te schrijven.

Wat als mijn gegevens in myCevora fout zijn? Of als er iets ontbreekt?

Alle gegevens van je eigen profiel kun je zelf aanpassen, behalve je login-gegevens. Contacteer ons en wij helpen je graag verder.

Feedback en klachten

Ik heb een klacht. Hoe ga ik te werk?

Liep er iets mis? Ons eerste advies: bel of schrijf ons. Op die manier geef je ons de kans om je probleem snel en informeel op te lossen.

Volstaat dat niet? Dan raden we je aan om een klacht in te dienen, waarin je duidelijk je probleem beschrijft. Er zijn verschillende manieren om zo’n klacht in te dienen:

Cevora Ombudsman
Reyerslaan 70
1030 Brussel

Zodra wij je klacht ontvangen, sturen we je een ontvangstbewijs. En behandelen we ze zo snel mogelijk.

Opleidingsmethodes

Wat is een online-klas?

Een online-klas is een opleiding in groep die je volgt vanaf je computer, met een individuele inleiding en slotstuk voor- en nadien.

 1. Inleiding (maximaal 2 uur)
  Dit eerste deel gebeurt online en doe je op je eigen tempo. Het is een essentiële stap, die het thema van de opleiding inleidt en je nieuwsgierigheid aanwakkert. Het bestaat bijvoorbeeld uit intro-oefeningen, quizvragen, video's of reflectievragen.
 2. Online-klas (3 uur)
  Tijdens de klas is iedereen op hetzelfde moment online. Iedereen kan elkaar zien en horen. Dat maakt gesprekken, interactie en samenwerking mogelijk, waardoor je ook leert van andere deelnemers. Gewoonlijk is de groep samengesteld uit zes tot twaalf deelnemers.
 3. Slotstuk (maximaal 2 uur)
  Dit laatste deel gebeurt ook online maar doe je opnieuw op een tijdstip dat je zelf kiest.
  Het doel? De impact van je opleiding verhogen, zodat jij écht groeit. Bijvoorbeeld de opmaak van een actieplan, quizvragen, extra leesmateriaal of wekelijkse tips in je mailbox.

Je online-klas vindt plaats in Zoom.

De online-klassen van Cevora vinden plaats in Zoom. Hoe zit het met mijn privacy?

Zoom lag recent onder vuur wegens bepaalde beveiligings- en privacy-tekortkomingen. Het bedrijf heeft heel wat maatregelen genomen om zijn beveiliging te verbeteren.

Hieronder lees je waarom we Zoom voldoende vertrouwen om het te kiezen voor onze online-opleidingen.

 • Beperkte persoonlijke gegevens: Tijdens opleidingen verzamelen we uitsluitend de naam en voornaam en het e-mailadres van de deelnemers.
 • Niet-gevoelige gegevens: Deelnemers kunnen uiteraard vragen stellen tijdens een opleiding. Aangezien deze steeds betrekking hebben op de inhoud van de opleiding, beschouwen we ze als niet-gevoelig.
 • Verbeterde fouten: Het klopt dat hackers in het verleden fouten in Zoom hebben gevonden. Het voordeel op dit moment? Deze fouten werden onmiddellijk verholpen, waardoor Zoom nu beter en veiliger is.
 • End-to-end encryptie voor alle gebruikers: Dankzij de versleuteling over de gehele informatiestroom kan het bedrijf Zoom de data niet ontsleutelen en de meeting niet opnemen.
 • Wachtwoord: We beveiligen vergaderingen standaard met een wachtwoord.
 • Exclusieve toegang: Dankzij de wachtkamerfunctie kan de host bepalen wie er aan een vergadering mag deelnemen.
 • What happens in Zoom …: Opleidingen van Cevora worden nooit opgenomen.
 • Geen installatie nodig: Deelnemers kunnen gemakkelijk deelnemen via de webbrowser. Ze hoeven het programma van Zoom dus niet te installeren op hun computer. Webbrowsers krijgen doorgaans sneller veiligheidsupdates.
 • Dubbele login-check: De mogelijkheid van two-factor authenticatie is voorzien. Dat houdt in dat je niet één, maar twee sleutels gebruikt om in te loggen. Bijvoorbeeld een wachtwoord en een ontgrendeling via een code die je via sms krijgt.

Wat is een klassikale opleiding?

Een klassikale opleiding volg je samen met medecursisten op locatie. Je traject bestaat uit drie stappen, die elkaar aanvullen.

 • Stap 1: online

Je opleiding start op Karibu, ons online-leerplatform. Dit eerste leermoment doorloop je op je eigen tempo, waar en wanneer je wilt.

Let op: deze stap afwerken is een vereiste om verder te gaan.

 • Stap 2: klassikaal

Tijdens deze stap ben je een hele dag ‘live’ aanwezig op de opleidingslocatie, samen met je medecursisten. Je leert van en met elkaar, op basis van de inzichten uit stap 1. Gewoonlijk is de groep samengesteld uit zes tot twaalf cursisten.

 • Stap 3: online

Dit leermoment vindt opnieuw plaats op Karibu. Ook deze stap doorloop je op je eigen tempo, waar en wanneer je wilt.

Opleidingsplan

Wat is een opleidingsplan?

In een opleidingsplan licht je toe welke opleidingen je wilt organiseren voor je werknemers. Als werkgever kun je zo’n plan laten registreren en mooie voordelen genieten (zie de vraag ‘Moet ik verplicht een opleidingsplan indienen?’).

Moet ik verplicht een opleidingsplan indienen?

Nee. Ook zonder een opleidingsplan heb je als werkgever recht op tal van Cevora-diensten, zoals de kosteloze opleidingen.

Een opleidingsplan biedt wel extra voordelen:

 • Je krijgt premies als je werknemers externe opleidingen (dus niet van Cevora) laat volgen.
 • Je kunt Cevora-opleidingen gratis laten plaatsvinden in je bedrijfkantoren (incompany).
 • Je kunt als werkgever Cevora-opleidingen volgen (onder voorwaarden).

Meer info over het opleidingsplan

Wat is het verschil tussen een bedrijfseigen opleidingsplan, een suppletief opleidingsplan (modelplan) en de opleidingen via Cevora?

Bedrijfseigen opleidingsplan

Heb je een eigen opleidingsbeleid? En bepaal je liever zelf de vorm en inhoud van je opleidingsplan? Dan kies je best voor een bedrijfseigen opleidingsplan.

Suppletief opleidingsplan

Kies je voor een suppletief opleidingsplan? Dan krijg je van ons een modelplan. Het enige wat je hoeft te doen, is aanduiden welke opleidingen je wilt organiseren voor welke functies.

Engagement voor Cevora-opleidingen

Ben je van plan om de opleidingsdagen van je werknemers te vullen met Cevora-opleidingen? Registreer je bedrijf op sfonds200.be en duid het aan. Dan geniet je alle voordelen van een opleidingsplan, zonder dat je iets hoeft in te dienen.

Mijn bedrijf heeft geen geregistreerd opleidingsplan. Ben ik als werkgever dan nog altijd verplicht om mijn werknemers opleidingsdagen aan te bieden?

Ja, als je werknemers onder paritair comité (PC) 200 vallen.

Ik heb nog een andere vraag over de registratie van mijn opleidingsplan. Waar kan ik terecht?

Stel je vragen aan het Sociaal Fonds van het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden (‘APCB’):

02 512 93 36
[email protected]
www.sfonds200.be

Stuiversstraat 8
1000 Brussel

Of contacteer je federatie of vakbond.

Vormings-cao

Wat is een cao?

Een collectieve arbeidsovereenkomst (afgekort: cao) is een overeenkomst tussen een of meer werkgevers en vakbondsafgevaardigden die een werknemersgroep vertegenwoordigen.

Zo’n overeenkomst regelt de rechten en plichten van werkgevers en werknemers in een onderneming of een bedrijfstak.

Hoelang is de cao van 18 november 2021 over opleiding geldig?

De vormings-cao van 18 november 2021 is geldig van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.

Wat staat er in de cao van 18 november 2021 over opleiding?

In de vormings-cao van 18 november 2021 (bekijk de pdf) vind je verschillende rechten en plichten rond opleiding, bedoeld voor werkgevers en werknemers uit paritair comité (PC) 200. Deze cao is geldig van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.

Kort samengevat:

 • Heb je meer dan 20 werknemers in dienst? Als werkgever moet je hen in die twee jaar gemiddeld 6 opleidingsdagen bieden per voltijds equivalent (FTE Staat voor fulltime equivalent. Twee halftijdse medewerkers zijn samen één voltijds equivalent).
 • Heb je 10 tot 19 werknemers in dienst? Dan moet je gemiddeld 4,5 opleidingsdagen bieden per voltijds equivalent (FTE Staat voor fulltime equivalent. Twee halftijdse medewerkers zijn samen één voltijds equivalent).
 • Heb je minder dan 10 werknemers in dienst? Dan moet je gemiddeld 4 opleidingsdagen bieden per voltijds equivalent (FTE Staat voor fulltime equivalent. Twee halftijdse medewerkers zijn samen één voltijds equivalent).
 • Er zijn collectieve en individuele opleidingsdagen.
 • Als werknemer heb je het recht om in die twee jaar één opleidingsdag buiten de werktijd te volgen bij Cevora. Daarvoor krijg je een premie van 40 euro.
 • Als werkgever kun je een opleidingsplan registreren. Dat biedt extra voordelen, zoals:
  • de mogelijkheid om Cevora-opleidingen te organiseren in je bedrijfskantoren (incompany)
  • financiële steun, als je je werknemers naar opleidingen stuurt (opleidingspremies)

Ik heb nog een andere vraag over de vormings-cao. Waar kan ik terecht?

Contacteer voor meer details je federatie, je vakbond of het Sociaal Fonds van het PC 200.

Of lees zelf de tekst van de cao van 13 december 2018 over opleiding.