background section
background section

Voorwaarden voor deelname

Mag ik deelnemen aan Cevora-opleidingen?

Mag ik deelnemen aan een Cevora-opleiding voor werkzoekenden?

Ja, op twee voorwaarden:

 • Je zoekt een voltijdse job.
 • Je bent bereid om een nieuw beroep aan te leren.

Of wij jou kiezen voor deze opleiding, hangt af van je motivatie en doorzettingsvermogen, kwaliteiten en skills.

Mag ik deelnemen aan een Cevora-opleiding voor werknemers?

Werk je als bediende en val je onder het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden (‘APCB’ of PC 200)? Dan heb je recht op onze opleidingen voor werknemers.

Val je onder een ander paritair comité? Dan mag je soms toch nog deelnemen aan onze opleidingen. Om te weten of dat voor jou het geval is, neem je het best contact met ons op.

Ben je bedrijfsleider? En vallen je medewerkers onder het PC 200? Dan mag je onze opleidingen volgen, op voorwaarde dat je bedrijf een opleidingsplan indiende bij het Sociaal Fonds van het APCB.

Ben je ex-bediende van het paritair comité 200?

 • Volg je outplacement?
  Dan mag je gedurende 1 jaar vanaf de start van je outplacementalle opleidingen uit het werknemersaanbod volgen. Om je in te schrijven voor een opleiding, neem je contact op met je opleidingsadviseur die je wordt toegewezen bij de start van je outplacement.
 • Volg je geen outplacement?
  Dan mag je gedurende 1 jaar vanaf je laatste gepresteerde dag alle opleidingen uit het werknemersaanbod volgen.

Volgde je een Cevora-opleiding voor werkzoekenden? Dan heb je na afloop 6 maanden de tijd om werknemersopleidingen te volgen. De inschrijving verloopt via je trajectbegeleider.

Mijn werkgever behoort niet tot het paritair comité 200. Kan ik me inschrijven voor een opleiding?

Val je onder een ander paritair comité dan PC200? Dan mag je onder bepaalde voorwaarden deelnemen aan onze opleidingen.


Paritair comité Sector Partner
PC209, 219 Metaal-en technologische industrie MTech+
PC109, 215 Mode en confectie IVOC-IREC
PC112, 142.01, 149.02, 149.04 Autosector Educam
PC118, 220 Voedingssector Alimento
PC124 Bouwsector Constructiv
PC125, 126 Houtsector Woodwize
PC130 Grafische sector Grafoc
PC149.01 Electrotechniek Volta
PC226 Internationale handel, vervoer en logistiek Logos
PC336 Vrije beroepen Liberform
PC136, 222 Papier en karton PaperPackSkills
PC121 Schoonmaaksector ABSU
PC214, PC120.01, PC120 Textielsector Cobot
PC132, PC144, PC145, PC145.04 Groene sectoren Edu+
PC202, PC311, PC312 Handelsector Commerce Training

Staat jouw PC niet in deze tabel? Dan heb je helaas geen toegang tot onze opleidingen. Neem contact op met je sectorpartner voor meer info rond toegang tot opleidingen.

Hoe ga je te werk?

 • Neem eerst contact op met de sectorpartner voor meer info rond deelnamevoorwaarden en welke opleidingen er binnen jouw paritair comité werden goedgekeurd. Geef duidelijk aan of het gaat om een gewone deelname of een Incompany deelname.
 • Maak je myCevora-account aan. Ondervind je problemen bij het invullen van het RSZ-nummer? Neem contact met ons op.
 • Schrijf je vervolgens in voor de gewenste opleiding op cevora.be.

Heb je hier bijkomende vragen over? Contacteer ons.

Hoe weet ik tot welk paritair comité (PC) ik behoor?

Zo vind je je paritair comité terug:

 • Kijk op je loonbrief. Meestal staat het daarop.
 • Vraag het aan je personeelsdienst, hr-afdeling of sociaal secretariaat.
 • Of gebruik deze zoekmachine. Let wel op: daarmee kom je enkel te weten of je bedrijf werknemers heeft die vallen onder PC 200. Zo weet je nog niet 100% zeker of dat voor jou specifiek het geval is.

Kan ik meerdere werknemers inschrijven voor dezelfde opleiding?

Ja, dat kan. Heel soms staan we dat niet toe, als we de groep klein willen houden. Maar dat laten we je dan weten.

Hoeveel opleidingen mag ik volgen bij Cevora? Staat daar een bovengrens op?

Zoveel je maar wilt! Er is geen maximumaantal. Maak daar gerust gebruik van. Zorg er wel voor dat je werkgever op de hoogte is.

Moet ik verlof nemen om een opleiding te volgen?

Nee. Cevora-opleidingen vinden plaats tijdens de werkuren.

Hoeveel kost een opleiding?

Niets, nul, nada, noppes.

Tenminste, alles is vooraf al betaald. Cevora wordt gefinancierd door bedrijven met werknemers uit het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden (‘APCB’ of PC 200). Daarom bieden wij onze deelnemers kosteloze opleidingen aan.

Benieuwd hoe dat werkt? Lees meer over de financiering van onze opleidingen.

Let wel: er zijn enkele voorwaarden die je moet volgen. Bijvoorbeeld: als je laattijdig annuleert, riskeert je bedrijf annulatiekosten.

Kan ik betalen met opleidingscheques?

Nee, simpelweg omdat je niet hoeft te betalen voor Cevora-opleidingen.

Mag ik als uitzendkracht, stagiair of tijdens een IBO deelnemen aan een Cevora-opleiding voor werknemers?

Mag ik deelnemen als uitzendkracht?

Neen, uitzendkrachten binnen paritair comité 200 hebben geen toegang tot ons aanbod. Uitzendkrachten kunnen voor opleidingen terecht bij Travi, de expert in opleiding van uitzendkrachten en kandidaten.

Bedienden die vast tewerkgesteld zijn in de uitzendsector kunnen wel deelnemen aan onze opleidingen. Deze sector behoort tot het paritair comité 200.

Mag ik deelnemen als stagiair?

Neen. Werk je als stagiair? Dan heb je jammer genoeg geen recht op onze opleidingen voor werknemers.

Mag ik deelnemen met een IBO-contract?

Ja. Volg je een individuele beroepsopleiding (IBO)? Dan heb je recht op onze opleidingen voor werknemers.

Mag ik via het Vlaams opleidingsverlof (VOV) een opleiding volgen bij Cevora?

Nee. Dat is een andere regeling. Onze opleidingen vallen onder de regeling van de cao over opleiding.

Voor meer info, bekijk de andere vragen op deze pagina.

Mijn werkgever biedt me geen opleidingsdagen aan in 2022 of 2023. Hoe kan ik mijn recht op opleiding toch verkrijgen?

Dien een schriftelijk voorstel in bij je werkgever om opleidingen uit het aanbod van Cevora te volgen.

 • Gaat je werkgever akkoord? Dan kan het leren beginnen.
 • Gaat je werkgever niet akkoord? Dat kan om deze twee redenen:
  • Hij/zij gaat niet akkoord met de inhoud of timing van de opleiding.
  • Je hebt al een voldoende aanbod aan opleidingsdagen gekregen.

Gaat je werkgever niet akkoord, maar heb je toch recht op individuele opleidingsdagen? In dat geval kan je je op eigen initiatief inschrijven voor een Cevora-opleiding.

Gaat het over opleidingen waarop je recht had/hebt in ...

Informeer je werkgever hierover. Deze dag moet beschouwd worden als een gewone werkdag.

Meer details? Lees de vormings-cao (artikel 4).

Wat als mijn werknemers geen initiatief nemen om hun opleidingsdagen op te eisen?

Het initiatief ligt bij de werkgever. Jij bent verplicht om je bedienden te informeren over hun recht op opleiding, en om die opleidingen aan hen aan te bieden.

Ik wil graag een opleiding volgen op eigen initiatief. Wat moet ik doen?

Voor Cevora-opleidingen tijdens de werkuren heb je toestemming nodig van je werkgever. We brengen hem automatisch op de hoogte bij je inschrijving.

Wat zijn collectieve opleidingsdagen?

Dat zijn opleidingsdagen die je als werkgever verplicht aanbiedt aan je totale groep bedienden.

Je kiest zelf hoe je deze dagen verdeelt. Zo kun je 3 collectieve opleidingsdagen bieden aan bediende A en 2 aan bediende B.

Die keuzevrijheid is het grootste verschil met individuele opleidingsdagen.

Wat zijn individuele opleidingsdagen?

Dat zijn de opleidingsdagen waarop je als bediende recht hebt. Je werkgever mag je dat recht niet ontzeggen.

Daartegenover staan de collectieve opleidingsdagen die je werkgever vrij verdeelt over alle bedienden.

Een voorbeeld: een werkgever moet in totaal 50 opleidingsdagen aanbieden. Van die dagen zijn er 40 individueel en 10 collectief. De werkgever mag alleen de 10 collectieve dagen vrij verdelen.

background section

Opleidingen voor werknemers

In welke talen bieden jullie opleidingen aan?

Voor werknemers geven we opleidingen in het:

 • Nederlands
 • Frans
 • Engels

Voor werkzoekenden geven we opleidingen in het:

 • Nederlands
 • Frans

Hoe vermijd ik kosten wanneer ik een inschrijving annuleer?

Wil je een inschrijving voor een opleiding wijzigen of annuleren? Laat dit tijdig weten, anders riskeert je bedrijf annulatiekosten.

Hoe?

 • Tot de dag vóór de groepssessie: via myCevora. Je krijgt een bevestiging per e-mail.
 • De ochtend van de groepssessie: bel naar 02 889 42 00. We zijn bereikbaar vanaf 8u 's ochtends.

Hoeveel bedragen de annulatiekosten?

 • € 175 per persoon voor een klassikale opleiding,
 • € 150 per persoon voor een online-opleiding.

Gaat het om een meerdaagse opleiding? Dan rekenen we deze kost aan per lesdag dat iemand afwezig is zonder te verwittigen.

Waarom rekenen we deze annulatiekosten aan?

Omdat:

 • elke inschrijving geld kost (cursus, catering, enz.), ook al hoef jij niet te betalen om deel te nemen,
 • de docent zich voorbereidt op een bepaald aantal mensen,
 • er mogelijk iemand op de wachtlijst staat, die de kans niet krijgt om deel te nemen.

Kan ik achteraf een doktersattest opsturen, om deze kosten te vermijden?

Neen, ook als je ziek bent moet je dit tijdig laten weten. (Veel beterschap gewenst!)

Op hoeveel opleidingsdagen heeft een bediende recht in de periode 2022-2023?

 • Heb je meer dan 20 werknemers in dienst? Als werkgever moet je hen in die twee jaar gemiddeld 6 opleidingsdagen bieden per voltijds equivalent (FTE Staat voor fulltime equivalent. Twee halftijdse medewerkers zijn samen één voltijds equivalent).
 • Heb je 10 tot 19 werknemers in dienst? Dan moet je gemiddeld 4,5 opleidingsdagen bieden per voltijds equivalent (FTE Staat voor fulltime equivalent. Twee halftijdse medewerkers zijn samen één voltijds equivalent).
 • Heb je minder dan 10 werknemers in dienst? Dan moet je gemiddeld 4 opleidingsdagen bieden per voltijds equivalent (FTE Staat voor fulltime equivalent. Twee halftijdse medewerkers zijn samen één voltijds equivalent).

Als bediende betekent dat niet dat je sowieso recht hebt op dat aantal opleidingsdagen. Dat hangt ervan af hoeveel van die dagen collectieve en individuele opleidingsdagen zijn.

 • Deeltijds: werk je deeltijds? Dan heb je maar recht op opleidingsdagen evenredig met je werkprestaties.
 • Kort contract: heb je een contract met een duurtijd van minder dan een jaar? Dan heb je geen recht op opleiding.

Meer details? Lees de tekst van de vormings-cao (pdf) of contacteer je federatie of vakbond.

Ik heb een opleiding gevolgd. Kan ik een certificaat verkrijgen?

Nadat je het volledige opleidingstraject Dus ook de eerste en derde stap, voor en na je gezamenlijk leermoment. hebt doorlopen in Karibu, ons online leerplatform, krijg je automatisch een certificaat.

Heb je een opleiding gevolgd voor 1 september 2022 en wens je hiervoor een certificaat? Stuur een mailtje naar [email protected]. Gewoonlijk krijg je binnen de week een antwoord.

Let wel: dit certificaat is een bewijs van aanwezigheid. Het is verder geen officieel document.

Hoe kan ik nota's nemen tijdens mijn klassikale opleiding? Is er materiaal beschikbaar?

Om duurzaam te werk te gaan en te vermijden dat we — nodeloos — notitieblokjes en balpennen uitdelen, nodigen we je uit om zelf notitiemateriaal te voorzien.

Kan ik het opleidingsmateriaal al op voorhand krijgen? Of achteraf, als ik de opleiding heb gemist?

Als deelnemer vind je opleidingsmateriaal zoals syllabi en slides in Karibu, je online-leerplatform. Dat wordt meestal beschikbaar gesteld na afloop van het gezamenlijke leermoment, als je daarbij aanwezig was.

Ik volg een klassikale opleiding. Is er catering voorzien?

Ja! Voor klassikale opleidingen is er altijd catering voorzien.

background section

Taalopleidingen voor werknemers

Waarom worden beginnersniveaus niet geaccepteerd?

Cevora heeft als missie de meertaligheid (Fr, Nl, Eng) van onze bedienden aan te moedigen en te ondersteunen.

Onze focus ligt op het verbeteren van het professionele taalgebruik. Hiervoor is een basiskennis van de vreemde taal vereist.

Cevora wil vooral investeren in de basis en gemiddelde taalgebruikers (tussen A1+ en B2-) om hen naar zelfstandig taalgebruikers te laten evolueren.

Waarom worden expertniveaus niet geaccepteerd?

Gevorderde niveaus (C1 en C2) kunnen helaas niet deelnemen aan onze taalopleidingen. Vaak kunnen ze zich autonoom verder ontwikkelen en bovendien zoeken deze niveaus eerder naar gespecialiseerde inhoud op maat.

Heb ik een myCevora-account nodig om me in te schrijven voor een taalopleiding?

Neen, je kan je inschrijven via het invulformulier op de verschillende taalopleidingen.

Wil je opleidingen volgen binnen andere thema's? Dan heb je wel een myCevora-account nodig.

In welke taal wordt de taalopleiding gegeven?

Het overgrote deel van de opleiding wordt gegeven in de taal waarin je je wilt verbeteren. Dit is de beste wijze om stappen te zetten in het verbeteren van je taalniveau.

Kan ik een collega inschrijven voor een taalopleiding?

Stuur de link van het formulier door naar jouw collega. Indien meerdere collega's interesse hebben dan is een incompany-opleiding (vanaf 4 personen) het overwegen waard.

Wie kan ik contacteren als ik me niet kan inschrijven voor een taalopleiding, of als ik meer info wens?

Hiervoor kan je terecht bij onze klantendienst.

Welke taalpartner zal mij contacteren?

 • Ceran behandelt alle aanvragen in het Nederlands in het open aanbod.
 • BLCC behandelt alle aanvragen in het Frans en Engels in open aanbod.
 • Lerian behandelt alle incompany-aanvragen.

Wat is het minimum en maximum aantal deelnemers per sessie van een taalopleiding?

Elke groep bestaat uit minimaal 4 en maximaal 6 deelnemers.

Mijn taalniveau is te laag/te hoog. Kan ik toch een taalopleiding volgen?

Ja, je kan onze premies gebruiken.

Welke taaloefeningen worden aangeboden op het e-learning-platform?

Voor de opleiding 'spreek veel vlotter'
Je krijgt minimaal 6 maanden toegang tot het e-learningplatform van onze taalpartner. Daar vind je heel wat oefeningen om woordenschat, grammatica, sleutelzinnen, uitspraak, luisteren, lezen en schrijven voor professionele doeleinden te oefenen.

Voor de opleiding 'spreek snel vlotter'
Je krijgt 3 uur aan oefeningen op het e-learningplatform van onze taalpartner, die je in je eigen tempo kunt volgen. Ze zijn gericht op de specifieke vaardigheden waaraan je wilt werken.

Moet ik betalen als ik mijn inschrijving voor een taalopleiding annuleer?

Nee, in geen geval, maar weet dat het mogelijk is om de data van je training te verplaatsen door dit uiterlijk 2 werkdagen voor de eerste sessie (online of face-to-face) door te geven aan onze taalpartner.

Binnen een kortere termijn wordt je deelname gefactureerd aan Cevora. Ben je ingeschreven voor "spreek veel vlotter" opleiding? Dan is het niet mogelijk om deze opleiding in hetzelfde kalenderjaar opnieuw in te plannen.

Als je een persoonlijke coaching minder dan 2 werkdagen van tevoren annuleert, gaat deze verloren.

Kan ik als bediende een incompany-taalopleiding aanvragen?

Neen, deze aanvraag wordt best ingediend via jouw hr- of opleidingsverantwoordelijke. Na het invullen van de incompany aanvraag geeft deze persoon door wie de Incompany opleiding zal bijwonen.

Krijg ik een certificaat aan het einde van mijn taalopleiding?

Nee, er is geen certificaat, maar elke deelnemer ontvangt een door de trainer ingevuld eindverslag met vermelding van het aanvangsniveau en het bereikte niveau op het einde van de opleiding.
background section

Incompany-opleidingen

Wat is een incompany-opleiding?

Een incompany-opleiding is een Cevora-opleiding die we speciaal voor jouw bedrijf organiseren, voor minstens zes PC200 deelnemers (vier PC200 deelnemers voor taalopleidingen). Gaat het om een klassikale opleiding? Dan vindt deze plaats bij jou op kantoor.

Wil je als werkgever zo’n incompany-opleiding organiseren? Dat kan, als je voldoet aan enkele voorwaarden. Heb je een vraag? Contacteer ons via [email protected].

background section

Opleidingen voor werkzoekenden

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om deel te nemen aan een Cevora-opleiding voor werkzoekenden?

 • Je moet ingeschreven zijn als werkzoekende bij Actiris, Forem of VDAB.
 • Je moet voltijds beschikbaar zijn om de hele opleiding te volgen.

Voor sommige opleidingen is voorkennis vereist (bijvoorbeeld talenkennis of informatica). In dat geval staat dit vermeld op de webpagina van de opleiding.

Kan ik als SWT'er (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, het vroegere brugpensioen) deelnemen aan de opleidingen?

Ja, zolang je ingeschreven bent als werkzoekende bij de VDAB, Actiris, of Forem.

Kan ik een Cevora-opleiding voor werkzoekenden volgen als ik arbeidsongeschikt ben?

Ja, zolang je ingeschreven bent als werkzoekende bij de VDAB, Actiris, of Forem.

Kan ik een attest krijgen voor het aantal uren opleiding voor werkzoekenden dat ik heb gevolgd?

Dat hangt af van de opleiding en de partner met wie we die organiseren.

In Vlaanderen worden de meeste opleidingen georganiseerd in samenwerking met VDAB, en die levert geen attest af.

In Brussel en Wallonië geven onze partners aan het einde van de opleiding een beroepsopleidingsattest.

Twijfel je? Aarzel niet om een infosessie bij te wonen die we organiseren in het kader van een opleiding. Stel daar je vraag.

Opgelet: op het attest wordt niet het aantal uren vermeld, enkel de begin- en einddatum van de opleiding.

Wanneer vinden de opleidingen voor werkzoekenden plaats?

Overdag. Gewoonlijk van 9 tot 17u, vijf dagen per week.
Onze opleidingen voor werkzoekenden kunnen op elk moment van het jaar beginnen, dus niet noodzakelijk begin september of begin januari. Ze volgen de academische of schoolkalender niet.

Worden de opleidingen van Cevora voor werkzoekenden beschouwd als voltijdse opleidingen?

Ja, dat is zo.

Hoe lang duren de opleidingen van Cevora voor werkzoekenden?

Miniaal twee maanden, maximaal een jaar.

Dit varieert naargelang de partner, het type opleiding en de nodige voorwaarden.
Je vindt de duurtijd op de webpagina van elke opleiding.

Hoe lang duurt de bedrijfsstage in het kader van een opleiding voor werkzoekenden?

Gemiddeld vier tot acht weken. Je vindt de duurtijd van de stage op de webpagina van elke opleiding.

Worden de opleidingen klassikaal of online gegeven?

De opleidingen zijn hybride. De meeste cursussen volg je klassikaal, sommige modules online.

Er zijn ook uitzonderingen op de regel: sommige opleidingen volg je volledig klassikaal of volledig online.

Behoud ik mijn (werkloosheids- of andere) uitkering tijdens mijn Cevora-opleiding voor werkzoekenden?

Ja, op voorwaarde dat je ingeschreven bent als werkzoekende bij de VDAB, Actiris of Forem. En dit gedurende de hele periode van je opleiding en je stage.

Heb ik als werkzoekende die een Cevora-opleiding volgt recht op financiële steun?

 • Ben je ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB, Actiris of Forem? Dan behoud je je recht op uitkering.
 • In Vlaanderen en Wallonië betalen de VDAB en Forem de kosten voor de verplaatsing via het openbaar vervoer en voor de kinderopvang terug.
 • In Brussel betalen de partners van onze opleidingen de vervoerskosten terug.
 • In Brussel en Wallonië krijg je een opleidingspremie van 2 euro bruto per gevolgd opleidingsuur.

Hoe weet ik of mijn inschrijving voor een opleiding geldig is?

Na de infosessie krijg je een test en/of een motivatiegesprek. We brengen je via e-mail op de hoogte of je geselecteerd bent voor de opleiding of niet.

Hoe weet ik of mijn inschrijving voor een infosessie in orde is?

Inschrijvingen voor infosessie worden beheerd door onze partners. Wanneer je je inschrijft, ontvang je een bevestigingsmail van een medewerker van een van onze partners.

Welke stappen moet ik volgen voordat mijn inschrijving wordt goedgekeurd?

 1. Schrijf je in voor een infosessie.
 2. Woon de infosessie bij.
 3. Neem deel aan het motivatiegesprek en eventuele test(s).
 4. Onderteken het opleidingscontract en breng enkele administratieve documenten in orde.
background section

myCevora

Wat kan ik doen met myCevora?

myCevora is je persoonlijke omgeving op cevora.be.

Als werkgever kun je:
 • je werknemers inschrijven voor onze opleidingen,
 • zien wie van je medewerkers is ingeschreven voor welke opleiding, Opgelet: je ziet niet of die persoon daadwerkelijk heeft deelgenomen.
 • medewerkers inschrijven voor incompany-opleidingen,
 • premie-aanvragen en evaluaties van incompany-opleidingen beheren.
Ben je werknemer, recent ontslagen en/of volg je een outplacement-begeleiding via Cevora?
 • Je hebt een myCevora-account nodig om te kunnen deelnemen aan onze opleidingen.
 • Je vindt er een overzicht van je gevolgde en aankomende opleidingen.
 • Je kunt een inschrijving annuleren, indien nodig.
 • Ingeschreven voor een opleiding? Dan vind je in myCevora de link naar je traject op Karibu, je online-leerplatform, ten laatste een week voor de start van de opleiding.
 • Je kunt je persoonlijke gegevens beheren en wijzigen.
Volg je een Cevora-opleiding voor werkzoekenden?

Ik wil mij inschrijven voor een opleiding. Ben ik verplicht om een myCevora-account aan te maken?

Dat hangt ervan af:

 • Als hr-, team- of opleidingsverantwoordelijke wel. Je hebt je myCevora-account nodig om de inschrijvingen van je werknemers te beheren.
 • Als werknemer ook. Je hebt je myCevora-account nodig om je in te schrijven én om de opleiding te volgen. Bovendien vind je zo alle opleidingsinformatie op één plek terug.
 • Als werkzoekende heb je geen myCevora-account nodig om in te schrijven.

Wat als mijn gegevens in myCevora fout zijn? Of als er iets ontbreekt?

Alle gegevens van je eigen profiel kun je zelf aanpassen, behalve je login-gegevens. Contacteer ons en wij helpen je graag verder.

Feedback en klachten

Ik heb een klacht. Hoe ga ik te werk?

Heb je een probleem, vraag of suggestie? Ons eerste advies: bel of schrijf ons. Op die manier geef je ons de kans om je probleem snel en informeel op te lossen. Alle feedback is welkom en helpt ons om onze dienstverlening bij te sturen.

Volstaat dat niet en wil je een formele klacht indienen?

We horen graag van u en zoeken samen een passende oplossing. We nemen elke klacht ernstig en beschouwen deze als een kans om te verbeteren en groeien.

Hoe dien je een klacht in?

Gebruik ons contactformulier.

 • Kies wie jij bent (werkgever, werknemer, docent, ...).
 • Kies de optie "Ik heb een klacht."
 • Beschrijf je klacht in detail.

Liever per post? 

Cevora Quality
Reyerslaan 70
1030 Brussel

Zodra wij je klacht ontvangen, sturen we je een ontvangstbewijs. En behandelen we ze zo snel mogelijk.

Opleidingsmethodes

Wat is een online-klas?

Een online-klas is een opleiding in groep die je volgt vanaf je computer, met een individuele inleiding en slotstuk voor- en nadien.

 1. Inleiding (maximaal 2 uur)
  Dit eerste deel gebeurt online en doe je op je eigen tempo. Het is een essentiële stap, die het thema van de opleiding inleidt en je nieuwsgierigheid aanwakkert. Het bestaat bijvoorbeeld uit intro-oefeningen, quizvragen, video's of reflectievragen.
 2. Online-klas (3 uur)
  Tijdens de klas is iedereen op hetzelfde moment online. Iedereen kan elkaar zien en horen. Dat maakt gesprekken, interactie en samenwerking mogelijk, waardoor je ook leert van andere deelnemers. Gewoonlijk is de groep samengesteld uit zes tot twaalf deelnemers.
 3. Slotstuk (maximaal 2 uur)
  Dit laatste deel gebeurt ook online maar doe je opnieuw op een tijdstip dat je zelf kiest.
  Het doel? De impact van je opleiding verhogen, zodat jij écht groeit. Bijvoorbeeld de opmaak van een actieplan, quizvragen, extra leesmateriaal of wekelijkse tips in je mailbox.

Je online-klas vindt plaats in Zoom.

De online-klassen van Cevora vinden plaats in Zoom. Hoe zit het met mijn privacy?

Zoom lag recent onder vuur wegens hun vernieuwde algemene voorwaarden.

Het gaat over artikel 10.2 Permitted Uses and Customer License Grant:

Zoom will only access, process or use Customer Content for the following reasons (the “Permitted Uses”): (i) consistent with this Agreement and as required to perform our obligations and provide the Services; (ii) in accordance with our Privacy Statement; (iii) as authorized or instructed by you; (iv) as required by Law; or (v) for legal, safety or security purposes, including enforcing our Acceptable Use Guidance. You grant Zoom a perpetual, worldwide, non-exclusive, royalty-free, sublicensable, and transferable license and all other rights required or necessary for the Permitted Uses.

Zoom does not use any of your audio, video, chat, screen sharing, attachments or other communications-like Customer Content (such as poll results, whiteboard and reactions) to train Zoom or third-party artificial intelligence models.

In dit artikel eigent Zoom zich de content toe die wordt gecreëerd door de klant. Echter geldt deze licentie enkel voor het toegestane gebruik van Zoom. Dit kan geïnterpreteerd worden als de mogelijkheid van Zoom om toegang te krijgen, zodat de content gedeeld op Zoom legaal blijft. Via de Acceptable Use Guidance kan men een form invullen om mogelijk misbruik op Zoom te melden. In het kader hiervan eigent Zoom zich het recht toe om de content van klanten op te volgen in het kader van toegelaten gebruik van de software.

Echter kan dit ook geïnterpreteerd worden als “Zoom die eigenaar wordt van alle Customer content”, maar in artikel 10.4. omtrent verantwoordelijkheden van de klant verduidelijkt Zoom dat de eigendomsrechten op Customer content, behoudens licenties of rechten die worden verleend door Zoom, worden behouden door de klant.

You are solely responsible for compliance with all Laws and regulations pertaining to the Customer Content, including Laws requiring you to obtain the consent of a third party to use, license or generate Customer Content and to provide appropriate notices of third party rights. Zoom may delete any Customer Content, at any time without notice to you if Zoom becomes aware that it violates any provision of this Agreement or any applicable Laws. You retain all ownership rights in your Customer Content subject to any license or other rights granted herein.

Hieronder lees je waarom we Zoom voldoende vertrouwen om het te kiezen voor onze online-opleidingen.

 • Beperkte persoonlijke gegevens: Tijdens opleidingen verzamelen we uitsluitend de naam en voornaam en het e-mailadres van de deelnemers.
 • Niet-gevoelige gegevens: Deelnemers kunnen uiteraard vragen stellen tijdens een opleiding. Aangezien deze steeds betrekking hebben op de inhoud van de opleiding, beschouwen we ze als niet-gevoelig.
 • Verbeterde fouten: Het klopt dat hackers in het verleden fouten in Zoom hebben gevonden. Het voordeel op dit moment? Deze fouten werden onmiddellijk verholpen, waardoor Zoom nu beter en veiliger is.
 • End-to-end encryptie voor alle gebruikers: Dankzij de versleuteling over de gehele informatiestroom kan het bedrijf Zoom de data niet ontsleutelen en de meeting niet opnemen.
 • Wachtwoord: We beveiligen vergaderingen standaard met een wachtwoord.
 • Exclusieve toegang: Dankzij de wachtkamerfunctie kan de host bepalen wie er aan een vergadering mag deelnemen.
 • What happens in Zoom …: Opleidingen van Cevora worden nooit opgenomen.
 • Geen installatie nodig: Deelnemers kunnen gemakkelijk deelnemen via de webbrowser. Ze hoeven het programma van Zoom dus niet te installeren op hun computer. Webbrowsers krijgen doorgaans sneller veiligheidsupdates.
 • Dubbele login-check: De mogelijkheid van two-factor authenticatie is voorzien. Dat houdt in dat je niet één, maar twee sleutels gebruikt om in te loggen. Bijvoorbeeld een wachtwoord en een ontgrendeling via een code die je via sms krijgt.

Wij volgen dit uiteraard nauwgezet op. Blijkt dat Zoom niet te vertrouwen is zal Cevora alles in werking zetten om zo spoedig mogelijk over te stappen naar een ander videocommunicatieplatform.

Wat is een klassikale opleiding?

Een klassikale opleiding volg je samen met medecursisten op locatie. Je traject bestaat uit drie stappen, die elkaar aanvullen.

 • Stap 1: online

Je opleiding start op Karibu, ons online-leerplatform. Dit eerste leermoment doorloop je op je eigen tempo, waar en wanneer je wilt.

Let op: deze stap afwerken is een vereiste om verder te gaan.

 • Stap 2: klassikaal

Tijdens deze stap ben je een hele dag ‘live’ aanwezig op de opleidingslocatie, samen met je medecursisten. Je leert van en met elkaar, op basis van de inzichten uit stap 1. Gewoonlijk is de groep samengesteld uit zes tot twaalf cursisten.

 • Stap 3: online

Dit leermoment vindt opnieuw plaats op Karibu. Ook deze stap doorloop je op je eigen tempo, waar en wanneer je wilt.

Opleidingsplan en opleidingsrechten

Werkgevers

Ben ik verplicht om een federaal opleidingsplan op te stellen?

Telt je onderneming 20 of meer vte's (voltijdsequivalenten)? Ja, je bent verplicht om een federaal opleidingsplan op te stellen.

Telt je onderneming minder dan 20 vte's? Neen, je bent niet verplicht om een federaal opleidingsplan op te maken.

Ben je niet zeker op welke manier je je vte's moet tellen? Zo voer je de berekening uit.

Wat is de deadline voor het federaal opleidingsplan?

De deadline voor het federaal opleidingsplan ligt elk jaar op 31 maart. Een maand later treedt het plan in werking.

Heeft je bedrijf een ondernemingsraad of een vakbondsafvaardiging? Dan moeten zij voor 15 maart advies kunnen geven op het opleidingsplan.

Heeft je bedrijf geen vakbondsafvaardiging of ondernemingsraad? Dan leg je het plan voor aan je vte's (voltijdsequivalenten), voor 15 maart.

Hoe moet dit federaal opleidingsplan eruit zien? Waar vind ik een voorbeeld of template (PDF, Excel)?

Er is geen verplicht model van het federaal opleidingsplan. Als werkgever mag je zelf de vorm bepalen. Deze informatie moet je wel in het plan opnemen.
De sociale partners van Cevora maken momenteel een voorbeeld van het opleidingsplan op, om hr en werkgevers te ondersteunen. Zodra dat voorbeeld beschikbaar is, zal je het op de Cevora- website kunnen downloaden.

Waar kan ik mijn federaal opleidingsplan indienen?

Je hoeft het federaal opleidingsplan niet in te dienen. Je bewaart het digitaal of op papier in je bedrijf. Zorg er wel voor dat je vte's (voltijdsequivalenten) en hun vertegenwoordigers het plan kunnen inkijken.

Welke informatie moet ik in het federaal opleidingsplan opnemen?

In het federaal opleidingsplan maak je een overzicht van:

 1. de opleidingen die je in het komende jaar aan je vte's (voltijdsequivalenten) wil aanbieden. Je noteert de formele en de informele trainingen.
 2. de doelgroep van die opleidingen.
 3. het geschatte aantal dagen die de opleidingen in beslag nemen.

Je legt in je opleidingsplan uit hoe het bijdraagt aan het individuele recht tot opleiding van je vte's. En je geeft bijzondere aandacht aan risicogroepen, knelpuntberoepen en een gelijke behandeling van mannen en vrouwen.

Welke opleidingen mag ik in het federaal opleidingsplan opnemen?

Het gaat hier over zowel formele als informele trainingen. Die opleidingen kunnen doorgaan binnen of buiten de werktijd. Als ze buiten de werktijd vallen, dan mag de vte (voltijdsequivalent) deze uren compenseren.

Wat als mijn werknemer (VTE) halftijds werkt? Hoe bereken ik dan het individuele opleidingsrecht?

Het individuele opleidingsrecht bereken je pro rata. Stel, je onderneming binnen het paritair comité 200 telt meer dan 20 vte's. Dan reken je in 2024 voor een vte die halftijds werkt 1,5 dag individuele opleidingsdagen, in plaats van 3.

Moet dit individuele recht jaarlijks ingevuld worden?

Neen, je kan die opleidingsdagen overzetten, voor een periode tot maximum 5 jaar. In die 5 jaar moet je je vte's (voltijdsequivalenten) wel het correcte totaal aantal opleidingsdagen aanbieden.

Wat met ontslag? Heeft de vte (voltijdsequivalent) dan nog recht op de aangeboden opleidingsdagen?

Neen, als de vte zelf ontslag heeft genomen of ontslagen is om dringende redenen. In deze gevallen vervallen de niet-opgenomen opleidingsdagen.

Ja, als de vte ontslagen is zonder dringende redenen. Dan mag die het (gecumuleerde) opleidingskrediet opnemen voor het einde van de overeenkomst.

Wat is een formele opleiding?

Een formele beroepsopleiding is een cursus of stage die lesgevers (of interne trainers uit het bedrijf) hebben ontwikkeld en georganiseerd.

Wat is een informele opleiding?

Een informele opleiding is een opleiding waarbij cursisten veel vrijheid hebben om de tijd, plaats en inhoud van de opleiding te bepalen. De inhoud is gericht op de individuele behoefte van de cursist en is steeds gelinkt aan het werk. Voorbeelden zijn een on-the-job-training of -coaching, zelfstudie of een deelname aan een congres.

Welke risicogroepen moet ik opnemen in het federaal opleidingsplan?

Je neemt deze risicogroepen op:

 • vte's (voltijdsequivalenten) ouder dan 45 jaar
 • kortgeschoolden, met maximaal een diploma hoger secundair onderwijs
 • personen met arbeidsbeperking
 • personen met migratieachtergrond

Wil je graag meer details? Die kan je nalezen in de cao risicogroepen van paritair comité 200.

Wat is een knelpuntberoep?

Knelpuntberoepen zijn beroepen waarvoor vacatures moeilijk ingevuld geraken. Dit is de lijst van knelpuntberoepen gepubliceerd door VDAB.

Wat met het sectoraal opleidingsplan van Cevora?

Het sectoraal plan van Cevora gebruiken we niet meer in 2024. We vervangen het door het federale opleidingsplan.

Kan Cevora mij ondersteunen in het opstellen van een opleidingsplan?

Ja, Cevora voorziet webinars en workshops om je hierbij te helpen. We ontwikkelen deze opleidingen volop. Zodra ze beschikbaar zijn, kan je kosteloos inschrijven op deze website.

Wat gebeurt er als ik geen federaal opleidingsplan indien? Wat gebeurt er als mijn opleidingsplan niet beantwoordt aan de verplichtingen?

Deze informatie kan je opvragen bij je werkgeversorganisatie.

Wat gebeurt er als mijn werknemers (VTE) het minimum aantal dagen niet opnemen?

In paritair comité 200 hoeven de vte's de opleidingen niet noodzakelijk op te nemen. Jij als werkgever moet ze enkel aanbieden. Bovendien kan je de opleidingsdagen overzetten voor een periode tot maximum 5 jaar.
Als je als werkgever onvoldoende opleidingsdagen hebt aangeboden in die 5 jaar, dan mag de vte deze dagen opnemen en hiervoor trainingen kiezen uit de catalogus van Cevora. Dat moet wel binnen het jaar gebeuren.

Wat is een collectief opleidingsrecht?

Het collectief opleidingsrecht is het aantal dagen die de werkgever aanbiedt, op het niveau van de onderneming, aan de volledige groep van bedienden.

Wie houdt het aantal aangeboden opleidingsdagen bij?

De werkgever. Het is jouw verantwoordelijkheid om jaarlijks hierover te rapporteren aan de ondernemingsraad of syndicale delegatie. De vte's (voltijdsequivalenten) mogen ook het saldo van het aantal opleidingsdagen bij jou opvragen.

Ik heb geen ondernemingsraad of syndicale delegatie, moet ik de jaarlijkse rapportering dan nog voorzien?

Ja, omdat ook je vte's (voltijdsequivalenten) deze rapportering mogen opvragen.

Voor welke periode wordt een federaal opleidingsplan afgesloten?

Het federaal opleidingsplan sluit je telkens voor 1 jaar af. De deadline ligt elk jaar op 31 maart.

Werknemers

Wat betekent het opleidingsrecht voor vte's?

Vanaf 2024 moet je werkgever jou als vte een minimum aantal dagen opleiding aanbieden, per jaar.

Mijn werkgever biedt me geen opleidingsdagen aan. Wat nu?

We raden jou aan om dit te bespreken met jouw werkgever. Je kan vragen om het opleidingsplan en jouw opleidingskrediet in te kijken.
Let wel, enkel bedrijven met 20 of meer vte's moeten een opleidingsplan voorzien.
Als je werkgever jou onvoldoende opleidingsdagen heeft aangeboden in een periode van 5 jaar, dan mag jij deze dagen opnemen en hiervoor opleidingen kiezen uit de opleidingscatalogus van Cevora. Dat moet wel binnen het jaar gebeuren.

Ik heb een opleiding aangevraagd bij mijn werkgever. Is hij verplicht om ze goed te keuren?

Neen, je werkgever is niet verplicht om je opleidingsaanvraag goed te keuren. Sinds de cao van 2023 is hij enkel verplicht om jou een aantal opleidingsdagen aan te bieden.

Heb ik het recht om jaarlijks op opleiding te gaan?

Neen, je werkgever kan jouw jaarlijkse individuele opleidingsdagen overzetten naar een volgend jaar, voor een periode tot maximum 5 jaar. In die 5 jaar moet hij je wel het correcte totaal aantal opleidingsdagen aanbieden.

Wat als ik na 5 jaar nog niet al mijn opleidingsdagen heb opgenomen?

Heeft je werkgever jou geen opleidingsdagen aangeboden? Dan kan je die dagen opnemen met opleidingen van Cevora, tot 1 jaar later.
Heeft je werkgever jou wel opleidingen aangeboden, maar ben je hier niet tijdig op ingegaan? Dan vervalt jouw recht op deze dagen.

Ik werk halftijds. Op hoeveel opleidingsdagen heb ik recht per jaar?

Het individuele opleidingsrecht bereken je pro rata. Stel, het PC200- bedrijf waar je werkt telt meer dan 20 vte's. Dan moet je werkgever je in 2024 opleidingen aanbieden voor 1,5 dag, in plaats van voor 3 dagen. Let wel, je werkgever kan die opleidingsdagen ook overzetten naar het volgende jaar.

Wat gebeurt er als ik ontslag neem of ontslagen word? Mag ik mijn niet-opgenomen opleidingsdagen nog gebruiken om opleidingen te volgen?

Ja, als je ontslagen bent zonder dringende redenen. Je mag dan het (gecumuleerde) opleidingskrediet opnemen voor het einde van de overeenkomst.
Neen, als je zelf ontslag hebt genomen of als je ontslagen bent om dringende redenen. Dan vervallen je niet-opgenomen opleidingsdagen.
We raden je aan om hierover in gesprek te gaan met je werkgever.

Waar vind ik mijn saldo van nog op te nemen opleidingsdagen?

Dat kan je opvragen bij jouw werkgever. Hij houdt dit bij in een jaarlijkse rapportering.

Welk type opleiding mag ik volgen?

Het gaat hier over zowel formele als informele trainingen. De opleidingen kunnen doorgaan binnen of buiten de werktijd. Als ze buiten de werktijd vallen, dan mag je als vte deze uren compenseren.

Cao-vorming en de arbeidsdeal

Werkgevers

Wat is de arbeidsdeal?

De federale arbeidsdeal is een wet uit 2022 met maatregelen over flexibiliteit, het recht op deconnectie voor vte's (voltijdsequivalenten), platformwerk en het opleidingsbeleid van ondernemingen. Een belangrijke verandering is dat ondernemingen met 20 of meer vte's verplicht worden om een opleidingsplan op te stellen. Ontdek alle regels en verplichtingen van de arbeidsdeal.

Wat is het "individuele opleidingsrecht" voor vte's (voltijdsequivalenten)?

Het individueel opleidingsrecht houdt in PC200 in dat je als werkgever verplicht bent om een vastgelegd aantal opleidingsdagen aan te bieden aan je vte's.

Op hoeveel dagen opleiding hebben mijn vte's (voltijdsequivalenten) recht?

In het paritair comité 200 gelden deze cao-afspraken: het aantal individuele opleidingsdagen hangt af van de grootte van je bedrijf, m.a.w. het totale aantal vte's die er werken.

 • Ondernemingen met 20 vte's:
  Je biedt deze individuele opleidingsdagen aan:
  • vanaf 2024: 3 per jaar, per vte
  • vanaf 2026: 4 per jaar, per vte
  • vanaf 2028: 5 per jaar, per vte
 • Ondernemingen met meer dan 10 vte's en minder dan 20 vte's:
  • Je biedt 4,5 collectieve opleidingsdagen elke 2 jaar aan.
  • Daarvan moet er gemiddeld 1 individuele opleidingsdag zijn per jaar.
 • Ondernemingen met minder dan 10 vte's:
  • Je biedt gemiddeld 4 collectieve opleidingsdagen aan elke 2 jaar.
  • Daarvan is er gemiddeld 1 individuele opleidingsdag per jaar.

Heb je je als werkgever te weinig opleidingsdagen aangeboden in een jaar? Dan kan je de opleidingsdagen overzetten, en dat voor een periode tot maximum 5 jaar. In die 5 jaar moet je je vte's wel het correcte totaal aantal opleidingsdagen aanbieden.

Wat is het verschil tussen de arbeidsdeal en de cao voor het paritair comité 200?

Op 6 juli 2023 ondertekenden de sociale partners een nieuwe cao voor opleidingen voor paritair comité 200. Deze cao voert de bepalingen uit van de arbeidsdeal rond het opleidingsplan en 'investeren in opleidingen'. Je kan de cao over opleiding (2024-2028) hier nalezen.

Welk opleidingsrecht heeft voorrang: dat van de arbeidsdeal of dat van de cao van paritair comité 200?

Binnen het paritair comité 200 gelden de regels van de cao. Benieuwd naar alle details? Bekijk de tekst van de opleidings-cao (2024-2028).

Werknemers

Wat is de arbeidsdeal?

De federale arbeidsdeal is een wet uit 2022 met maatregelen over flexibiliteit, het recht op deconnectie voor vte's, platformwerk en het opleidingsbeleid van ondernemingen. Een belangrijke verandering is dat ondernemingen met 20 of meer vte's verplicht worden om een opleidingsplan op te stellen. Ontdek alle regels en verplichtingen van de arbeidsdeal.

Op hoeveel dagen heb ik recht?

Werk je in een bedrijf binnen paritair comité 200? Dan gelden deze afspraken. Het aantal individuele opleidingsdagen hangt af van de grootte van het bedrijf waar je werkt, m.a.w. het totale aantal vte's die er werken.

 • Ondernemingen met 20 vte's:
  Je krijgt deze individuele opleidingsdagen aangeboden
  • vanaf 2024: 3 per jaar
  • vanaf 2026: 4 per jaar
  • vanaf 2028: 5 per jaar
 • Ondernemingen met meer dan 10 vte's en minder dan 20 vte's:
  • Je krijgt 4,5 collectieve opleidingsdagen aangeboden, elke 2 jaar.
  • Daarvan moet er gemiddeld 1 individuele opleidingsdag zijn per jaar.
 • Ondernemingen met minder dan 10 vte's:
  • Je krijgt gemiddeld 4 collectieve opleidingsdagen, elke 2 jaar.
  • Daarvan is er gemiddeld 1 individuele opleidingsdag per jaar.

Let wel, het gaat steeds om het aantal dagen die jouw werkgever jou aanbiedt. Dus het is niet de opname van de dagen die geteld wordt.