Veelgestelde vragen (FAQ) van Cevora

Hieronder vind je de antwoorden op enkele veelgestelde vragen (frequently asked questions of ‘FAQ’). Om het jou gemakkelijker te maken, staan ze ingedeeld per thema:

Deelnamevoorwaarden

Mag ik deelnemen aan een Cevora-opleiding voor werknemers?

Werk je als bediende en val je onder het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden (‘APCB’ of PC 200)? Dan heb je recht op onze opleidingen voor werknemers.

Val je onder een ander paritair comité? Dan mag je soms toch nog deelnemen aan onze opleidingen. Om te weten of dat voor jou het geval is, neem je het best contact met ons op.

Ben je bedrijfsleider? En vallen je medewerkers onder het PC 200? Dan mag je onze opleidingen volgen op twee voorwaarden:

 • Je schreef minstens een van je werknemers in voor een Cevora-opleiding.
 • Je diende een opleidingsplan in bij het Sociaal Fonds van het APCB.

Ben je ex-bediende van het paritair comité 200?

 • Volg je outplacement?
  Dan mag je gedurende 1 jaar vanaf de start van je outplacementalle opleidingen uit het werknemersaanbod volgen. Om je in te schrijven voor een opleiding, neem je contact op met je opleidingsadviseur die je wordt toegewezen bij de start van je outplacement.
 • Volg je geen outplacement?
  Dan mag je gedurende 1 jaar vanaf je laatste gepresteerde dag alle opleidingen uit het werknemersaanbod volgen.

Volgde je een Cevora-opleiding voor werkzoekenden? Dan heb je na afloop 6 maanden de tijd om werknemersopleidingen te volgen. De inschrijving verloopt via je trajectbegeleider.

Hoe weet ik tot welk paritair comité (PC) ik behoor?

Zo vind je je paritair comité terug:

 • Kijk op je loonbrief. Meestal staat het daarop.
 • Vraag het aan je personeelsdienst, hr-afdeling of sociaal secretariaat.
 • Of gebruik deze zoekmachine. Daarmee kom je te weten of je bedrijf werknemers heeft die vallen onder PC 200. Let wel op: zo weet je nog niet 100% zeker of dat voor jou het geval is.

Mag ik deelnemen aan een Cevora-opleiding voor werkzoekenden?

Ja, op twee voorwaarden:

 • Je zoekt een voltijdse job.
 • Je bent bereid om een nieuw beroep aan te leren.

Of wij jou kiezen voor deze opleiding, hangt af van je motivatie en doorzettingsvermogen, kwaliteiten en skills.

Hoeveel kost een opleiding?

Niets, nul, nada, noppes.

Tenminste, alles is vooraf al betaald. Cevora wordt gefinancierd door bedrijven met werknemers uit het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden (‘APCB’ of PC 200). Daarom kunnen wij aan onze deelnemers kosteloze opleidingen aanbieden.

Kan ik betalen met opleidingscheques?

Nee, simpelweg omdat je niet hoeft te betalen voor Cevora-opleidingen.

Mag ik via het Vlaams opleidingsverlof (VOV) een opleiding volgen bij Cevora?

Nee. Dat is een andere regeling. Onze opleidingen vallen in 2019 onder de regeling van de cao van 13 december 2018 over opleiding, en in 2020-21 onder de cao van 1 juli 2019. Voor meer info, bekijk de andere vragen op deze pagina.

In welke talen bieden jullie opleidingen aan?

Voor werknemers geven we opleidingen in het:

 • Nederlands
 • Frans
 • Engels

Voor werkzoekenden geven we opleidingen in het:

 • Nederlands
 • Frans

Opleidingen voor werknemers

Op hoeveel opleidingsdagen heeft een bediende recht in de periode 2020-2021?

Als werkgever moet je je bedienden gemiddeld vijf opleidingsdagen bieden per voltijds equivalent (FTE Staat voor fulltime equivalent. Twee halftijdse medewerkers zijn samen één voltijds equivalent.).

Heb je minder dan twintig werknemers in dienst (arbeiders en bedienden samen)? Dan gaat het om vier dagen per voltijds equivalent (FTE Staat voor fulltime equivalent. Twee halftijdse medewerkers zijn samen één voltijds equivalent).

Als bediende betekent dat niet dat je sowieso recht hebt op vijf (of vier) opleidingsdagen. Dat hangt ervan af hoeveel van die dagen collectieve en individuele opleidingsdagen zijn. Deze tabel toont je de precieze verdeling voor jouw bedrijf:

Heeft je bedrijf een vakbondsafvaardiging?
Hoeveel bedienden had je bedrijf in 2019?
Heb je een geregistreerd opleidingsplan?
Gemiddeld aantal opleidingsdagen die je als werkgever per voltijds equivalent (FTE) moet aanbieden.
Collectieve opleidingsdagen
Individuele opleidingsdagen.
Ja
/
Ja, ik heb een bedrijfseigen of een suppletief opleidingsplan met akkoord van de vakbondsafvaardiging.
5
5
0
Ja
/
Ja, ik heb een suppletief opleidingsplan zonder akkoord van de vakbondsafvaardiging.
5
1
4
Ja
/
Neen
5
1
4
Neen
≥ 20
Ja
5
3
2
Neen
≥ 20
Ja
5
2
3
Neen
Minder dan 20
Ja
4
2
2
 • Deeltijds: werk je deeltijds? Dan heb je maar recht op opleidingsdagen evenredig met je werkprestaties.
 • Kort contract: heb je een contract met een duurtijd van minder dan een jaar? Dan heb je geen recht op opleiding.

Meer details? Lees zelf de tekst van de vormings-cao (pdf) of contacteer je federatie of vakbond.

Wat zijn collectieve opleidingsdagen?

Dat zijn opleidingsdagen die je als werkgever in de periode 2020-2021 verplicht aanbiedt aan je totale groep bedienden. Je kiest zelf hoe je deze dagen verdeelt.

Zo kun je drie collectieve opleidingsdagen bieden aan bediende A en twee aan bediende B.

Die keuzevrijheid is meteen het grootste verschil met individuele opleidingsdagen. 

Wat zijn individuele opleidingsdagen?

Dat zijn de opleidingsdagen waarop je als bediende recht hebt in de periode 2020-2021. Je werkgever mag je dat recht niet ontzeggen.

Daartegenover staan de collectieve opleidingsdagen die je werkgever vrij verdeelt over alle bedienden.

Een voorbeeld: een werkgever moet in totaal vijftig opleidingsdagen aanbieden. Van die dagen zijn er veertig individueel en tien collectief. De werkgever mag alleen de tien collectieve dagen vrij verdelen. 

Hoe bereken ik het aantal werknemers in mijn bedrijf, om te weten op hoeveel opleidingsdagen ze recht hebben?

De vormings-cao van 1 juli 2019 stelt dat bedrijven met meer dan twintig werknemers een gemiddelde van minstens vijf opleidingsdagen moeten bieden per voltijds equivalent (FTE Staat voor fulltime equivalent. Twee halftijdse medewerkers zijn samen één voltijds equivalent.) .

Voor bedrijven met minder dan twintig werknemers gaat het om een gemiddelde van minstens vier dagen per FTE.

Om te berekenen hoeveel FTE’s jouw bedrijf heeft, ga je na hoeveel mensen er in 2019 gemiddeld in je bedrijf werkten.

Is er catering?

Dat staat in de bevestigingsmail die je krijgt na de inschrijving. Algemeen geldt: bij dagopleidingen altijd, bij opleidingen van een halve dag soms.

Kan ik meerdere werknemers inschrijven voor dezelfde opleiding?

Ja, dat kan. Heel soms staan we dat niet toe, als we de groep klein willen houden. Maar dat laten we je dan weten.

Mijn werkgever biedt me geen opleidingsdagen aan in 2020 of in 2021. Hoe kan ik mijn recht op opleiding toch verkrijgen?

Zoals beschreven in de vormings-cao:

Dien een schriftelijk voorstel in bij je werkgever om opleidingen uit het aanbod van Cevora te volgen. Doe dat ten laatste op 30 juni 2021.

 • Gaat je werkgever akkoord? Dan kan het leren beginnen.
 • Gaat je werkgever niet akkoord? Dat kan om deze twee redenen:
  • Hij/zij gaat niet akkoord met de inhoud of timing van de opleiding.
  • Je werkgever voldoet al aan de bepalingen van de cao via de collectieve opleidingsdagen. Met andere woorden: het gemiddeld aantal opleidingsdagen per voltijds equivalent (FTE Staat voor full-time equivalent. Twee halftijdse medewerkers zijn samen één voltijds equivalent.) is al bereikt via de opleidingen van je collega’s.

Gaat je werkgever niet akkoord, maar heb je toch recht op individuele opleidingsdagen? In dat geval kan je je op eigen initiatief inschrijven voor een Cevora-opleiding. Gebruik dit formulier. Informeer je werkgever hierover. Deze dag moet beschouwd worden als een gewone opleidingsdag.

Meer details? Lees de vormings-cao (artikel 4).

Wat als mijn werknemers geen initiatief nemen om hun opleidingsdagen op te eisen?

Het initiatief ligt bij de werkgever. Jij bent verplicht om je bedienden te informeren over hun recht op opleiding, en om die opleidingen aan hen aan te bieden.

Hoeveel opleidingen mag ik volgen bij Cevora? Staat daar een bovengrens op?

Zoveel je maar wilt! Er is geen maximumaantal. Maak daar gerust gebruik van. Zorg er wel voor dat je werkgever op de hoogte is.

Moet ik verlof nemen om een opleiding te volgen?

Nee. Cevora-opleidingen vinden plaats tijdens de werkuren. Met één uitzondering: de ‘aanvullende opleidingsdag’. Die neem je naast je werkuren op, en vindt plaats op zaterdag. Bekijk de vraag ‘Wat is een aanvullende opleidingsdag?’ voor meer info.

Ik wil graag een opleiding volgen op eigen initiatief. Wat moet ik doen?

We onderscheiden twee situaties:

 • Voor Cevora-opleidingen tijdens de werkuren heb je toestemming nodig van je werkgever. We brengen hem automatisch op de hoogte bij je inschrijving.
 • Voor Cevora-opleidingen naast het werk heb je geen toestemming nodig. Zulke ‘aanvullende opleidingsdagen’ vinden plaats op zaterdag. Bekijk de vraag ‘Wat is een aanvullende opleidingsdag?’ voor meer info.

Wat is een aanvullende opleidingsdag (opleiding op zaterdag)?

De aanvullende opleidingsdag is een extra dag opleiding op zaterdag.

Goed om te weten:

 • Je mag zo’n opleiding volgen zonder toestemming van je werkgever.
 • Je krijgt een premie van 40 euro als je deelneemt.

Kan ik het opleidingsmateriaal al op voorhand krijgen? Of achteraf, als ik de opleiding heb gemist?

Nee. Opleidingsmaterialen zoals syllabi en slides bezorgen we alleen aan werknemers die effectief deelnemen aan de opleiding.

Hoe annuleer ik een inschrijving zonder annulatiekosten?

Wil je een inschrijving voor een opleiding annuleren? Laat het zo snel mogelijk weten via:

 • een e-mail aan je contactpersoon (zijn of haar contactgegevens staan in de bevestigingsmail die je krijgt na de inschrijving)
 • myCevora

Doe je dat niet? Dan riskeert je bedrijf annulatiekosten:

 • Is de persoon de gehele opleiding zonder verwittiging afwezig? Dan rekenen we een annulatiekost aan van € 75, ongeacht de duurtijd van de opleiding.
 • Gaat het om een taaltraject van 18 uur? Dan rekenen we een annulatiekost aan van € 75 per persoon die minstens drie lessen mist.

Dat doen we omdat:

 • een inschrijving geld kost (cursus, catering, enz.)
 • de docent zich voorbereidt op een bepaald aantal mensen
 • iemand anders niet meer kan deelnemen

Incompany-opleidingen

Wat is een incompany-opleiding?

Een incompany-opleiding is een Cevora-opleiding die we speciaal voor jouw bedrijf organiseren, voor minstens zes deelnemers. Gaat het om een klassikale opleiding? Dan vindt deze plaats bij jou op kantoor.

Wil je als werkgever zo’n incompany-opleiding organiseren? Dat kan, als je voldoet aan enkele voorwaarden. Bekijk de vraag ‘Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om een incompany-opleiding te organiseren?’ voor meer info.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om een incompany-opleiding te organiseren?

Als werkgever kun je een incompany-opleiding organiseren, op voorwaarde dat:

 • de werknemers die deelnemen, vallen onder het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden (‘APCB’ of PC 200).
  Heb je medewerkers die onder een ander paritair comité vallen? In sommige gevallen mogen zij ook deelnemen aan je incompany-opleiding. Vraag ons of dat voor hen het geval is.
 • je een opleidingsplan hebt geregistreerd op sfonds200.be.
 • je minstens zes deelnemers hebt
 • je het oké vindt dat we de opleiding op dezelfde manier geven als op een externe locatie (programma, methode en doelgroep, zoals ze op de website staan)
 • je zelf zorgt voor catering en voor een lokaal met beamer, flipchart en internet, als het om een klassikale opleiding gaat

Hoe organiseer ik een incompany-opleiding?

Wil je als werkgever een incompany-opleiding organiseren? Dat doe je via de knop ‘Aanvragen’ op de webpagina van de opleiding.

Belangrijk:

 • Doe je aanvraag minstens vijftien werkdagen voor de dag waarop je de opleiding wilt laten plaatsvinden.
 • We geven de opleiding op dezelfde manier als op een externe locatie (programma, methode en doelgroep, zoals ze op deze website staan).
 • Gaat het om een klassikale opleiding? Zorg dan voor catering en voor een lokaal met beamer, flipchart en internet.

Tot wanneer kan ik deelnemers toevoegen aan een incompany-opleiding?

Je kan tot 7 kalenderdagen vóór de start van een incompany-opleiding deelnemers toevoegen of wijzigen via myCevora.

Kan ik een incompany-opleiding buiten de werkuren organiseren?

Neen, dat is niet mogelijk.

Waarom? We staan jou graag bij in het geval dat er zich een probleem zou voordoen. En buiten de werkuren kunnen we die ondersteuning niet garanderen.

Kan ik een incompany-opleiding annuleren?

Ja, dat kan altijd. En het is kosteloos tot twee weken voor de geplande opleidingsdatum.

Annuleer je later? Dan rekenen we annulatiekosten aan:

 • 750 euro voor een volledige opleidingsdag
 • 375 euro voor een halve opleidingsdag
 • 250 euro per dag als u een mobiele laptopklas reserveerde 
Zijn er minder dan 6 deelnemers aanwezig tijdens een geplande incompany-opleiding, zonder voorafgaand bericht?

Dan rekenen we een annulatiekost aan van € 150 per persoon die ervoor zorgt dat er minder dan 6 aanwezigen waren, ongeacht de duurtijd van de opleiding of de reden van afwezigheid.

Gaat het om een taalopleiding van 18 uur?

Dan rekenen we een annulatiekost aan van € 150 per persoon die minstens drie lessen mist, ongeacht de reden van afwezigheid.

myCevora

Wat kan ik doen met myCevora?

myCevora is je persoonlijke digitale omgeving op onze website.

Als werkgever kun je:
 • je werknemers inschrijven voor onze opleidingen,
 • zien wie van je medewerkers is ingeschreven voor welke opleiding, Opgelet: je ziet niet of die persoon daadwerkelijk heeft deelgenomen.
 • deelnemerslijsten doorgeven voor incompany-opleidingen,
 • premie-aanvragen en evaluaties van incompany-opleidingen beheren,
 • blanco aanwezigheidslijsten voor incompany-opleidingen afdrukken,
 • werknemers- en bedrijfsgegevens aanpassen.
Ben je werknemer of zoek je werk?

Ook voor jou is een myCevora-account handig. Je krijgt een duidelijk overzicht van gevolgde en te volgen opleidingen, en je vindt alle informatie op één plek terug.

Ik wil mij inschrijven voor een opleiding. Ben ik verplicht om een myCevora-account aan te maken?

Dat hangt ervan af:

 • Als hr-, team- of opleidingsverantwoordelijke wel. Je hebt je myCevora-account nodig om de inschrijvingen van je werknemers te beheren.
 • Als werknemer ook. Je hebt je myCevora-account nodig om je in te schrijven én om de opleiding te volgen. Bovendien vind je zo alle opleidingsinformatie op één plek terug.
 • Als werkzoekende heb je geen myCevora-account nodig om in te schrijven.

Wat als mijn gegevens in myCevora fout zijn? Of als er iets ontbreekt?

Dat kun je zelf aanpassen, via je profiel. Lukt dat niet? Contacteer ons en wij helpen je graag verder.

Opleidingsmethodes

Wat is een online-klas?

Een online-klas is een opleiding in groep die je volgt vanaf je computer, met een individuele inleiding en slotstuk voor- en nadien.

 1. Inleiding (maximaal 2 uur)
  Dit eerste deel gebeurt online en doe je op je eigen tempo. Het is een essentiële stap, die het thema van de opleiding inleidt en je nieuwsgierigheid aanwakkert. Het bestaat bijvoorbeeld uit intro-oefeningen, quizvragen, video's of reflectievragen.
 2. Online-klas (3 uur)
  Tijdens de klas is iedereen op hetzelfde moment online. Iedereen kan elkaar zien en horen. Dat maakt gesprekken, interactie en samenwerking mogelijk, waardoor je ook leert van andere deelnemers. Gewoonlijk is de groep samengesteld uit zes tot twaalf deelnemers.
 3. Slotstuk (maximaal 2 uur)
  Dit laatste deel gebeurt ook online maar doe je opnieuw op een tijdstip dat je zelf kiest.
  Het doel? De impact van je opleiding verhogen, zodat jij écht groeit. Bijvoorbeeld de opmaak van een actieplan, quizvragen, extra leesmateriaal of wekelijkse tips in je mailbox.

Je online-klas vindt plaats in Zoom.

De online-klassen van Cevora vinden plaats in Zoom. Hoe zit het met mijn privacy?

Zoom lag recent onder vuur wegens bepaalde beveiligings- en privacy-tekortkomingen. Het bedrijf heeft heel wat maatregelen genomen om zijn beveiliging te verbeteren.

Hieronder lees je waarom we Zoom voldoende vertrouwen om het te kiezen voor onze online-opleidingen.

 • Beperkte persoonlijke gegevens: Tijdens opleidingen verzamelen we uitsluitend de naam en voornaam en het e-mailadres van de deelnemers verzameld.
 • Niet-gevoelige gegevens: Deelnemers kunnen uiteraard vragen stellen tijdens een opleiding. Aangezien deze steeds betrekking hebben op de inhoud van de opleiding, kunnen we ze als niet-gevoelig beschouwen.
 • Verbeterde fouten: Het klopt dat hackers in het verleden fouten in Zoom hebben gevonden. Het voordeel op dit moment? Deze fouten werden onmiddellijk verholpen, waardoor Zoom nu beter en veiliger is.
 • End-to-end encryptie voor alle gebruikers: Dankzij de versleuteling over de gehele informatiestroom kan het bedrijf Zoom de data niet ontsleutelen en de meeting niet opnemen.
 • Wachtwoord: We beveiligen vergaderingen standaard met een wachtwoord.
 • Exclusieve toegang: Dankzij de wachtkamerfunctie kan de host bepalen wie er aan een vergadering mag deelnemen.
 • What happens in Zoom …: Opleidingen van Cevora worden nooit opgenomen.
 • Geen installatie nodig: Deelnemers kunnen gemakkelijk deelnemen via de webbrowser. Ze hoeven het programma van Zoom dus niet te installeren op hun computer. Webbrowsers krijgen doorgaans sneller upgrades op het vlak van beveiligings.
 • Dubbele login-check: De mogelijkheid van two-factor authenticatie is voorzien. Dat houdt in dat je niet één, maar twee sleutels gebruikt om in te loggen. Bijvoorbeeld een wachtwoord en een ontgrendeling via een code die je via sms krijgt.

Wat is een klassikale opleiding?

Klassikale opleidingen zijn onze ‘standaardopleidingen’. Ze staan open voor werknemers en werkzoekenden, en vinden plaats op locaties over heel België.

Daarin verschillen ze van incompany-opleidingen en betweencompany-opleidingen, die in de kantoren van de bedrijven zelf plaatsvinden.

Feedback en klachten

Ik heb een klacht. Hoe ga ik te werk?

Liep er iets mis? Ons eerste advies: bel of schrijf ons. Op die manier geef je ons de kans om je probleem snel en informeel op te lossen.

Volstaat dat niet? Dan raden we je aan om een klacht in te dienen, waarin je duidelijk je probleem beschrijft. Er zijn verschillende manieren om zo’n klacht in te dienen:

Cevora Ombudsman
Reyerslaan 70
1030 Brussel

Zodra wij je klacht ontvangen, sturen we je een ontvangstbewijs. En behandelen we ze zo snel mogelijk.

Opleidingsplan

Wat is een opleidingsplan?

In een opleidingsplan licht je toe welke opleidingen je wilt organiseren voor je werknemers. Als werkgever kun je zo’n plan laten registreren en mooie voordelen genieten (zie de vraag ‘Moet ik verplicht een opleidingsplan indienen?’).

Moet ik verplicht een opleidingsplan indienen?

Nee. Ook zonder een opleidingsplan heb je als werkgever recht op tal van Cevora-diensten, zoals de kosteloze opleidingen.

Een opleidingsplan biedt wel extra voordelen:

 • Je krijgt premies als je werknemers externe opleidingen (dus niet van Cevora) laat volgen.
 • Je kunt Cevora-opleidingen gratis laten plaatsvinden in je bedrijfkantoren (incompany).
 • Je kunt als werkgever Cevora-opleidingen volgen (onder voorwaarden).
 • Je kunt opleidingsdagen overdragen naar andere werknemers.

Wat is het verschil tussen een bedrijfseigen opleidingsplan, een suppletief opleidingsplan (modelplan) en de opleidingen via Cevora?

Bedrijfseigen opleidingsplan

Heb je een eigen opleidingsbeleid? En bepaal je liever zelf de vorm en inhoud van je opleidingsplan? Dan kies je best voor een bedrijfseigen opleidingsplan.

Suppletief opleidingsplan

Kies je voor een suppletief opleidingsplan? Dan krijg je van ons een modelplan. Het enige wat je hoeft te doen, is aanduiden welke opleidingen je wilt organiseren voor welke functies. Download het modelplan.

Engagement voor Cevora-opleidingen

Ben je van plan om de opleidingsdagen van je werknemers te vullen met Cevora-opleidingen? Registreer je bedrijf op sfonds200.be en duid het aan. Dan geniet je alle voordelen van een opleidingsplan, zonder dat je iets hoeft in te dienen.

Mijn bedrijf heeft geen geregistreerd opleidingsplan. Ben ik als werkgever dan nog altijd verplicht om mijn werknemers opleidingsdagen aan te bieden?

Ja, als je werknemers onder paritair comité (PC) 200 vallen.

Ik heb nog een andere vraag over de registratie van mijn opleidingsplan. Waar kan ik terecht?

Stel je vragen aan het Sociaal Fonds van het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden (‘APCB’):

02 512 93 36
info@sfonds200.be
www.sfonds200.be

Stuiversstraat 8
1000 Brussel

Of contacteer je federatie of vakbond.

Vormings-cao

Wat is een cao?

Een collectieve arbeidsovereenkomst (afgekort: cao) is een overeenkomst tussen een of meer werkgevers en vakbondsafgevaardigden die een werknemersgroep vertegenwoordigen.

Zo’n overeenkomst regelt de rechten en plichten van werkgevers en werknemers in een onderneming of een bedrijfstak.

Een voorbeeld: de cao van 13 december 2018 over opleiding (die van toepassing is op werknemers uit paritair comité (PC) 200. Dat is de cao die werknemers het recht geeft op opleidingsdagen in 2019.

Hoelang is de cao van 1 juli 2019 over opleiding geldig?

De vormings-cao van 1 juli 2019 is geldig van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021.

Wat staat er in de cao van 1 juli 2019 over opleiding?

In de vormings-cao van 1 juli 2019 (bekijk de pdf) vind je verschillende rechten en plichten rond opleiding, bedoeld voor werkgevers en werknemers uit paritair comité (PC) 200. Deze cao is geldig van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021.

Kort samengevat:

 • Als werkgever moet je je werknemers in die twee jaar gemiddeld vijf opleidingsdagen bieden per voltijds equivalent (FTE Staat voor fulltime equivalent. Twee halftijdse medewerkers zijn samen één voltijds equivalent).
 • Heb je minder dan twintig werknemers in dienst? Dan moet je als werkgever gemiddeld vier opleidingsdagen bieden per voltijds equivalent (FTE Staat voor fulltime equivalent. Twee halftijdse medewerkers zijn samen één voltijds equivalent).
 • Er zijn collectieve en individuele opleidingsdagen.
 • Als werknemer heb je het recht om in die twee jaar één opleidingsdag buiten de werktijd te volgen bij Cevora. Daarvoor krijg je een premie van 40 euro.
 • Als werkgever kun je een opleidingsplan registreren. Dat biedt extra voordelen, zoals:
  • meer opleidingsdagen om over je medewerkers te verdelen
  • de mogelijkheid om Cevora-opleidingen te organiseren in je bedrijfskantoren
  • financiële steun, als je je werknemers naar opleidingen stuurt (opleidingspremies)

Ik heb nog een andere vraag over de vormings-cao. Waar kan ik terecht?