Communicatie in projectmanagement: hoe werk ik succesvol samen in een tijdelijk team?

Wat is dé sleutel voor projectsucces? Effectief samenwerken! Dat geldt voor grootschalige projecten met veel verschillende stakeholders, dat geldt voor expertteams met een complexe ontwikkeltaak en dat geldt ook voor tijdelijk teams met een uitvoeringsopdracht; altijd weer is de kwaliteit van samenwerken doorslaggevend voor succes.

Samenwerken is de kern: opdrachtgever, team én toeleveranciers bundelen hun krachten in een project om op die manier het gewenste resultaat te realiseren en dat liefst binnen tijd en binnen budget. Dat klinkt logisch, maar de praktijk is weerbarstig. Helderheid is lang niet altijd vanzelfsprekend en samenwerken is sneller beloofd dan in praktijk gebracht.

Je hoeft niet te betalen. Hoe werkt dat ?


Omschrijving

Wat leer je in deze opleiding?

Deze training richt zich op de vaardigheden, methoden en technieken die je nodig hebt om effectief samen te werken. Het programma maakt helder wat je kunt doen om medewerking te organiseren, vergaderingen vlot te laten verlopen en hoe je lastige gesprekken tot een goed einde kunt brengen. Je sluit de training af met een serie concrete tips, die je kunt gebruiken in jouw projecten.

 

Na afloop:

 • Je hebt inzicht in 3 niveaus van communicatiemanagement waarmee je de samenwerking met alle betrokkenen kunt organiseren.
 • Je onderscheidt de 5 factoren voor effectieve afstemming, waarmee je constructief kunt inspelen op uiteenlopende belangen en rollen.
 • Je gebruikt de 4 soorten project-meetings, waarmee je de voortgang in een project op een constructieve manier kunt monitoren en bijsturen.
 • Je zet de 5 cruciale gesprekken in, die bepalend zijn voor het behalen van een positief projectresultaat.
 • Je kiest communicatie als management-tool, zodat je kunt investeren in de kwaliteit van samenwerking met opdrachtgevers, toeleveranciers, collega’s en andere belanghebbenden.

Doelgroep

Ben je projectleider of werk je vaak samen in een projectteam? Dan is deze training zeker geschikt voor jou.

 

Deze training is bestemd voor iedereen, die weet dat de kwaliteit van samenwerking doorslaggevend kan zijn voor het succes en die zich daarom verder wil bekwamen in professioneel communicatie-management in projecten.

Leermethode

Deze klassikale opleiding volg je samen met medecursisten op locatie. Je traject bestaat uit drie stappen, die elkaar aanvullen.

Stap 1: online
Je opleiding start op Karibu, je online-leerplatform. Dit eerste leermoment doorloop je op je eigen tempo, waar en wanneer je wilt.

Let op: deze stap afwerken is een vereiste om verder te gaan.

Stap 2: klassikaal
Tijdens deze stap ben je een hele dag ‘live’ aanwezig op de opleidingslocatie, samen met je medecursisten. Je leert van en met elkaar, op basis van de inzichten uit stap 1. Gewoonlijk is de groep samengesteld uit zes tot twaalf cursisten.

Stap 3: online
Dit leermoment vindt opnieuw plaats op Karibu. Ook deze stap doorloop je op je eigen tempo, waar en wanneer je wilt.

Programma

Stap 1: online (ongeveer 45 min)

Prepare & Engage

 • Positief projectresultaat & communicatiemanagement: inleiding op het centrale thema en 2 voorbereidingsopdrachten.
 • 2 Modules in Karibu individueel te volgen op een zelfgekozen moment.

 

Stap 2: klassikaal (8u)

Interact & Learn

 • Effectief samenwerken in projecten; communicatie als management-tool voor de PM, investeren in een professionele aanpak.
 • Profijt uit diversiteit; communicatiemanagement op operationeel niveau, 5 factoren voor effectieve afstemming in een multidisciplinair team.
 • De PM als regisseur van overleg: communicatiemanagement op organisatorisch niveau, 4 soorten meetings, afgestemd op projectfase, functie & medium.
 • Medewerking organiseren en omgaan met weerstand; communicatiemanagement op strategisch niveau, 5 cruciale projectgesprekken met bijbehorende valkuilen en remedies.

 

Stap 3: online (ongeveer 90 min)

Reflect & Transfer

 • Hand-outs & gebruikte/aanbevolen literatuur; alle besproken bouwstenen, aangevuld met achtergrondinformatie.
 • Test & Actieplan: leidraad om de opbrengst van de training uit te werken naar toepasselijke activiteiten in de eigen praktijk.
 • 2 Modules in Karibu: dit materiaal blijft een half jaar voor jou beschikbaar.

Sessies en planning

Datum
Plaats
Status

Incompany

Exclusieve opleiding voor je werknemers? Dat kan!

Incompany opleiding aanvragen

Hoe werkt het? Vanaf hoeveel deelnemers?