Hoe leg ik de basis voor een succesvol selectiegesprek?

Een selectiegesprek geeft je een beeld van de motivatie en vaardigheden van je kandidaat. Voorbereiden, structuren en onderbouwen van dit gesprek zijn de sleutels tot succes. Ze helpen je buikgevoel te onderbouwen en de geschiktheid van je kandidaat correct te beoordelen. Dat bespaart je veel geld en tijd en geeft je vooral veel voldoening, want je hebt er een geschikte nieuwe collega bij!

Je hoeft niet te betalen. Hoe werkt dat ?


Omschrijving

Wat leer je in deze opleiding?

 • Je analyseert de recruteringsbehoefte met de (externe of interne) klant om je zoektocht goed te kunnen opstarten.
 • Je organiseert het selectie-proces met de diverse interviews (zowel telefonisch, via videocall als live).
 • Je voert een gestructureerd en uitgebreid selectiegesprek uit om zo op een objectieve manier de meest geschikte kandidaten te kunnen voorstellen.
 • Je gebruikt adequate vraag-en communicatietechnieken om de échte motivatie van je kandidaat te kennen
 • Je analyseert de verschillende afgenomen interviews en evaluaties om te komen tot de juiste beslissing

Doelgroep

Leidinggevenden en HR medewerkers met een eerste ervaring binnen rekrutering en selectie of die occasioneel selectiegesprekken voeren.

 • Medewerker of assistent HR
 • Selectieverantwoordelijke
 • Recruiter, uitzendconsulent 
 • Teamverantwoordelijke 
 • Medewerker KMO belast met HR taken

Vereiste voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Wil je achteraf je kennis rond dit thema verder verfijnen ? Selectiegesprek: ontdek de competenties van je kandidaat via het STAR-model.

 

Leermethode

Deze klassikale opleiding volg je samen met medecursisten op locatie. Je traject bestaat uit drie stappen, die elkaar aanvullen.

Stap 1: online
Je opleiding start op Karibu, je online-leerplatform. Dit eerste leermoment doorloop je op je eigen tempo, waar en wanneer je wilt.

Let op: deze stap afwerken is een vereiste om verder te gaan.

Stap 2: klassikaal
Tijdens deze stap ben je een hele dag ‘live’ aanwezig op de opleidingslocatie, samen met je medecursisten. Je leert van en met elkaar, op basis van de inzichten uit stap 1. Gewoonlijk is de groep samengesteld uit zes tot twaalf cursisten.

Stap 3: online
Dit leermoment vindt opnieuw plaats op Karibu. Ook deze stap doorloop je op je eigen tempo, waar en wanneer je wilt.

Programma

Stap 1: online (ongeveer 35 min)

 • Selectie : de stappen vooraf
 • De belangrijkste vaardigheden van een goede recruiter
 • Zelfreflectie eigen vaardigheden

 

Stap 2: klassikaal (8 u)

Kom naar de klassikale opleiding met een recente openstaande vacature en bijpassende anonieme CV. Zo kunnen we concreet aan de slag met jouw voorbeeld.

 • Selectiegesprek als onderdeel van het selectie-en rekruteringsproces
 • Voorbereiding en structuur van het selectiegesprek
 • Selectiecriteria : doel van je interview
 • Vraag- en communicatietechnieken
 • De motivatie van de kandidaat
 • Interpreteren en evalueren van het selectiegesprek : valkuilen en randvoorwaarden
 • Samenvatting en terugkoppeling van het gesprek naar de HR en / of lijnverantwoordelijke
 • Feedback van het gesprek aan de kandidaat

 

Stap 3: online (ongeveer 30 min)

 • Zelfreflectie
 • Actieplan en kennisdeling met collega’s of team

Sessies en planning

Datum
Plaats
Status

Incompany

Exclusieve opleiding voor je werknemers? Dat kan!

Incompany opleiding aanvragen

Hoe werkt het? Vanaf hoeveel deelnemers?