Occasioneel opleidingen geven: 5 stappen die resultaat geven.

Je hebt passie voor je vak en heel veel kennis. Delen van kennis op de werkvloer is een rol die je recent opneemt. Je wil je expertise in je rol als opleider op een goede manier overbrengen zodat je collega’s vertrekken met de juiste informatie en instructies. Sterker nog, je weet je aan te passen aan hun context, hun realiteit, ritme en leerstijl. Zo vertrekken je collega’s met kennis die werkelijk toepasbaar is op de werkvloer. Een train the trainer in een notedop.

Je hoeft niet te betalen. Hoe werkt dat ?


Omschrijving

Wat leer je in deze opleiding?

 • Je weet het doel van je opleiding te formuleren en af te stemmen op je doelgroep en hun werkcontext.
 • Je kent de verschillende fases van een opleiding (van voorbereiding tot evaluatie) en kan ze toepassen in een mini-opleiding.
 • Je wordt je bewust van hoe anderen leren en hoe je hier kan op inspelen.
 • Je kent het belang van een goede groepsdynamiek.

 

Tijdens de opleidingsdag leggen we in de voormiddag onze theoretische inzichten samen. In de namiddag duiken we in de praktijk met het zelf geven van een mini-opleiding.

Doelgroep

Je bent een vakdeskundige of startende interne opleider die vanuit je (nieuwe) rol kennis gaat overdragen aan anderen. De context waarin je dit doet kan heel verschillend zijn. Misschien ga je een collega of een klant opleiden in een nieuwe technische materie, een software pakket aanleren aan anderen, een opleiding rond klantgerichtheid verzorgen of de werking van grasmachines demonstreren aan een team van techniekers of eindgebruikers. Beiden heb je één doel: een kennisoverdracht organiseren of opleiding geven die blijft plakken bij de collega’s of de klanten. Opleiden met resultaat.

Vereiste voorkennis

Deze opleiding is bestemd voor medewerkers die nog geen of weinig ervaring hebben met het geven van opleiding/training/kennisoverdracht . Je krijgt de kans om tijdens ons klassikaal moment een mini-opleiding te geven van 10 à 15 minuten. De instructies en verwachtingen voor de opmaak en uitrol van deze mini-opleiding zijn opgenomen in het Karibu-leertraject.

Leermethode

Deze klassikale opleiding volg je samen met medecursisten op locatie. Je traject bestaat uit drie stappen, die elkaar aanvullen.

Stap 1: online
Je opleiding start op Karibu, je online-leerplatform. Dit eerste leermoment doorloop je op je eigen tempo, waar en wanneer je wilt.

Let op: deze stap afwerken is een vereiste om verder te gaan.

Stap 2: klassikaal
Tijdens deze stap ben je een hele dag ‘live’ aanwezig op de opleidingslocatie, samen met je medecursisten. Je leert van en met elkaar, op basis van de inzichten uit stap 1. Gewoonlijk is de groep samengesteld uit zes tot twaalf cursisten.

Stap 3: online
Dit leermoment vindt opnieuw plaats op Karibu. Ook deze stap doorloop je op je eigen tempo, waar en wanneer je wilt.

Programma

Deel 1: voor de klassikale opleiding (online autonoom leermoment)

 • Voorbereiden van een mini-opleiding (met instructies en observatieblad als voorbereiding van de klassikale opleiding)
 • Levenslang leren, vormen van leren en fases in de opbouw van een opleiding (met stappenplan)
 • Aftoetsen van jouw leerstijl en de leerstijl van de andere (met principes van KOLB)

 

Deel 2: klassikale opleiding op locatie

We doorlopen de 5 stappen van een opleiding die resultaat geven.

 • Het waarom van opleiding geven
  • Leerproces

 • De voorbereiding
  • Doel van je opleiding
  • Doelgroep (zelfredzaamheid, autonomie, motivatie …)
  • Leerdoelen
  • Inhoud en structuur
  • Planning

 • De training zelf
  • Pedagogische afwisseling en werkvormen
  • Groepsdynamiek
  • Leertempo

 • Het inoefenen
 • De evaluatie
  • Tips voor de evaluatie

 

In de voormiddag leggen we op een interactieve manier onze theoretische inzichten samen. De namiddag nemen we tijd om te oefenen.

 

Deel 3: na de klassikale opleiding (online autonoom leermoment)

 • Leerstijlen van KOLB in detail
 • Omgaan met weerstand als opleider
 • Literatuur als inspiratie
 • De Cevora ingrediënten voor een impactvolle opleiding

Sessies en planning

Datum
Plaats
Status

Incompany

Exclusieve opleiding voor je werknemers? Dat kan!

Incompany opleiding aanvragen

Hoe werkt het? Vanaf hoeveel deelnemers?