De algemene voorwaarden van Cevora

De bepalingen van het hiernavolgende wettelijke bericht zijn van toepassing op alle bezoekers van deze website. Ben je eerder op zoek naar onze opleidings- en inschrijvingsvoorwaarden? Die vind je hier.

De bescherming van de intellectuele rechten op Cevora en zijn inhoud

Alle rechten over de inhoud en de architectuur van Cevora, en met name – doch niet uitsluitend – over de foto's, teksten, logo's, slogans, handelsnamen zijn voorbehouden. Ze worden beschermd door de nationale wetteksten en reglementaire teksten die iedere bezoeker van de site noodzakelijkerwijs moet naleven.

Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van Cevora of van de eventuele andere rechthebbenden is elke reproductie, verhuur, uitlening, radio-omroep of gebruik voor openbare uitvoering van Cevora en de inhoud ervan, door om het even welk middel, verboden.

Beperkte uittreksels van de inhoud van myCevora mogen evenwel worden gebruikt zonder voorafgaande toestemming, voor zover de bron uitdrukkelijk en duidelijk wordt vermeld. Deze publicatie mag in geen geval en op geen enkele wijze worden vergoed.

De draagwijdte van de informatie die myCevora bevat

Dit onderdeel is bestemd om informatie ter beschikking te stellen voor klanten over de opleidingen, premies en andere diensten van Cevora.

Hoewel Cevora zich inspant om informatie te verschaffen waarvan zij denkt dat die actueel en juist is, garandeert Cevora niet dat al die informatie adequaat, juist en volledig is, noch dat dit onderdeel alomvattend is.

Cevora kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld als gevolg van het gebruik van de informatie die op myCevora voorkomt of als gevolg van de afwezigheid van specifieke informatie.

De informatie die op myCevora wordt verstrekt, is niet bedoeld om als basis te dienen voor de evaluatie van Cevora.