Een loopbaan lang leren met Cevora als partner

Een overgangsjaar? Het eerste échte postcoronajaar? Met een been in de oude en het andere in de nieuwe wereld? Het is niet makkelijk om 2022 onder een noemer te vatten. Het was voor Cevora wél een jaar van verandering, voor en achter de schermen. In vijf uitspraken blikt algemeen directeur Olivier Lambert terug én vooruit.

1. Iedereen heeft de mond vol van leren

“Doorgedreven digitalisering, hybride samenwerkingsvormen, de doorbraak van artificiële intelligentie, nijpende tekorten aan de meest uiteenlopende profielen … Er liggen enorme uitdagingen voor dienstenbedrijven en hun medewerkers om zich klaar te stomen voor wat komen gaat. Leren is een hot topic in de media en staat hoger dan ooit op de politieke agenda.

Ook uit onze enquêtes blijkt keer op keer dat bedienden vragende partij zijn om opleidingen te volgen en dat bedrijven er het belang van inzien. Vorig jaar verwelkomden we bijna 57.000 bedienden in een Cevora-opleiding, dat is een stijging van 26% ten opzichte van coronajaar 2021. In totaal vonden ruim 7.700 bedrijven hun weg naar ons opleidingsaanbod – een toename met 20%.”

 

"Leren is een hot topic in de media en staat hoger dan ooit op de politieke agenda", Olivier Lambert, algemeen directeur Cevora

2. Verandering omarmen is de boodschap

“De deelnamecijfers aan onze opleidingen zitten dus goed, maar ze zouden nog een stuk hoger mogen liggen. Leren verder stimuleren binnen de bedrijfswereld is dan ook dé strategische uitdaging voor de opleidingssector in het algemeen en Cevora in het bijzonder.

Tegelijk moeten we onze inspanningen in vraag blijven stellen en inspelen op wijzigingen in de markt. Verandering aanvaarden en omarmen is de boodschap, elke keer opnieuw. Kortom, als opleidingsprofessionals zijn we managers van verandering. Tegelijk zijn we ook in verandering, net zoals alle bedrijven en hun medewerkers van het paritair comité 200.”

 


 

 

3. Leren is een middel, geen doel op zich

“Je kan targets zetten op het aantal te volgen opleidingsuren, maar de hamvraag blijft natuurlijk: waarom is het voor bedienden nuttig om bij te leren? Het antwoord is vrij eenvoudig: omdat je zo nieuwe vaardigheden opdoet waarmee je je eigen inzetbaarheid verhoogt en je organisatie versterkt. Werknemers daarbij ondersteunen is bij uitstek de rol die Cevora speelt. Sterker nog, het is onze bestaansreden.

We meten geregeld de temperatuur op bij bedrijven en bedienden. We weten dus wat hun knelpunten zijn, waar ze op vastlopen en welke ambities ze koesteren. Met die informatie in ons achterhoofd zetten we onze opleidingscatalogus helemaal op punt en blijven we die updaten.”

 

“Je kan targets zetten op het aantal te volgen opleidingsuren, maar de hamvraag blijft: waarom is het nuttig om bij te leren?”, Olivier Lambert, algemeen directeur Cevora

4. Een leerpartner voor de hele loopbaan

"Daarnaast keerden we met al onze stakeholders – sociale partners, bedrijven, medewerkers, docenten, partnerorganisaties – terug naar de tekentafel om de strategische lijnen uit te zetten voor de toekomst. Met relevantie, efficiëntie, inclusie, solidariteit en duurzaamheid als waarden willen we er staan in elke fase van iemands loopbaan. Met één doel voor ogen: nog meer impact maken. Die strategische oefening is voor mij dé verwezenlijking van het voorbije jaar.

Een belangrijke pijler van die nieuwe missie: Cevora is er in elke fase van iemands loopbaan. Of je nu je vaardigheden wil ontwikkelen als starter, je heroriënteert als ervaren professional of re-integreert na langdurige afwezigheid, als leerpartner stappen we met je mee.”

 


 

Onze nieuwe missie

Het promoten, organiseren en begeleiden van loopbaanlang leren om zo een antwoord te bieden op de uitdagingen van de arbeidsmarkt door het aanbieden van diensten in het kader van begeleiding bij professionele oriëntatie en diensten voor de ontwikkeling van vaardigheden.

 

5. Cevora, dat zijn wij allemaal

“Naast onze eigen voorgefinancierde opleidingen hebben we in 2022 in totaal meer dan 11 miljoen euro opleidingspremies uitgekeerd. Daarmee ondersteunden we de leerinspanningen van 2.200 bedrijven. Anders gezegd: we hebben een stevig budget in andere opleidingsverstrekkers gepompt. Cevora is daarmee een van de grootste ondersteuners van het Belgische opleidingsecosysteem. Maar Cevora is geen externe partner van het paritair comité 200: wij zijn alle bedrijven die er deel van uitmaken. En allemaal samen vervullen we onze maatschappelijke rol."

 


 

"Ook daarom is het cruciaal dat we echte impact maken met onze opleidingen. Op de groei en innovatiekracht van bedrijven én de loopbanen van individuele medewerkers. Vandaag geven cursisten onze opleidingen gemiddeld een mooie acht op tien en daar zijn we heel blij om. Maar of ze echt voor verandering hebben gezorgd op de werkvloer, daar hebben we nog vaak het raden naar. Impact meetbaar maken, ook dat maakt deel uit van onze missie voor de komende jaren.”