5 tips om de impact van leren te vergroten

Als bedrijfsleider of hr-verantwoordelijke investeer je geld en tijd in opleidingen in al zijn vormen. Maar zie je ook het effect van die investering? Of gaat na de opleiding het werk gewoon verder zoals voorheen? In haar boek ‘Impactonderzoek’ geeft leerexperte Suzanne Verdonschot tips om de impact van leren in jouw bedrijf te meten én vergroten.


Wie is Suzanne Verdonschot?

Suzanne leidt een onderzoeksgroep bij Kessels & Smit, het consultancybedrijf dat bedrijven helpt met leer- en veranderprocessen. Suzanne schreef ruim een dozijn boeken over leren, waaronder ‘Ruimte voor leren op het werk’, ‘Bouwen aan blijvende verandering’ en recent ‘Impactonderzoek’.

Meer over Suzanne


 

Wat is leerimpact?

Het woord ‘impact’ weerklinkt vaak als het over leren gaat, maar wat bedoelen we er precies mee? “Leerimpact is de manier waarop leermomenten – of ‘interventies’ – doorwerken in de praktijk”, legt Suzanne uit.

“Met opleidingen en andere leermomenten zijn medewerkers beter uitgerust voor hun job. Maar hoe weet je of dat effectief resultaat oplevert? Leidt de opleiding tot een gedragsverandering? Of een betere service of product voor je bedrijf? En hoe lang heeft een leermoment invloed?”

Hoe meet je leerimpact?

Wat doen medewerkers nadat ze een opleiding volgen? Gaan ze meteen met die nieuwe kennis aan de slag, of is het niet zo eenvoudig?

“In een ideale wereld sluit een opleiding zó goed aan bij de praktijk, dat het leertraject een medewerker helpt om meteen ook veranderingen in de praktijk door te voeren.”, vertelt Suzanne. “Helaas is het in realiteit vaak zo dat leertrajecten vaak meer gericht zijn op het leren en minder op de toepassing ervan in de dagelijkse drukte. Door hier vooraf al over na te denken, kun je de impact vergroten.

Het geheim van leren met impact? Op voorhand definiëren welke vaardigheden en gedragingen nodig zijn voor de job, en hoe je na de opleiding kan meten of ze effectief resultaat oplevert. Deze tips helpen je alvast om te bepalen hoe je impact kan meten, en uiteindelijk ook vergroten.”

5 tips van Suzanne om de leerimpact te vergroten

1. Definieer impact aan de hand van ‘kritische momenten’

De absolute basis van leerimpact is de vraag: ‘in hoeverre wordt de medewerker beter in zijn of haar job?’ Dat kom je te weten door voor het leermoment goed na te denken over de ‘kritische momenten’ in een job. Dat zijn momenten waarop het er écht toe doet hoe je handelt, en waar medewerkers een verschil maken. Die momenten herkennen is belangrijk om precies te duiden waar je goed in moet worden om je job beter uit te voeren.

Wil je als organisatie bijvoorbeeld klantgerichter worden? Dan kan je je afvragen op welke momenten zich dat uit. Misschien hebben je medewerkers wel de nodige kennis om klanten goed te ondersteunen, maar zijn ze niet getraind om de behoeften van klanten te herkennen en dus hun kennis juist toe te passen.

Eenmaal je die momenten hebt gedefinieerd, kan je opleidingsplannen daarop afstemmen, en nadien de kritische momenten evalueren om te zien of de opleiding een verschil maakt. Dat is waar de echte impact van een opleiding zit.

 

2. Maak een impactmap

Een van de belangrijkste instrumenten om impact te meten, is een impactmap. Daarmee leg je alle stappen bloot tussen de doelstellingen en de resultaten. Door die stappen goed te definiëren, ontwerp je op voorhand én evalueer je nadien of een opleiding effectief impact heeft. 

3. Organiseer zinvolle bevragingen

Veel bedrijven werken met een standaardvragenlijst na een opleiding. Dat is op zich al een goede stap, maar meestal komen die bevragingen niet verder dan ‘hoeveel sterren geef je deze opleiding?’ of ‘wat vond je van de lesgever?’. Dat is niet echt peilen naar impact, maar eerder naar de kwaliteit van de training. Vraag liever of het lukt om het leermoment in de praktijk toe te passen. Stel vragen als ‘welke resultaten heb je geboekt?’ of ‘waar in je job merkte je dat je iets anders deed?’

Een heel leuke manier om opleidingen beter te bevragen, is de oefening ‘hoe klinkt impact?’ Daarbij gebruik je geluiden om de impact te benoemen. ‘Joehoe’ staat dan voor inspiratie en enthousiasme. ‘Aha’ betekent dat de medewerker nieuwe inzichten heeft opgedaan. ‘Ding’ wil zeggen dat de deelnemer een nieuw idee heeft verworven of een plan heeft. Met die handvaten breng je een gesprek over impact op gang dat veel zinniger is dan enkel tevredenheid of kwaliteit te bevragen. 

4. Pas je leermomenten aan concrete werksituaties aan

Hoe zorg je ervoor dat opleidingen ook aansluiten op de praktijk? Veel organisaties die leeractiviteiten inplannen, denken al op voorhand na over wie de doelgroep is en wat de doelstelling van het bedrijf is. Wat vaak ontbreekt is een beschrijving van hoe het gewenste werkgedrag eruitziet. Als een opleiding impact mist, dan is het omdat die vraag in de voorbereidende fase is overgeslagen.

Door op voorhand te bepalen hoe die praktijksituaties eruitzien, en dus wat het beoogde werkgedrag is, vergroot je de impact van leren.


Een voorbeeld

Uit een traject met jeugdbegeleiders bleek dat oudergesprekken cruciaal waren voor de job. Wie niet nadenkt over leerimpact, zou mogelijk kiezen voor een algemene opleiding als ‘hoe voer je moeilijke gesprekken’. Die kennis moet dan nadien toegepast worden op de specifieke werksituatie. Een stap die niet vanzelf komt.

Belangrijk is om op voorhand het gewenste werkgedrag concreet te definiëren. Bijvoorbeeld:

  • Ouders meenemen in de voordelen van therapie voor hun kind, terwijl ze daar niet voor open staan.
  • Op een empathische manier omgaan met boze ouders die niet akkoord zijn met de behandeling of diagnose van hun kind.
  • Een moeilijke boodschap helder uitleggen aan anderstalige ouders.


Die concrete werksituaties kan je gebruiken als basis voor een opleiding op maat. Zo kan je in het leermoment dergelijke gesprekken gebruiken als oefening. Of je kan eerdere werksituaties bespreken om te evalueren hoe het beter kan, en van daaruit de theorie aanbrengen.

 

5. Maak iemand verantwoordelijk

Je zou verbaasd zijn van de hoeveelheid mensen die geïnteresseerd zijn in opleidingen en leren. Bevraag dit eens in jouw organisatie, gaande van de hr-verantwoordelijke, teamleader of elke andere enthousiaste medewerker. Betrek je die gepassioneerde mensen bij het meten van de impact, dan sta je sterker. Want: zij kunnen samen met jou de rest van je team motiveren. Samen met de medewerkers die de opleiding volgen en iemand die de bedrijfsdoelstellingen opvolgt, vormen jullie een team dat in elke stap van een leertraject nadenkt over de leerimpact.


Ook je medewerkers ondersteunen om beter te worden in hun job?

Neem een kijkje in ons opleidingsaanbod rond hr, change en peoplemanagement.

Gerelateerde artikels

Graag nog wijzer worden?