Cijfer zoekt context: 91% blijft na corona inzetten op opleidingen

91/100


Charlotte Olijslagers van de afdeling Insight & Forecast van Cevora geeft context bij dit cijfer:

 

“De uitbraak van het coronavirus heeft onze werkwereld volledig op zijn kop gezet. Om te weten welke invloed de verschillende betrokkenen precies ondervonden en hoe ze opleidingen in de toekomst zien, voerden we een tweeledig onderzoek. Via sociale media verspreidden we een online enquête. Aanvullend deden we een telefonische rondvraag bij de werknemers, werkgevers, werkzoekenden, docenten en partnerorganisaties binnen het PC 200-ecosysteem.”

 

Download hier het rapport van de studie.

 

 

Eerst andere prioriteiten

 

“Uit de enquête blijkt dat zo goed als alle bevraagden (93%) zich op de een of andere manier moesten aanpassen de voorbije maanden. Dat is geen verrassing. Een ander cijfer trok meer onze aandacht. Op de vraag ‘Hoe zie je jouw opleidingsnoden evolueren?’ gaf 91% van de respondenten aan dat ze ook na corona een belangrijke rol voor opleidingen weggelegd zien.”


evolutie


“Duiken we dieper in die cijfers, dan merken we dat ruim de helft van die mensen opleidingen wel pas op termijn weer een prioriteit ziet worden. Dat bevestigden de bedrijven ook in onze telefonische rondvraag. Zij hebben nu drie directe uitdagingen: hun activiteiten heropstarten, zich herorganiseren en de economische impact van de crisis opmeten. In veel organisaties worden opleidingen pas weer prioriteit zodra die drie oefeningen grotendeels achter de rug zijn.”

 

“Een derde gaf aan nu al een grotere opleidingsbehoefte te hebben dan voor de lockdown. De nieuwe noden zijn vaak een rechtstreeks gevolg van de gewijzigde werksituatie. Welzijn, digitale vaardigheden en op afstand werken of leidinggeven zijn enkele van de thema’s die aan belang wonnen.”

 

Aangepaste inhoud en leervormen

 

“We zijn druk aan de slag om ons opleidingsaanbod af te stemmen op de gewijzigde noden van het PC 200-ecosysteem. Zo bekijken we met onze docenten waar de inhoud van bestaande opleidingen aangepast moet worden. Maar we ontwikkelen ook gloednieuwe opleidingen om perfect te beantwoorden aan de nieuwe leerbehoeften.”

 

“Naast de inhoud nemen we ook de leervorm van onze opleidingen onder de loep. De voorbije maanden zijn digitale tools enorm belangrijk geworden. Niet alleen om samen te werken, maar ook om bij te leren. Van de respondenten die na corona blijven inzetten op opleidingen, wil 9 op de 10 dat online doen. Twee derde van hen gelooft in een combinatie van online en klassikaal leren, het andere derde denkt dat online leren de bovenhand zal nemen.”


charlotte olijslagers


“Bij Cevora geloven we alvast sterk in blended learning. De beste leerervaring krijg je als je de voordelen van online leren en klassikaal leren samenbrengt. We combineren beide vormen al langer dan vandaag, maar weten nu ook welke wensen werknemers en werkgevers precies hebben.”

 

“Door hun thuiswerkervaring van de voorbije maanden weten werknemers en werkgevers nu maar al te goed welke troeven en nadelen online samenwerken en bijleren hebben. Zo hebben ze hun vragen bij de digitale interactiemogelijkheden. Ook docenten stipten dat aan als het grootste minpunt van online tools. Daarom zullen ook klassikale opleidingen in de toekomst hun bestaansrecht blijven hebben.”

 


Meer resultaten van de studie bekijken?

 

Download hier het rapport

Gerelateerde artikels

Graag nog wijzer worden?