Bijna helft van bedienden volgde vorig jaar geen opleiding

Terwijl bedienden recht hebben op vier tot zes opleidingsdagen binnen de werkuren, verspreid over dit en volgend jaar, gebruiken ze die allesbehalve. Bijna de helft van de bedienden geeft zelfs aan in 2021 geen enkel uur opleiding te hebben gevolgd. “Een gemiste kans, zowel voor de werkgever als de werknemer”, zegt Olivier Lambert, algemeen directeur van Cevora.

Sterke opleidingshonger

In een bevraging bij 1.000 Belgische bedienden polsten we onder meer naar de nood aan opleidingen. En de honger naar werkgerelateerde opleidingen is duidelijk heel groot: 8 op de 10 respondenten (78%) willen in 2022 graag opleidingen (blijven) volgen. Een sterke stijging in vergelijking met vorig jaar. Toen gaven 6 op de 10 bedienden aan één of meer opleidingen te willen volgen.

Vooral jongeren (34 jaar of jonger) zijn geïnteresseerd (ruim 80%), meer dan 55-plussers (68%). Hoger opgeleiden (86%) zijn duidelijk meer geneigd opleidingen te volgen dan bedienden met een diploma middelbare school (69%).

78% van de bedienden wil in 2022 opleidingen volgen. In 2021 was dat nog 64%.

 

Volgens de recente sectorovereenkomst rond opleidingen hebben in ons land de bedienden in het paritair comité 200 in de periode 2022-2023 recht op vier tot zes dagen opleiding tijdens de werkuren (*). In totaal kunnen ze zich dus gemiddeld tot drie dagen per jaar bijscholen.

Het afgelopen jaar blijkt echter dat maar net iets meer dan de helft van die beschikbare uren voor opleiding worden benut. De bevraagde bedienden geven aan dat ze in 2021 gemiddeld slechts anderhalve dag aan opleidingen of bijscholingen spendeerden. De helft geeft zelfs aan geen enkel uur opleiding te hebben gevolgd in 2021.

Het moment om erover te praten

Traditioneel worden in het begin van het jaar de doelstellingen en groeiopportuniteiten voor werknemers bepaald. Cevora roept werknemers en werkgevers op om evaluatie- en functioneringsgesprekken te benutten om over opleidingen te praten.

Hoewel een overgrote meerderheid dit jaar graag opleidingen wil volgen, geeft maar liefst 36% van de bedienden aan nooit opleidingsnoden te bespreken met een hr-medewerker, een leidinggevende of de zaakvoerder. Een derde bespreekt zijn opleidingsnoden amper één keer per jaar, een minderheid (31%) meerdere keren per jaar.

Maar liefst 36% van de bedienden geeft aan nooit opleidingsnoden te bespreken.

 

“Een evaluatiegesprek is een uitstekend moment om over opleidingen te praten, maar het kan eigenlijk altijd”, zegt Olivier Lambert, algemeen directeur van Cevora. “Als ondernemer denk je aan de toekomst van je bedrijf. Je wil duurzaam voorbereid zijn op wat komt en klaar staan voor morgen. Daarom wil je intern de juiste skills ontwikkelen.”

“Opleidingen zijn daarbij cruciaal. Voel je als werkgever dat er een bijscholing nodig is, dan is het beter om daar zo snel mogelijk over te praten en er werk van te maken. Dat geldt ook in de andere richting.”

Opleidingsplan indienen

“We roepen bedrijven op om een opleidingsplan in te dienen”, vult Veerle Van Asbroeck, directeur sales & marketing bij Cevora, aan. “Een opleidingsplan biedt tal van extra voordelen, zoals het recht op opleidingspremies, incompany-opleidingen en meer flexibiliteit bij het toekennen van opleidingsdagen. Daarnaast kan een werkgever met een opleidingsplan zichzelf ook bijscholen via het Cevora-aanbod.”

In 2022 zullen de PC 200-bedrijven samen naar schatting 50 miljoen euro investeren in opleidingen. De bedienden die in 2022 opleidingen willen volgen, noemen persoonlijke ontwikkeling en digitale skills het vaakst als de thema’s die hen interesseren.

Dit zijn de vijf meest genoemde opleidingsthema’s:

  1. Persoonlijke ontwikkeling (creativiteit, communicatie, zelfvertrouwen …) (37%)
  2. Digitale skills (29%)
  3. Technische IT-opleidingen (programmatie, servers …) (28%)
  4. Professionele ontwikkeling (vergaderen, samenwerken …) (27%)
  5. Welzijn (stressreductie, motivatie, werkgeluk …) (24%)

Dit online onderzoek werd tussen 20 en 29 december 2021 uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX, in opdracht van Cevora, bij 1.000 Belgische bedienden uit de sectoren van het paritair comité 200, representatief op het vlak van geslacht, taal, leeftijd en diploma. De maximale foutenmarge bij 1.000 Belgen bedraagt 3,02%.


(*) Bij bedrijven met meer dan 20 medewerkers geldt een recht op 6 dagen opleiding per bediende over de cao-periode 2022-2023. Bij bedrijven met 10 tot 20 werknemers is dat 4,5 dag en bij bedrijven met minder dan 10 werknemers 4 dagen.


Ook investeren in leren in je bedrijf?
Bekijk de mogelijkheden van ons opleidingsaanbod.

 

Gerelateerde artikels

Graag nog wijzer worden?