Eerste Hulp Bij Opleidingsplannen: (her)bekijk de webinar

Telt jouw bedrijf minstens 20 voltijdse werknemers? Dan ben je verplicht om uiterlijk op 31 maart je opleidingsplan af te ronden. Wat houdt zo’n plan precies in? En welke voordelen brengt het eigenlijk met zich mee? Wij zetten alle informatie op een rij in onze webinar ‘Eerste Hulp Bij Opleidingsplannen’ – inclusief handige template.

Je opleidingsplan: méér dan een opsomming

Je opleidingsplan bevat alle opleidingsactiviteiten die je als werkgever plant voor je werknemers gedurende (minimum) één jaar.

Het plan is een onderdeel van de arbeidsdeal. Die wil het arbeidsrecht flexibeler maken, de balans tussen werk en privé verbeteren en een tewerkstellingsgraad van 80% realiseren tegen 2030. Opleidingen spelen daarin een cruciale rol.

Vraag tegen vrijdag 15 maart advies over de invulling van je opleidingsplan aan je stakeholders: je ondernemingsraad, je vakbondsafvaardiging, je medewerkers … Die transparantie is essentieel voor een hoge betrokkenheid bij je plan en een nauwe opvolging ervan.

Tegen zondag 31 maart moet je opleidingsplan afgerond en beschikbaar zijn voor alle stakeholders. Je hoeft het niet in te dienen bij de overheid.

 

Alles over het opleidingsplan in een uurtje

Heb je de webinar ‘Eerste Hulp Bij Opleidingsplannen’ gemist? Of wil je het graag opnieuw bekijken? Dat kan!


 

Enkele aandachtspunten uitgelicht

Maak in je opleidingsplan het onderscheid tussen formele en informele opleidingen. Neem ook, indien van toepassing, enkele actiepunten op rond het tekort aan sollicitanten in knelpuntberoepen. Met welke maatregelen ga je met jouw organisatie bijdragen om die schaarste op onze arbeidsmarkt aan te pakken en terug te dringen?

Heb in je opleidingsplan aandacht voor inclusie en non-discriminatie. Hoe zorg je dat alle werknemers (m/v/x) hun talenten kunnen ontplooien en zich thuis voelen? Besteed speciale aandacht aan genderdimensie, risicogroepen, vijftigplussers, medewerkers van buitenlandse origine en mensen met een beperking. Door in te zetten op hun specifieke vaardigheden, bevorder je een soepele integratie.

 

Het individuele recht op opleiding

Een opleidingsplan moet overeenkomen met het individuele recht op opleiding (voor bedrijven met meer dan 20 voltijdse werknemers). Volg daarbij het groeipad van het PC 200:

Vanaf 1 januari 2024: 3 individuele opleidingsdagen per jaar per voltijdse medewerker
Vanaf 1 januari 2026: 4 individuele opleidingsdagen per jaar per voltijdse medewerker
Vanaf 1 januari 2028: 5 individuele opleidingsdagen per jaar per voltijdse medewerker


 

De voordelen van een opleidingsplan

Een opleidingsplan geeft al je medewerkers de kans om te investeren in hun unieke talenten en vaardigheden. Die stimulans kan op termijn leiden tot een gezonde leercultuur, waarin je werknemers alle ruimte krijgen voor persoonlijke groei.

Een goed opleidingsplan helpt je ook je strategische bedrijfsdoelen te behalen. Je denkt namelijk na over je concrete leerdoelen en -behoeften in functie van je bedrijfsstrategie (zie verder). Welke vaardigheden ontbreken er nog om je werknemers én dienstverlening te perfectioneren? Op basis daarvan kan je strategische opleidingskeuzes maken – en zo je bedrijfsdoelen gericht bereiken.

Dat versterkt dan weer de concurrentiepositie van je bedrijf. Goed opgeleide medewerkers maken je bedrijf wendbaar en weerbaar en zetten je op de kaart als aantrekkelijke werkgever. Talent aantrekken en behouden wordt op die manier minder uitdagend.

 

In 7 stappen naar een opleidingsplan

1. Haal je missie, visie en doelen erbij

Wat zijn de missie en visie van jouw bedrijf? Welke doelen wil je in de (nabije) toekomst bereiken om verder te bouwen aan die missie en visie? Zet ze op een rij, zodat je een duidelijk beeld hebt van de richting die je bedrijf wil uitgaan.

2. Breng veranderingen in kaart

Welke geplande veranderingen (op korte, middellange en lange termijn) beïnvloeden de toekomstvisie van je bedrijf? Dat inzicht helpt om strategische opleidingsinitiatieven te ontwikkelen. Ga je volgend jaar bijvoorbeeld een nieuw CRM-systeem uitrollen? Met een opleiding kunnen medewerkers de tool alvast beter leren kennen en kom je tegemoet aan eventuele onzekerheden.

3. Definieer een leervisie en -beleid

Bespreek samen met je leidinggevenden hoe opleidingen en talentontwikkeling kunnen bijdragen aan de bedrijfsdoelen. Wie is verantwoordelijk voor het opleidingsplan, de uitrol en/of de opvolging? Welke leerdoelen wil je bereiken en hoe?

Je kan bijvoorbeeld een mentorprogramma starten om informeel leren te stimuleren of bijscholingen plannen om productkennis up to date te houden.

 

4. Maak een behoefteanalyse

Bekijk per werknemer, team, functiegroep … wie welke vaardigheden nodig heeft om het bijbehorende takenpakket succesvol uit te voeren. Link die behoeften aan je leer- en bedrijfsdoelen.

Staat (bijvoorbeeld) de procedure voor klachtenbehandeling nog niet op punt? Neem dan een specifieke training op voor dat doel. Je Customer Success-team verwerft dan de nodige skills om zichzelf en de interne werking nog beter te maken.

5. Stel het opleidingsplan op

Integreer alle noodzakelijke opleidingsmomenten die nodig zijn om de individuele en collectieve doelen te bereiken. Gebruik eventueel een handige template, zoals die van Cevora (zie verder).

6. Organiseer de opleidingsactiviteiten

Plan de leermomenten concreet in – boek (externe) trainers, reserveer lokalen … Bekijk bijvoorbeeld de opleidingen van Cevora (hier overzichtelijk gesorteerd per thema) of ontdek welke opleidingen specifiek voor je sector (deels) vergoed worden voor PC 200-bedrijven en -bedienden.

7. Bepaal evaluatiecriteria – en volg die ook

Koppel elke doelstelling van je opleidingsplan aan een reeks evaluatiecriteria. Die gebruik je om na afloop de opleidingen te beoordelen – en het plan bij te sturen, indien nodig.

 

De Cevora-template

Hoe ziet zo’n opleidingsplan er nu concreet uit? Het goede nieuws: dat mag je helemaal zelf kiezen. Het betere nieuws: er zijn allerlei tools om je op weg te helpen.

Met de Cevora-template, bijvoorbeeld, voldoe je eenvoudig aan het wettelijke kader van de arbeidsdeal. Het bevat een overzicht van alle verplichte gegevens en biedt ruimte om je strategische kader toe te lichten – inclusief leervisie en SMART opleidingsdoelen.

De template bevat ook twee extra tabbladen specifiek voor bedrijven die niet werken met een Learning Management Systeem (LMS). Daarmee kan je de opleidingen en de individuele opleidingsrekening per werknemer laagdrempelig opvolgen.

 

Aan de slag gaan met je opleidingsplan?

Registreer je op deze pagina en krijg meteen toegang tot de Cevora-template. Wil je meer verduidelijking, bekijk dan de volledige webinar.

Gerelateerde artikels

Graag nog wijzer worden?