Opleidingen bepalen de war for talent

Levenslange trouw aan één job of werkgever heeft definitief afgedaan: gemiddeld oefenen we eenzelfde functie slechts vier jaar uit. Algemeen directeur Olivier Lambert en Head of Marketing & Communication Stéphane Verbrugge van Cevora benadrukken daarom het belang van opleiding.

 

Waarom is levenslang leren een noodzaak geworden?

Olivier Lambert: “De statistieken en prognoses zijn duidelijk: de helft van de jobs die we in 2030 zullen uitoefenen, bestaan vandaag nog niet. De arbeidsmarkt bevat ook nu al veel banen die pakweg vijftien jaar geleden nog niet bestonden, denk bijvoorbeeld aan een community manager, een socialmediamanager, een data scientist…”


olivier lambert

Stéphane Verbrugge
: “Ook de openstaande vacatures tonen een onmiskenbare shift. Doelen blijven misschien grotendeels hetzelfde, maar vooral de inhoud en techniciteit van jobs evolueren snel en drastisch. Zeker in de context van de war for talent is levenslang leren een absolute must geworden om bedrijven en hun medewerkers wendbaar te houden. Dat is absoluut nodig bij de continue verandering waarmee we geconfronteerd worden.”

stephane verbrugge

Bieden werkgevers voldoende kansen aan hun werknemers om zich bij te scholen?

 

Lambert: “Een studie van Acerta begin dit jaar wees uit dat één op de twee werkgevers in België zijn mensen alleen een opleiding aanbiedt wanneer er signalen zijn dat ze andere horizonten dreigen op te zoeken. Het gaat dus meer om een reactieve reflex dan om een integraal onderdeel van een proactief en strategisch gezond bedrijfsbeleid. Uit de studie blijkt ook dat opleiding nog te zelden een proactieve reflex is, ondanks de duidelijke signalen zoals het tekort op de arbeidsmarkt, de voortdurende transities, de automatisering, digitalisering en zelfs de overduidelijke consensus rond de noodzaak voor levenslang leren. Werkgevers moeten hun mensen regelmatig en gedurende hun hele loopbaan bevragen rond hun groeibehoefte. Alleen zo zullen ze de aanwezige talenten kunnen behouden en nieuwe profielen kunnen aantrekken.”

 

Verbrugge: “We evolueren naar een tijd waarin het aanbieden van opleidingen een belangrijke factor wordt bij de beslissing om al dan niet voor een werkgever te kiezen. Zeker voor millennials en de aanstormende generaties wordt de mogelijkheid om zich continu te kunnen blijven ontwikkelen een belangrijker argument dan materiële voordelen zoals een bedrijfswagen. Ook vijftigplussers scholen zich bij. Deels uit noodzaak, maar ook omdat ze vaak door hun kinderen geïnspireerd worden.”

 

Horen opleidingen een plaats te krijgen aan de onderhandelingstafel?

 

Lambert: “Werknemers onderhandelen steeds vaker over opleiding bij het begin van een samenwerking. Hierbij stellen we vast dat werkgevers een opleiding nog steeds als een laatste redmiddel zien en niet als een eerste kans. Een medewerker die op training gaat, is inderdaad een dagje niet bezig met zijn/haar kerntaak, maar het rendement van een opleiding uit zich wel overduidelijk op langere termijn. Dat inzicht moet nog meer de weg vinden naar werkgevers.”

 

Slechts 9% van de werkgevers is geneigd om medewerkers met een anciënniteit van twintig jaar of meer extra scholing aan te bieden.

 Olivier Lambert

 

Lambert: “Een andere vaststelling is ook dat hoe langer een werknemer bij een bedrijf werkt, hoe minder mogelijkheden hij of zij aangeboden krijgt om opleidingen te volgen. Slechts 9% van de werkgevers is bijvoorbeeld geneigd om medewerkers met een anciënniteit van twintig jaar of meer extra scholing aan te bieden. Ook in deze context zien we veel gemiste trainingskansen.”

 

Hoe kan de kloof tussen openstaande vacatures en werkzoekenden gedicht worden?
 

Verbrugge: “Wie levenslang bijleert en zichzelf ontwikkelt voelt zich nuttig, gewaardeerd en gemotiveerd. Bij Cevora onderscheiden we up- en reskilling naargelang de positie van de (potentiële) werknemer. Upskilling gaat over het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden in bestaande jobs om het menselijke kapitaal van een bedrijf niet verloren te laten gaan. Hierbij willen we ervoor zorgen dat onze opleidingen een functionele impact hebben én een emotionele meerwaarde creëren. Het is bovendien een manier voor de individuele medewerker om proactief te zijn en zin te geven aan zijn of haar professionele leven.”

 

We evolueren naar een tijd waarin het aanbieden van opleidingen een belangrijke factor wordt bij de beslissing om al dan niet voor een werkgever te kiezen.

 Stéphane Verbrugge

 

“Cevora heeft ook de belangrijke opdracht om de kloof te dichten tussen de werkzoekenden en het tekort aan bepaalde profielen. Door de verscheidene opleidingen die we aanbieden (of reskilling), kunnen we deze uitdaging aan. Uiteraard moet het onderwijs zijn steentje bijdragen – ook daar is er nog werk aan de winkel.”

 

Lambert: “Een zeer belangrijke boodschap is dat de opleidingen van Cevora ‘gratis’ zijn voor de werknemers. De dienstverlenende bedrijven binnen het paritair comité 200 financieren dit. We hebben het hier over zo’n 55.000 bedrijven, goed voor 440.000 mensen, wat neerkomt op 20% van de Belgische werknemers. Bedrijven betalen hun bijdrages en hebben er dus alle baat bij om deze onrechtstreekse investering ook volop te benutten.”

 

Lambert: “Cevora bereidt mensen voor op de jobs van morgen. We geloven dat zelfontwikkeling dé manier is waarop werknemers veerkrachtig en gemotiveerd aan het werk blijven. Wanneer werknemers groeien, groeit het bedrijf vanzelfsprekend mee.”

 


Het originele artikel verscheen op Planet Business.

 Bereid je voor op de arbeidsmarkt van 2030

 

Ontdek ons ruime aanbod toekomstgerichte opleidingen.

Gerelateerde artikels

Graag nog wijzer worden?